Άτομο:
Camkut? Ahmed
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P17659
UUID βάσης δεδομένων: 6a7c8550-815d-413e-9f3c-cfc132686379
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Istanbul ML.VRD.TMT.d.16153 Σελίδες: 266 - 267
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Camkut? Ahmed
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Camkut? Ahmed
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Περιστερώνα (Αμμοχώστου) ( Καζάς Μεσαορίας )
Εθνοθρησκευτική ταυτότηα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Ο τίτλος ο οποίος προηγείται του πρώτου ονόματος: Camkut?
Όνομα: Ahmed
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Camkut? Ahmed
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Υποσύνολο: 1.875,00
Υποσύνολο: 300,00
Υποσύνολο: 480,00
Γενικό σύνολο: 2.655,00
Προηγούμενο άτομο Επόμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 2, 2019, 10:58 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Camkut? Ahmed. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/17659/ στις 18/08/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό