Άτομο:
Λουίζος γιος του Αντώνη
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P19290
UUID βάσης δεδομένων: 93113c12-e39c-4c3e-af6e-de302f7e03e5
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Istanbul ML.VRD.TMT.d.16152 Σελίδες: 190 - 191
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Λουίζος γιος του Αντώνη
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Lu'izo veled-i Anton
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Χρυσηλιού, του ( Ναχιγιές Μόρφου )
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Όνομα: Lu'izo  (Λουίζος)
Όνομα πατέρα: Anton  ( Αντώνης)
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Λουίζου γιου του Αντώνη
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Υποσύνολο: 1.640,00
Δέντρο
100%
12
0
0
180,00
Υποσύνολο: 755,00
Υποσύνολο: 685,00
Γενικό σύνολο: 3.080,00
Προηγούμενο άτομο Επόμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 13, 2019, 2:01 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Λουίζος γιος του Αντώνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/19290/ στις 09/08/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό