Άτομο:
Μοναστήρι του Κύκκου
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P21111
UUID βάσης δεδομένων: 0e785dd9-22b6-4c0f-8f29-09dc0fedf6c6
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16155 Σελίδες: 240 - 241
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Μοναστήρι του Κύκκου
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Manastır-ı Çiko
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Νομικό πρόσωπο (εκκλησία, τζαμί, τσιφλίκια, κ.λπ.)
Ονομασία νομικού προσώπου: Manastır-ı Çiko
Τόπος κατοικίας: Manastır-i Çiko ( Kuraha-yı )
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού Μανστηριού του Κύκκου
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Είδος περιουσίας νοικοκυριού: emlak  (Ιδιοκτησίες)
Ανήκει σε ομάδα ή συλλογικότητα (εκτός του νοικοκυριού): Μοναστήρι του Κύκκου
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Γη
100%
2000.00 (οθωμ. στρέμματα)
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
16.000,00
Γη
100%
145.00 (οθωμ. στρέμματα)
8.700,00
Γη
100%
15.00 (οθωμ. στρέμματα)
Manastır-i Çiko
(Διαφέρει από την κατοικία)
6.000,00
Γη
100%
110.00 (οθωμ. στρέμματα)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
5.500,00
Γη
100%
63.00 (οθωμ. στρέμματα)
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
3.780,00
Γη
100%
120.00 (None)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
3.000,00
Γη
100%
400.00 (οθωμ. στρέμματα)
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
2.000,00
Γη
100%
38.00 (οθωμ. στρέμματα)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.900,00
Γη
100%
55.00 (οθωμ. στρέμματα)
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.650,00
Γη
100%
12.00 (adet)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.200,00
Γη
100%
35.00 (οθωμ. στρέμματα)
1.050,00
Γη
100%
None (None)
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.000,00
Γη
100%
22.00 (οθωμ. στρέμματα)
990,00
Γη
100%
15.00 (οθωμ. στρέμματα)
Manastır-i Çiko
(Διαφέρει από την κατοικία)
750,00
Γη
100%
50.00 (οθωμ. στρέμματα)
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
750,00
Γη
100%
4.00 (οθωμ. στρέμματα)
400,00
Γη
100%
2.00 (οθωμ. στρέμματα)
300,00
Γη
100%
0.50 (οθωμ. στρέμματα)
Κοράκου
(Διαφέρει από την κατοικία)
200,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
200,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Καλοπαναγιώτης
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Αμπελικού
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Γη
100%
4.00 (οθωμ. στρέμματα)
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
80,00
Γη
100%
0.50 (οθωμ. στρέμματα)
Καραβάς
(Διαφέρει από την κατοικία)
50,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Κοράκου
(Διαφέρει από την κατοικία)
20,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
20,00
Υποσύνολο: 64.940,00
Κτίριο
100%
12
0
0
Manastır-i Çiko
(Διαφέρει από την κατοικία)
3.000,00
Κτίριο
100%
2
0
0
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
3.000,00
Δέντρο
100%
244
0
0
Καζάφανι
(Διαφέρει από την κατοικία)
2.440,00
Κτίριο
100%
1
24
1
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
2.400,00
Δέντρο
100%
200
0
0
Κάρμι
(Διαφέρει από την κατοικία)
2.000,00
Κτίριο
100%
1
8
1
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.800,00
Κτίριο
100%
1
2
0
Manastır-i Çiko
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.300,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.200,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Καλοπαναγιώτης
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.200,00
Κτίριο
100%
1
4
1
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.000,00
Δέντρο
100%
100
0
0
Καραβάς
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.000,00
Δέντρο
100%
40
0
0
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
800,00
Δέντρο
100%
30
0
0
Manastır-i Çiko
(Διαφέρει από την κατοικία)
750,00
Δέντρο
100%
25
0
0
Πάνω Φλάσου
(Διαφέρει από την κατοικία)
625,00
Δέντρο
100%
22
0
0
Ληνού
(Διαφέρει από την κατοικία)
550,00
Δέντρο
100%
27
0
0
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
540,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Ληνού
(Διαφέρει από την κατοικία)
500,00
Κτίριο
100%
1
5
1
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
500,00
Δέντρο
100%
17
0
0
Άγιος Νικόλαος
(Διαφέρει από την κατοικία)
425,00
Δέντρο
100%
20
0
0
Άγιος Επιφάνιος (Σολέας)
(Διαφέρει από την κατοικία)
400,00
Δέντρο
100%
13
0
0
Άγιος Γεώργιος
(Διαφέρει από την κατοικία)
325,00
Κτίριο
100%
1
2
1
Καραβάς
(Διαφέρει από την κατοικία)
180,00
Δέντρο
100%
15
0
0
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
150,00
Κτίριο
100%
1
2
1
Αμπελικού
(Διαφέρει από την κατοικία)
150,00
Δέντρο
100%
15
0
0
Βασίλεια
(Διαφέρει από την κατοικία)
150,00
Δέντρο
100%
13
0
0
130,00
Κτίριο
100%
1
1
1
Ευρύχου
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Δέντρο
100%
4
0
0
Ευρύχου
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Δέντρο
100%
5
0
0
100,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
100,00
Δέντρο
100%
8
0
0
80,00
Κτίριο
100%
1
1
1
Ληνού
(Διαφέρει από την κατοικία)
80,00
Κτίριο
100%
1
1
1
Καλοπαναγιώτης
(Διαφέρει από την κατοικία)
60,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
60,00
Δέντρο
100%
6
0
0
60,00
Δέντρο
100%
11
0
0
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
55,00
Δέντρο
100%
4
0
0
Κάμπος
(Διαφέρει από την κατοικία)
40,00
Δέντρο
100%
4
0
0
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
40,00
Δέντρο
100%
1
0
0
Καλοπαναγιώτης
(Διαφέρει από την κατοικία)
10,00
Υποσύνολο: 50.255,00
Ζώο
100%
12
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
1500.00
Ζώο
100%
137
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
1096.00
Ζώο
100%
6
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
750.00
Ζώο
100%
80
Barazi Çiftliği
(Διαφέρει από την κατοικία)
640.00
Ζώο
100%
4
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
500.00
Ζώο
100%
60
Άλωνα
(Διαφέρει από την κατοικία)
480.00
Ζώο
100%
8
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
320.00
Ζώο
100%
3
Xeropotamos Mon.
(Διαφέρει από την κατοικία)
150.00
Υποσύνολο: 6.932,00
Γενικό σύνολο: 122.127,00
Προηγούμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 9:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Μοναστήρι του Κύκκου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/21111/ στις 26/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό