Άτομο:
Χατζή Χαράλαμπος γιος του Μιχαήλ
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P22053
UUID βάσης δεδομένων: dd72076f-cee0-4ef9-8624-a72d6fe03aad
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Istanbul ML.VRD.TMT.d.16152 Σελίδες: 146 - 147
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Χατζή Χαράλαμπος γιος του Μιχαήλ
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Acı Haralambo veled-i Miha'il
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: άρρεν
Τόπος κατοικίας: Μαλούντα ( Ναχιγιές Ορεινής )
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Τίτλος: Acı  (Χατζή)
Όνομα: Haralambo  (Χαράλαμπος)
Όνομα πατέρα: Miha'il  ( Μιχαήλ)
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού της κόρης του Χατζή Χαράλαμπου γιου του Μιχαήλ
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Όχι
Το άτομο αυτό έχει τους παρακάτω εξαρτώμενους/ες: - Κόρη του Χατζή Χαράλαμπου γιου του Μιχαήλ
Το άτομο αυτό δεν έχει περιουσίες
Προηγούμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 28, 2019, 9:01 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Χατζή Χαράλαμπος γιος του Μιχαήλ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/22053/ στις 12/08/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό