Άτομο:
Εξισλαμισθής İbrahim
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P12419
UUID βάσης δεδομένων: 1d16ad2a-812f-459d-b48a-519094902874
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Istanbul ML.VRD.TMT.d.16154 Σελίδες: 124 - 125
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Εξισλαμισθής İbrahim
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Yeni İbrahim
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Παραμύθα ( Καζάς Επισκοπής )
Εθνοθρησκευτική ταυτότηα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Τίτλος: Yeni  (Εξισλαμισθής)
Όνομα: İbrahim
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Εξισλαμισθέντος İbrahim
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Υποσύνολο: 437,50
Δέντρο
100%
2
0
0
10,00
Δέντρο
100%
1
0
0
10,00
Υποσύνολο: 230,00
Γενικό σύνολο: 667,50
Προηγούμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 12, 2019, 6:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Εξισλαμισθής İbrahim. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/12419/ στις 07/08/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό