Άτομο:
Ορφανό (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων: P5424
UUID βάσης δεδομένων: 7b42bf2b-6d65-44c7-b16f-b49772d39063
Πηγή: Οθωμανικά Αρχεία, Istanbul ML.VRD.TMT.d.16154 Σελίδες: 222 - 223
Προσωπικές πληροφορίες
Μεταφρασμένο όνομα στην τρέχουσα γλώσσα: Ορφανό (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Ονομασία στα Οθωμανικά Τουρκικά: Hasan veled-i molla İsmail yetimi
Η εγγραφή αυτή αναφέρεται σε: Ένα άτομο
Φύλο: θήλυ
Τόπος κατοικίας: Καλογενάτα, τα ( Καζάς Κοιλανίου )
Εθνοθρησκευτική ταυτότηα: Μουσουλμάνος/α
Οθωμανικό νομικό καθεστώς: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Θέση στο νοικοκυριό και σχέσεις με άλλα μέλη
Υπάγεται στην εγγραφή: Περιουσίες του νοικοκυριού της ορφανού (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Αύξων αριθμός στο νοικοκυριό: 1
Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής του νοικοκυριού: Ναι  (δεν αναφέρεται ρητά)
Σχέση με τον επικεφαλής νοικοκυριού: ορφανό (θηλ.) του (yetimesi)
Το άτομο αυτό εξαρτάται από : Hasan γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Περιουσίες του ατόμου
Είδος περιουσίας
Ποσοστό επί της περιουσίας
Όνομα
Ποσότητα
Τοποθεσία
Αξία (σε γρόσια)
Υποσύνολο: 62,50
Υποσύνολο: 135,00
Υποσύνολο: 400,00
Γενικό σύνολο: 597,50
Προηγούμενο άτομο Επόμενο άτομο
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 30, 2019, 10:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Άτομο: Ορφανό (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/householdperson/5424/ στις 16/08/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό