Άτομο:
Τσιφλίκι στο Μαρκό
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P25576
UUID βάσης δεδομένων: b67fb102-2a4b-4c92-b081-721aa7398ab6
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16152 Σελίδες: 24 - 25
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Τσιφλίκι στο Μαρκό
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Menteş Ağa'nın Damadları Elhac Osman Ağa'nın Hazret-i Mevlevi hane (...) Evkafından olur icareteyn ile mutasarrıf olduğu çiftlik
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Νομικό πρόσωπο (εκκλησία, τζαμί, τσιφλίκια, κ.λπ.)
Ονομασία νομικού προσώπου: Menteş Ağa'nın Damadları Elhac Osman Ağa'nın Hazret-i Mevlevi hane (...) Evkafından olur icareteyn ile mutasarrıf olduğu çiftlik
Τόπος κατοικίας: Παλιόν Κκιφλίκι- τό ( Ναχιγιές Κυθρέας )
Εθνοθρησκευτική ταυτότητα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού του Τσιφλικιού στο Μαρκό
Περιουσίες του νοικοκυριού Τσιφλικιού στο Μαρκό
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Είδος περιουσίας νοικοκυριού: emlak ve arazı  (Ιδιοκτησίες και γαίες)
Ανήκει σε ομάδα ή συλλογικότητα (εκτός του νοικοκυριού): Οικογένεια του γαμπρού του Μεντές Αγά, Χατζή Οσμάν Αγά
Βακουφικά αφιερώματα (εβκάφ)
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Γη
100%
80.00 (οθωμ. στρέμματα)
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
400,00
Γη
100%
120.00 (οθωμ. στρέμματα)
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
360,00
Γη
100%
10.00 (οθωμ. στρέμματα)
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
250,00
Γη
100%
1.00 (οθωμ. στρέμματα)
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
10,00
Υποσύνολο: 1.020,00
Δέντρο
100%
200
0
0
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
4.000,00
Κτίριο
100%
1
6
0
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
1.000,00
Κτίριο
100%
None
0
0
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
300,00
Κτίριο
100%
1
0
0
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
40,00
Υποσύνολο: 5.340,00
Ζώο
100%
150
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
1200.00
Ζώο
100%
4
Keushk Chiftlik
(Διαφέρει από την κατοικία)
500.00
Υποσύνολο: 1.700,00
Γενικό σύνολο: 8.060,00
Προηγούμενο άτομο Επόμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 9:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Τσιφλίκι στο Μαρκό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/25576/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό