Νοικοκυριά
Κάθε κάτοχος περιουσίας που καταγράφεται στην απογραφή ανήκει σε ένα νοικοκυριό. Αυτή είναι μια νοητή κατηγορία, η οποία δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πυρηνική οικογένεια. Κάθε νοικοκυριό έχει ένα επικεφαλής, που ενδεχομένως κατέχει περιουσία, και περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους κατόχους περιουσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων» για να επιλέξετε συγκριμένες παραμέτρους που θα περιορίσουν την αναζήτηση και να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το άτομο πατώντας τον σύνδεσμο.
Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

61 εγγραφές βρέθηκαν . Εμφάνιση σελίδας αποτελεσμάτων 1 από 4
Πηγή
Όνομα
Αριθμός ατόμων
Αξία (σε γρόσια)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Οικισμός
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 11.240,00
Γαίες: 7.790,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 800,00
Ζώα: 2.650,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 14.585,00
Γαίες: 11.840,00
Δέντρα: 60,00
Κτίρια: 500,00
Ζώα: 2.185,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 2.749,00
Γαίες: 1.685,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 200,00
Ζώα: 864,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 50,00
Γαίες: 0,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 50,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
2
Σύνολο: 1.944,00
Γαίες: 1.800,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 0,00
Ζώα: 144,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 1.276,00
Γαίες: 1.220,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 0,00
Ζώα: 56,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 25,00
Γαίες: 0,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 25,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 30,00
Γαίες: 0,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 30,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 2.991,00
Γαίες: 1.660,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 450,00
Ζώα: 881,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 1.317,00
Γαίες: 720,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 200,00
Ζώα: 397,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 1.275,00
Γαίες: 745,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 200,00
Ζώα: 330,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 2.200,00
Γαίες: 1.585,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 100,00
Ζώα: 515,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 3.210,00
Γαίες: 1.935,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 300,00
Ζώα: 975,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 1.240,00
Γαίες: 790,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 200,00
Ζώα: 250,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 374,00
Γαίες: 160,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 150,00
Ζώα: 64,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 205,00
Γαίες: 120,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 85,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
2
Σύνολο: 55,00
Γαίες: 0,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 55,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 400,00
Γαίες: 400,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 0,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 95,00
Γαίες: 0,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 95,00
Ζώα: 0,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16153
Σελίδες: 194 - 195
1
Σύνολο: 455,00
Γαίες: 55,00
Δέντρα: 0,00
Κτίρια: 0,00
Ζώα: 400,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Τρέχουσα αναζήτηση Κύπρος Ποσοστό
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 64 24.891 0,26%
Άτομα (αριθμός)*: 64 25.181 0,25%
Νοικοκυριά: 61 20.053 0,30%
Αξία περιουσιών: 77.468,00 23.456.686,17 0,33%
Μέσος όρος αξίας: 1.269,97 1.169,73
Τυπική απόκλιση αξίας: 2.318,18 3.185,84
Γαίες (αξία): 49.576,00 10.505.578,17 0,47%
Γαίες (εμβαδόν): 3.037,00 584.973,60 0,47%
Δέντρα (αξία): 60,00 2.432.886,00 0,00%
Δέντρα (αριθμός): 6,00 198.375,50 0,00%
Κτίρια (αξία): 10.090,00 6.005.393,00 0,17%
Κτίρια (αριθμός): 72,00 26.839,58 0,27%
Ζώα (αξία): 17.742,00 4.512.029,00 0,39%
Ζώα (αριθμός): 718,00 212.589,00 0,34%
Οικισμοί: 1 743 0,13%
*Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μία εγγραφή ατόμου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. τα αδέλφια του Χ), ο συνολικός αριθμός των ατόμων είναι κατά προσέγγιση
Οι αξίες καταγράφονται σε γρόσια (kuruş). Η έκταση των γαιών καταγράφεται σε οθωμανικά στρέμματα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Νοικοκυριά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/households/?belongs_to=5648 στις 19/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό