Άτομο:
Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P18016
UUID βάσης δεδομένων: 144783d0-ad79-4866-af7f-689b9ff7ac63
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16152 Σελίδες: 70 - 71
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Mehmed Tahir Ağa mahdumu Mazhar Efendi
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Lefkoşa Alaybeyisi Silahşoran-ı Hassa'dan Mehmed Tahir Ağa'nın Çiftliği ( Παλαίκυθρο )
Εθνοθρησκευτική ταυτότητα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Δεύτερος τίτλος: Efendi
Όνομα: Mazhar
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Mehmed Tahir Ağa
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 2
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Όχι
Σχέση με τον επικεφαλής νοικοκυριού: γιος του (mahdumu)
Το άτομο αυτό εξαρτάται από : Mehmed Tahir Ağa
Είδος περιουσίας νοικοκυριού: icare-i vahide  (Εκμίσθωση από βακούφι)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Υποσύνολο: 3.500,00
Γενικό σύνολο: 3.500,00
Προηγούμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 4, 2019, 1:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Mazhar Efendi γιος του Mehmed Tahir Ağa. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/18016/ στις 24/02/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό