Άτομο:
Mehmed Tahir Ağa
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P18015
UUID βάσης δεδομένων: aa027e02-90bc-4dad-8c09-723b319ec6d1
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16152 Σελίδες: 70 - 71
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Mehmed Tahir Ağa
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Mehmed Tahir Ağa
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği ( Παλαίκυθρο )
Εθνοθρησκευτική ταυτότητα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Δεύτερος τίτλος: Ağa
Όνομα: Mehmed
Μεσαίο όνομα: Tahir
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Mehmed Tahir Ağa
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Το άτομο αυτό έχει τους παρακάτω εξαρτώμενους/ες: - Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa
Είδος περιουσίας νοικοκυριού: icare-i vahide  (Εκμίσθωση από βακούφι)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Γη
100%
66.00 (None)
Κυθρέα
(Διαφέρει από την κατοικία)
3.300,00
Υποσύνολο: 8.600,00
Υποσύνολο: 2.500,00
Υποσύνολο: 4.050,00
Γενικό σύνολο: 15.150,00
Προηγούμενο άτομο Επόμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 4, 2019, 1:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Mehmed Tahir Ağa. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/18015/ στις 24/02/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό