Διαδραστικός χάρτης

Κάθε άτομο, νοικοκυριό ή περιουσία συσχετίζεται στην πηγή με μια ένα οικισμό (συνοικία, χωριό, πόλη, κτλ.), συνήθως τον τόπο κατοικίας του ατόμου/νοικοκυριού. Ο παραπάνω χάρτης απεικονίζει αυτούς τους οικισμούς όπως έχουν εντοπιστεί χρησιμοποιώντας κυρίως τον χάρτη Kitchener ( δημοσιευμένο το 1885).

Μπορείτε να οπτικοποιήσετε τις τοποθεσίες και τις ποσότητες ατόμων, νοικοκυριών και συγκεκριμένων τύπων περιουσιών χρησιμοποιώντας αυτόν τον χάρτη. Επιλέγοντας μια μεταβλητή από την επάνω δεξιά γωνία του χάρτη, εμφανίζεται κάθε φορά και ένας διαφορετικός θεματικός χάρτης. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα σύμβολο για να δείτε μια σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Οικισμοί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObjects/map/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό