Ονόματα και τίτλοι ατόμων
Ποια ήταν τα ονόματα και οι τίτλοι των Κυπρίων το 1832/33? Ποια ήταν τα πιο δημοφιλή; Ποιες είναι οι κυπριακές εκδοχές ελληνικών ονομάτων και πώς καταγράφονται στα οθωμανικά τουρκικά; Τι μπορούν να μας πουν οι τίτλοι για την κοινωνική διαστρωμάτωση και το κύρος; Τα ονόματα με έντονα γράμματα είναι η σύγχρονη, τυποποιημένη γραφή ενός ονόματος. Ακολουθούν με λεπτά γράμματα και σε μεγαλύτερη εσοχή οι διαφορετικές εκδοχές του ονόματος όπως εμφανίζονται στην απογραφή. Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο του κάθε ονόματος ή τίτλου μπορείτε να δείτε όλα τα άτομα που συνδέονται με αυτό.
Αρχική σειρά Όνομα ή τίτλος στα Οθωμανικά Τουρκικά Όνομα ή τίτλος στα Αγγλικά Όνομα ή τίτλος στα ελληνικά Συχνότητα Συχνότητα όλων των παραλλαγών
9 00009     0 0
10 00010

A

    0 0
11 00011   Abbas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
12 00012   Abdal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
13 00013   Abdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
14 00014   Abdil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
15 00015   Abdül'aziz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 9 9
16 00016   Abdülbaki Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
17 00017   Abdülbeyt Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
18 00018   Abdülcelil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
19 00019   Abdulfariz? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
20 00020   Abdülfettah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
21 00021   Abdulhadi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
22 00022   Abdülhalil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
23 00023   Abdülhalim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
24 00024   Abdülhamid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
25 00025   Abdülkadir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
26 00026   Abdülkerim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
27 00027   Abdullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 326 326
28 00028   Abdüllatif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 8 8
29 00029   Abdülmecid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
30 00030   Abdülmuttalib Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
31 00031   Abdultaleb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
32 00032   Abdurrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
33 00033   Abdurrahman Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 54 54
34 00034   Abdürrezzak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
35 00035   Abeyido Zzzzzzzz Απέγητος 2 2
36 00036   Abid [sic: Abdi] Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
37 00037   Abu Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
38 00038   Açatur Achatur Ατσατούρ 1 1
39 00039   Açesne Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
40 00040   Acimironi Hadjimyronis Χατζημυρωνής 1 1
41 00041   Acı Hadji Χατζή 1982 1982
42 00042   Adamos Zzzzzzzz Αδάμος 0 62
43 00043   Adamo Zzzzzzzz Αδάμος 38 38
44 00044   Ağamo Zzzzzzzz Αδάμος 12 12
45 00045   Azamo Zzzzzzzz Αδάμος 12 12
46 00046   Adem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
47 00047   Afanyalı Zzzzzzzz Αφαντίτης 1 1
48 00048   Afendullis Zzzzzzzz Αφεντούλης 1 1
49 00049   'Afo Zzzzzzzz Άθως 1 1
50 00050   Afxendis Zzzzzzzz Αυξεντής 0 10
51 00051   Aksandi Zzzzzzzz Αυξεντής 9 9
52 00052   Aksandyo Zzzzzzzz Αυξεντής 1 1
53 00053   Akseti Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
54 00054   Ağa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 48 48
55 00055   Agapios Zzzzzzzz Αγάπιος 0 8
56 00056   Ağapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 6 6
57 00057   Arapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 1 1
58 00058   Azapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 1 1
59 00059   Ağazade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
60 00060   Agelado Zzzzzzzz Αγγελάτος 1 1
61 00061   Agob Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
62 00062   Ağriomuri Zzzzzzzz Αγριομούρης 1 1
63 00063   Ağrullo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
64 00064   Ahmed Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 713 713
65 00065   Akama Zzzzzzzz Ακάμας 1 1
66 00066   Akliro Zzzzzzzz Άκληρος 1 1
67 00067   Akob Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
68 00068   Ala Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 112 112
69 00069   Alaaddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
70 00070   Alabura Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
71 00071   Alâeddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
72 00072   Ala Emin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
73 00073   Ala'iyeli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
74 00074   Alayodi Zzzzzzzz Αλαϊώτης 1 1
75 00075   Aleaddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
76 00076   Alemdar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
77 00077   Aletna Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
78 00078   Alexandra Zzzzzzzz Αλεξάνδρα 0 1
79 00079   Aleksandira Zzzzzzzz Αλεξάντρα 1 1
80 00080   Alexandros Zzzzzzzz Αλέξανδρος 0 30
81 00081   Aleksandiri Zzzzzzzz Αλεξαντρής 6 6
82 00082   Aleksandor Zzzzzzzz Αλέξαντρος 1 1
83 00083   Aleksandoro Zzzzzzzz Αλέξαντρος 3 3
84 00084   Aleksandri Zzzzzzzz Αλεξαντρής 11 11
85 00085   Aleksandro Zzzzzzzz Αλέξαντρος 7 7
86 00086   'Aleksi Zzzzzzzz Αλέξης 2 2
87 00087   'Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 200 844
88 00088   Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 644 644
89 00089   Alicik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
90 00090   Alina? Zzzzzzzz Αλίνας; 1 1
91 00091   Aliye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
92 00092   Altıparmak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
93 00093   'Alupo Zzzzzzzz Αλουπός 1 1
94 00094   Ama blind τυφλός 16 16
95 00095   'Amani? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
96 00096   Ana Zzzzzzzz Άννας 1 1
97 00097   Anagnostis Zzzzzzzz Αναγνώστης 0 2
98 00098   Anagnosdi Zzzzzzzz Αναγνώστης 2 2
99 00099   Anahor? Zzzzzzzz Αναχωρητής 2 2
100 00100   Ananya Zzzzzzzz Ανανίας 2 2
101 00101   Anaridalı Zzzzzzzz Αναριτιώτης 1 1
102 00102   Anastasis Zzzzzzzz Αναστάσης 0 235
103 00103   Anastas Zzzzzzzz Αναστάσης 170 170
104 00104   Anastaş Zzzzzzzz Αναστάσης 20 20
105 00105   Anastasi Zzzzzzzz Αναστάσης 1 1
106 00106   Anastasya Zzzzzzzz Αναστάσης 2 2
107 00107   Anasto Zzzzzzzz Αναστάσης 2 2
108 00108   Astas Zzzzzzzz Αναστάσης 8 8
119 00119   İstasi Zzzzzzzz Στασής 32 32
130 00130   Ancelado Zzzzzzzz Αγγελάτος 1 1
131 00131   Ancelini Zzzzzzzz Αγγελίνι 4 4
132 00132   Ancelu Zzzzzzzz Αντζελού 1 1
133 00133   Andonu Zzzzzzzz Αντωνού 1 1
134 00134   Andreas Zzzzzzzz Ανδρέας 0 174
135 00135   Andireya Zzzzzzzz Αντρέας 27 27
136 00136   Andrea Zzzzzzzz Αντρέας 140 140
137 00137   Andrika Zzzzzzzz Αντρικάς 1 1
138 00138   Andriko Zzzzzzzz Αντρίκος 2 2
139 00139   Andro Zzzzzzzz Άντρος 4 4
140 00140   Andriani Zzzzzzzz Ανδριανή 0 3
141 00141   Andriyanu Zzzzzzzz Ανδριανού 3 3
142 00142   Andriyanu/Andriyano Zzzzzzzz Αντριανού/Αντριανός 1 1
143 00143   Andronikos Zzzzzzzz Ανδρόνικος 0 20
144 00144   Andironiko Zzzzzzzz Αντρόνικος 10 10
145 00145   Andorniko Zzzzzzzz Αντρόνικος 5 5
146 00146   Androniko Zzzzzzzz Αντρόνικος 5 5
147 00147   Anestis Zzzzzzzz Ανέστης 0 9
148 00148   Anesti Zzzzzzzz Ανέστης 9 9
149 00149   Angelos Zzzzzzzz Άγγελος 0 60
150 00150   Anceli Zzzzzzzz Άγγελος 43 43
151 00151   Ancelo Zzzzzzzz Άγγελος 10 10
152 00152   Angel Zzzzzzzz Άγγελ 1 1
153 00153   Angeli Zzzzzzzz Άγγελος 6 6
154 00154   Anna Zzzzzzzz Άννα 1 13
155 00155   Aneta Zzzzzzzz Αννέτα 3 3
156 00156   Annezu Zzzzzzzz Αννεζού 7 7
157 00157   Annu Zzzzzzzz Αννού 1 1
158 00158   Anu Zzzzzzzz Αννού 1 1
159 00159   Anoira'da tabi İngiliz Zzzzzzzz Άγγλος που ζει στην Ανώγυρα 0 0
160 00160   [Anonymous] Zzzzzzzz [Ανώνυμος] 1 1
161 00161   Anorya Anoria? Ανόρια; 1 1
162 00162   Anthimos Zzzzzzzz Άνθιμος 0 4
163 00163   Andimo Zzzzzzzz Άνθιμος 3 3
164 00164   Antimo Zzzzzzzz Άνθιμος 1 1
165 00165   Anto Zzzzzzzz Αντώ[νης] 2 2
166 00166   Antonio Zzzzzzzz Αντόνιο 0 3
167 00167   Antonyo Zzzzzzzz Αντόνιο 3 3
168 00168   Antonis Zzzzzzzz Αντώνης 0 1097
169 00169   Ando Zzzzzzzz Αντώνης 2 2
170 00170   Andoka Zzzzzzzz Αντώνης 1 1
171 00171   Andon Zzzzzzzz Αντωνής 69 69
172 00172   Andoni Zzzzzzzz Αντωνής 354 354
173 00173   Anton Zzzzzzzz Αντωνής 394 394
174 00174   Antonaki Zzzzzzzz Αντωνάκης 3 3
175 00175   Antoni Zzzzzzzz Αντωνής 273 274
176 00176   Antouanis Zzzzzzzz Αντουάνης 0 1
177 00177   Antuvani Zzzzzzzz Αντουάνης 1 1
178 00178   Anzoulis Zzzzzzzz Ανζουλής 0 52
179 00179   Anzelo Zzzzzzzz Άνζελος 1 1
180 00180   Anzuli Zzzzzzzz Ανζουλής 50 50
181 00181   Anzulo Zzzzzzzz Ανζουλής 1 1
182 00182   Apostolis Zzzzzzzz Αποστόλης 0 42
183 00183   Aposdol Zzzzzzzz Αποστόλης 3 3
184 00184   Aposdoli Zzzzzzzz Αποστόλης 2 2
185 00185   Apostol Zzzzzzzz Αποστόλης 31 31
186 00186   Apostoli Zzzzzzzz Αποστόλης 5 5
197 00197   Postoli Zzzzzzzz Αποστόλης 1 1
208 00208   Arab Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 28 28
209 00209   Arabi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
210 00210   Aradi? ; Αραδής; 1 1
211 00211   Aradibili? Zzzzzzzz Αρατιπίλης; 1 1
212 00212   Araklidi Zzzzzzzz Ηρακλείδιος 25 25
213 00213   Arest Zzzzzzzz Αρέστ[ης] 1 1
214 00214   Aresti Zzzzzzzz Αρέστης 7 7
215 00215   Argiris Zzzzzzzz Αργύρης 0 380
216 00216   Argiri Zzzzzzzz Αργύρης 13 13
217 00217   Argiro Zzzzzzzz Αργύρης 24 24
218 00218   Arkiro Zzzzzzzz Αργύρης 276 276
219 00219   Ayiri Zzzzzzzz Αργύρης 63 63
220 00220   Ayiro Zzzzzzzz Αργύρης 4 4
221 00221   Arhondis Zzzzzzzz Αρχοντής 0 8
222 00222   Arkondo Zzzzzzzz Αρχοντής 6 6
223 00223   Arkuni? Zzzzzzzz Αρχοντής 2 2
224 00224   'Arif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
225 00225   Arioni? Zzzzzzzz Αριώνης; 1 1
226 00226   Arkadios Zzzzzzzz Αρκάδιος 0 2
227 00227   Arkad Zzzzzzzz Αρκάδιος 1 1
228 00228   Arkadyo Zzzzzzzz Αρκάδιος 1 1
229 00229   Arkiye? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
230 00230   Arkondu Zzzzzzzz Αρχοντού 2 2
231 00231   Armeni Zzzzzzzz Αρμένης 1 1
232 00232   Armiya Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
233 00233   Arnabud Şanko Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
234 00234   Arnavud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
235 00235   Arsenis Zzzzzzzz Αρσένης 0 2
236 00236   Arseni Zzzzzzzz Αρσένης 2 2
237 00237   Arslan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
238 00238   Arslanzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
239 00239   Artemis Zzzzzzzz Αρτέμης 0 2
240 00240   Artemi Zzzzzzzz Αρτέμης 1 1
241 00241   Artemo Zzzzzzzz Αρτέμης 1 1
242 00242   Arteva? Zzzzzzzz Αρτέβας; 1 1
243 00243   Arthouros Zzzzzzzz Αρθούρος 0 39
244 00244   Ahturi Zzzzzzzz Αρθούρος 10 10
245 00245   Ahturo Zzzzzzzz Αρθούρος 29 29
246 00246   Artin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
247 00247   Artofoni Zzzzzzzz Αρτοφωνής; 1 1
248 00248   Aspri Zzzzzzzz Ασπρής 4 4
249 00249   Aspruli Zzzzzzzz Ασπρούλλης 2 2
250 00250   Astanelli Zzzzzzzz Αστανέλλης; 1 1
251 00251   Astrur Zzzzzzzz Αστρούριος; 1 1
252 00252   Aşuri Zzzzzzzz Ασουρής 1 1
253 00253   Atalanda Zzzzzzzz Αταλάντη 1 1
254 00254   Avdelli Zzzzzzzz Αβδελλής 1 1
255 00255   Avdetello? Zzzzzzzz Αβδατέλλος; 1 1
256 00256   Avgoustis Zzzzzzzz Αυγουστής 0 39
257 00257   Ağusti Zzzzzzzz Αυγουστής 36 36
258 00258   Ağusto Zzzzzzzz Αυγουστής 1 1
259 00259   Arusti Zzzzzzzz Αυγουστής 2 2
260 00260   Avraam Zzzzzzzz Αβραάμ 0 54
261 00261   Abraham Zzzzzzzz Αβραάμ 1 1
262 00262   Abraimi Zzzzzzzz Αβραάμ 4 4
263 00263   Abram Zzzzzzzz Αβραάμ 7 7
264 00264   Avraami Zzzzzzzz Αβραάμ 6 6
265 00265   'Avram Zzzzzzzz Αβραάμ 4 4
266 00266   Avram Zzzzzzzz Αβραάμ 32 32
267 00267   Avril Zzzzzzzz Γαβριήλ 9 9
268 00268   Ayetullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
269 00269   Ayşe Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 24 24
270 00270   Aza Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
271 00271   Aziz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
280 00280     0 0
281 00281

B

    0 0
282 00282   Babaz Zzzzzzzz Παπά 1 1
283 00283   Babuci Zzzzzzzz Παπουτσής 2 2
284 00284   Babullu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
285 00285   Badalina? Zzzzzzzz Παταλίνας; 2 2
286 00286   Badişa Zzzzzzzz Πατησιάς 1 1
287 00287   Baf Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
288 00288   Bafi Zzzzzzzz Παφίτης 8 8
289 00289   Bafidi Zzzzzzzz Παφίτης 11 11
290 00290   Baflı Zzzzzzzz Παφίτης 12 12
291 00291   Bağ Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
292 00292   Baki Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
293 00293   Bakire Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
294 00294   Bakkalzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
295 00295   Baldassare Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
296 00296   Baldo Zzzzzzzz Μπάλντο (Ουμπάλντο) 1 1
297 00297   Bali Zzzzzzzz Μπαλής 5 5
298 00298   Ballura Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
299 00299   Balta Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
300 00300   Balya Zzzzzzzz Παλιάς 4 4
301 00301   Barak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
302 00302   Barayo Zzzzzzzz Παραγιός 1 1
303 00303   Barbanisa? Zzzzzzzz Παρπανίσας; 1 1
304 00304   Bardelomon Zzzzzzzz Βαρθολομαίος 1 1
305 00305   Bareşi Zzzzzzzz Παρέσης 1 1
306 00306   Başa Zzzzzzzz Πασιάς 1 1
307 00307   Ba'si Zzzzzzzz Παΐσιος 1 1
308 00308   Bası Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
309 00309   Baş Karpaslı Zzzzzzzz Πρωτοκαρπασίτης 1 1
310 00310   Başo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
311 00311   Basperin? Zzzzzzzz Πασπερίνος; 1 1
312 00312   Batista Zzzzzzzz Μπατίστας 1 8
313 00313   Badista Zzzzzzzz Μπατίστας 7 7
314 00314   Bayada Zzzzzzzz Παγιάτας 3 3
315 00315   Bayat Zzzzzzzz Παγιάτας 1 1
316 00316   Bayezid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
317 00317   Bayrakdar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
318 00318   Bayram Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
319 00319   Bazirgan Zzzzzzzz Έμπορος 2 2
320 00320   Bebo Zzzzzzzz Μπέμπος 1 1
321 00321   Bedacı oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
322 00322   Beg Zzzzzzzz Μπέης 5 5
323 00323   Behlül Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
324 00324   Bekci Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
325 00325   Bekir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 13 13
326 00326   Bektaş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
327 00327   Belendir[id]is Zzzzzzzz Πελεντρίτης 0 3
328 00328   Belendir[id]i Zzzzzzzz Πελεντρίτης 3 3
329 00329   Bepon Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
330 00330   Berdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
331 00331   Bereket Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
332 00332   Beşir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
333 00333   Bey Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
334 00334   Beyhan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
335 00335   Beyt Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
336 00336   Bican Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
337 00337   Bilal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
338 00338   Bilali Zzzzzzzz Μπιλάλης 1 1
339 00339   Binbaşı? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
340 00340   Bişari Zzzzzzzz Πισάρης 1 1
341 00341   Bitsillo Zzzzzzzz Πιτσιλλός 4 4
342 00342   Bitsilo Zzzzzzzz Πιτσιλός 3 3
343 00343   Bodi Zzzzzzzz Πότης 7 7
344 00344   Bodir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
345 00345   Bogos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
346 00346   Bogoz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
347 00347   Boğozi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
348 00348   Bölükbaşı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
349 00349   Boşnak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
350 00350   Boşnakoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
351 00351   Boyacıoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
352 00352   Boz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
353 00353   Bozovic Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
354 00354   Brazo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
355 00355   Brebo? Zzzzzzzz Μπρέμπος; 1 1
356 00356   Budur Zzzzzzzz Μπουντούρης 1 1
357 00357   Bulli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
358 00358   Buyuri Zzzzzzzz Μπουγιούρης 1 1
367 00367     0 0
368 00368

C

    0 0
369 00369   Cabra'il Zzzzzzzz Τζαμπραήλ; 1 1
370 00370   Caburi Zzzzzzzz Τζαπούρης 2 2
371 00371   Cafer Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 20 20
372 00372   Ça'iri Zzzzzzzz Τζαΐρης 1 1
373 00373   Çaka Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
374 00374   Cakallı Zzzzzzzz Τζακάλλης 1 1
375 00375   Çako Zzzzzzzz Τσιάκος 4 4
376 00376   Çakulli Zzzzzzzz Τζιακουλλής 2 2
377 00377   Çakuri Zzzzzzzz Τσακουρής 5 5
378 00378   Çalık Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
379 00379   Calo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
380 00380   Cambi Zzzzzzzz Τζιαμπής 1 1
381 00381   Camir? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
382 00382   Camkut? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
383 00383   Çamuri Zzzzzzzz Τσιαμουρής 1 1
384 00384   Can Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
385 00385   Çanikoli Zzzzzzzz Τζανίκολης 1 1
386 00386   Çankaroğlu Zzzzzzzz Τσαγκάρογλου 1 1
387 00387   Çapa Zzzzzzzz Τσάππας 1 1
388 00388   Capura Zzzzzzzz Τζιαπούρας 1 1
389 00389   Cariye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
390 00390   Çarlo Zzzzzzzz Τσιάρλος 1 1
391 00391   Çatozlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
392 00392   Çavelli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
393 00393   Çavuş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 11 11
394 00394   Çavuşoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
395 00395   Çelebi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
396 00396   Celvelidi Zzzzzzzz Τζελβελίδης 2 2
397 00397   Cemal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
398 00398   Cemali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
399 00399   Cemile Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
400 00400   Cennet-mekan firdevs-aşiyan Ümmü'l-Haram Hazretlerinin Şeyhi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
401 00401   Cera? Zzzzzzzz Τζεράς; 3 3
402 00402   Cesare Zzzzzzzz Τσέζαρε 2 2
403 00403   Cezzar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
404 00404   Cezzar oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
405 00405   Charalambos Zzzzzzzz Χαράλαμπος 0 346
416 00416   Haralambi Zzzzzzzz Χαραλαμπής 6 6
417 00417   Haralambo Zzzzzzzz Χαράλαμπος 217 217
418 00418   Haralanbi Zzzzzzzz Χαραλαμπής 24 24
419 00419   Haralanbo Zzzzzzzz Χαράλαμπος 92 92
430 00430   Lambi Zzzzzzzz Λάμπης 1 1
431 00431   Lambo Zzzzzzzz Λάμπος 1 1
432 00432   Lanbi Zzzzzzzz Λάμπης 4 4
433 00433   Lanbo Zzzzzzzz Λάμπος 1 1
444 00444   Charitos Zzzzzzzz Χαρίτος 0 6
455 00455   Harito Zzzzzzzz Χαρίτος 6 6
466 00466   Chilas Zzzzzzzz Χειλάς 0 1
477 00477   Hilaz Zzzzzzzz Χειλάς 1 1
488 00488   Chrisafis Zzzzzzzz Χρυσάφης 0 12
499 00499   Hrisafi Zzzzzzzz Χρυσάφης 10 10
510 00510   Rusafi Zzzzzzzz Ρουσάφης 2 2
521 00521   Chrisanthos Zzzzzzzz Χρύσανθος 0 5
532 00532   Hrisantos Zzzzzzzz Χρύσανθος 1 1
533 00533   Hrisi Zzzzzzzz Χρύσης 3 3
544 00544   Risanto Zzzzzzzz Χρύσανθος 1 1
555 00555   Chrisis Zzzzzzzz Χρύσης 0 0
556 00556   Chrisos Zzzzzzzz Χρυσός 0 1
567 00567   Hrizo Zzzzzzzz Χρυσός 1 1
578 00578   Chrisostomos Zzzzzzzz Χρυσόστομος 0 1
589 00589   Risostomo Zzzzzzzz Χρυσόστομος 1 1
600 00600   Christalla Zzzzzzzz Χρυστάλλα 0 21
611 00611   Hristala Zzzzzzzz Χρυστάλλα 1 16
612 00612   Hristallu Zzzzzzzz Χρυστάλλα 15 15
623 00623   Ristallu Zzzzzzzz Χρυσταλλού 3 3
634 00634   Tallu Zzzzzzzz Τταλλού 2 2
645 00645   Christina Zzzzzzzz Χριστίνα 0 60
656 00656   Hristina Zzzzzzzz Χριστίνα 28 31
657 00657   Hrisinu Zzzzzzzz Χριστινού 2 2
668 00668   İstinu Zzzzzzzz Στινού 1 1
679 00679   Hristinu Zzzzzzzz Χριστίνα 20 20
680 00680   Hristuna Zzzzzzzz Χριστίνα 4 4
691 00691   Ristina Zzzzzzzz Χριστίνα 3 3
692 00692   Ristinu Zzzzzzzz Χριστινού 2 2
703 00703   Christodoulos Zzzzzzzz Χριστόδουλος 0 1542
714 00714   Hristoduli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 3 3
715 00715   Hristodulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 3 3
716 00716   Hristoğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 259 259
717 00717   Hristoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 1141 1141
728 00728   Ristoğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 6 6
729 00729   Ristoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 60 60
730 00730   Rostoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 1 1
741 00741   Toğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 48 48
742 00742   Toğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 21 21
753 00753   Christofis Zzzzzzzz Χριστοφής 0 1220
764 00764   Hristofi Zzzzzzzz Χριστοφής 1122 1122
775 00775   Ristofi Zzzzzzzz Χριστοφής 68 68
786 00786   Sofya [sic: Tofya] Zzzzzzzz Τόφιας 2 2
797 00797   Tofalli Zzzzzzzz Τοφαλλής 1 1
798 00798   Tofi Zzzzzzzz Τοφής 27 27
809 00809   Christoforos Zzzzzzzz Χριστόφορος 0 26
820 00820   Foriz Zzzzzzzz Φορής 1 1
831 00831   Hristoforo Zzzzzzzz Χριστόφορος 21 21
832 00832   Hristoforoz Zzzzzzzz Χριστόφορος 2 2
843 00843   Ristoforo Zzzzzzzz Χριστόφορος 2 2
854 00854   Christolenis Zzzzzzzz Χριστολένης 0 1
865 00865   Hristoleno Zzzzzzzz Χριστολένης 1 1
876 00876   Christos Zzzzzzzz Χρίστος 0 54
887 00887   Hristat? Zzzzzzzz Χριστάτης; 1 1
888 00888   Hristo Zzzzzzzz Χρίστος 41 41
889 00889   Hristulo Zzzzzzzz Χριστούλος 1 1
900 00900   İstaci Zzzzzzzz Στάκης 1 1
911 00911   Risto Zzzzzzzz Χρίστος 10 10
922 00922   Christoudias Zzzzzzzz Χριστούδιας 0 28
933 00933   Hristudya Zzzzzzzz Χριστούδιας 28 28
944 00944   Cihan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
945 00945   Cikala Zzzzzzzz Τσικαλάς 3 3
946 00946   Çiki Zzzzzzzz Τσικκής 1 1
947 00947   Çikini Zzzzzzzz Τσικκίνης 11 11
948 00948   Çilanko? Zzzzzzzz Τσιλάνγκος 1 1
949 00949   Cilibari Zzzzzzzz Τσιλιμπάρης 1 1
950 00950   Cilveli Zzzzzzzz Τζιλβελής 1 1
951 00951   Cino Zzzzzzzz Τζ̆είνος 1 1
952 00952   Çipa Zzzzzzzz Τσίπας 3 3
953 00953   Çirikoviç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
954 00954   Çirillini Zzzzzzzz Τσ̆ιριλλίνης 1 1
955 00955   Cirka Zzzzzzzz Κυρκάς 2 2
956 00956   Cirkalli Zzzzzzzz Τζιρκαλλής 11 11
957 00957   Civelek Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
958 00958   Çırak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
959 00959   Çokano Zzzzzzzz Τσόκανος 3 3
960 00960   Çolak Zzzzzzzz Μονόχειρας 13 13
961 00961   Coze Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
962 00962   Cum Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
963 00963   Cuma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
964 00964   Cuvallo Zzzzzzzz Τσούβαλλος 1 1
973 00973     0 0
974 00974

D

    0 0
975 00975   Dabi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
976 00976   Dafnο Zzzzzzzz Δάφνος 1 1
977 00977   Dalyan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
978 00978   Damianos Zzzzzzzz Δαμιανός 0 1
979 00979   Damyano Zzzzzzzz Δαμιανός 1 1
980 00980   Dandera Zzzzzzzz Δάντερας 1 1
981 00981   Daniil Zzzzzzzz Δανιήλ 0 17
982 00982   Dana'il Zzzzzzzz Δανιήλ 15 15
983 00983   Danilo Zzzzzzzz Δανιήλος 1 1
994 00994   Zana'il Zzzzzzzz Δανιήλ 1 1
1005 01005   Darfeno Zzzzzzzz Δαφέρνος 1 1
1006 01006   David Zzzzzzzz Δαυίδ 3 3
1007 01007   Davud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 23 23
1008 01008   Dede Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 34 34
1009 01009   Deftero Zzzzzzzz Δεύτερος 1 1
1010 01010   Değirmenlikli Zzzzzzzz Κυθρεώτης 3 3
1011 01011   Deli Zzzzzzzz Τρελός 16 16
1012 01012   Demetçioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1013 01013   Dert Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1014 01014   Derviş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 77 77
1015 01015   Derviş Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1016 01016   Despina Zzzzzzzz Δέσποινα 0 2
1017 01017   Despinu Zzzzzzzz Δεσποινού 2 2
1018 01018   Devecioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1019 01019   Diamandis Zzzzzzzz Διαμαντής 0 12
1030 01030   Yamandi Zzzzzzzz Διαμαντής 12 12
1041 01041   Di Benanto Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1042 01042   Diğer Zzzzzzzz Έτερος 7 7
1043 01043   Dilaver Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 5
1044 01044   Dilaverdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1045 01045   Dimitris Zzzzzzzz Δημήτρης 0 673
1046 01046   Dimitraki Zzzzzzzz Δημήτράκης 1 1
1047 01047   Dimitri Zzzzzzzz Δημήτρης 672 672
1048 01048   Dimo Zzzzzzzz Δήμος 2 2
1049 01049   Dimos Zzzzzzzz Δήμος 0 0
1050 01050   Dina Zzzzzzzz Ντινάς 3 3
1051 01051   Dinsiz Zzzzzzzz Άθεος 1 1
1052 01052   Divane Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1053 01053   Diyab Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1054 01054   Dolanidi Zzzzzzzz Ντολανίδης 1 1
1055 01055   Dori Zzzzzzzz Δωρής 3 3
1056 01056   Dorotheos Zzzzzzzz Δωρόθεος 0 1
1067 01067   Horoteo (sic: Doroteo) Zzzzzzzz Δωρόθεος 1 1
1078 01078   Doso? Zzzzzzzz Δόσος; 1 1
1079 01079   Dubonik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1080 01080   Dul Zzzzzzzz Χήρα 1 1
1081 01081   Dünya Zzzzzzzz Ντουνιάς 1 1
1082 01082   Durmuş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1083 01083   Düztarak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1092 01092     0 0
1093 01093

E

    0 0
1094 01094   Ebru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1095 01095   Ebu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1096 01096   Ebubekir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 35 35
1097 01097   Ebu Turabi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1098 01098   Ebu Turabi Hazretlerinin Şeyhi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1099 01099   Edebi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1100 01100   Edhem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1101 01101   Efendi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 105 105
1102 01102   Efklidis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1103 01103   Evklidi Zzzzzzzz Ευκλείδης 3 3
1104 01104   Efrem Zzzzzzzz Εφραίμ 2 3
1105 01105   Efreno Zzzzzzzz Εφραίνος 1 1
1106 01106   Efthimios Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 31
1107 01107   Eftihis Zzzzzzzz Ευτύχης 0 0
1108 01108   Eftim Zzzzzzzz Ευθύμης 1 1
1109 01109   Eftimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 26 26
1110 01110   Epsimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 2 2
1111 01111   Evtimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 2 2
1112 01112   Ekizoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1113 01113   Eksarhoz Zzzzzzzz Έξαρχος 1 1
1114 01114   Eleni Zzzzzzzz Ελένη 6 40
1125 01125   Lenu Zzzzzzzz Λενού 34 34
1136 01136   Elhac Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 29 29
1137 01137   Elisavet Zzzzzzzz Ελισάβετ 1 6
1138 01138   Elisağu Zzzzzzzz Ελισαβού 5 5
1139 01139   Elise'o Zzzzzzzz Ελισσαίος 1 1
1140 01140   Elyas Zzzzzzzz Ηλίας 5 5
1141 01141   Emetullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1142 01142   Emilyo Zzzzzzzz Αιμίλιος 1 1
1143 01143   Emin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 41 41
1144 01144   Emine Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
1145 01145   Emir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 88 88
1146 01146   Emir Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 26 26
1147 01147   Emir Hasan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1148 01148   Emir Hüseyin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 13 13
1149 01149   Emir Muhammed Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1150 01150   Emiroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1151 01151   Emirzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1152 01152   Emmanouil Zzzzzzzz Εμμανουήλ 0 45
1163 01163   Mana'il Zzzzzzzz Μανουήλ 1 1
1164 01164   Manu'el Zzzzzzzz Μανουήλ 8 8
1165 01165   Manu'il Zzzzzzzz Μανουήλ 36 36
1176 01176   Emnullah? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1177 01177   Emrullah? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1178 01178   Enbiya Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1179 01179   Enriko Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1180 01180   Enzo Zzzzzzzz Ένζο 16 16
1181 01181   Epiphanios Zzzzzzzz Επιφάνιος 0 8
1192 01192   Bifani Zzzzzzzz Πιφάνης 4 4
1203 01203   Pifani Zzzzzzzz Επιφάνιος 4 4
1214 01214   Erif? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1215 01215   Ermeni Zzzzzzzz Αρμένιος 2 2
1216 01216   Ermeniyan Zzzzzzzz Αρμένιου 2 2
1217 01217   Es'ad Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1218 01218   Eşhami Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1219 01219   Esir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1220 01220   Eşkinci oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1221 01221   Esma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1222 01222   Eşmine? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1223 01223   Ethem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1224 01224   Etmekçi-zade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1225 01225   Euphrosyne Zzzzzzzz Ευφροσύνη 0 1
1226 01226   Efrosini Zzzzzzzz Ευφροσύνη 1 1
1227 01227   Evagelia Zzzzzzzz Ευαγγελία 0 1
1228 01228   Evangelika Zzzzzzzz Ευαγγέλικα 1 1
1229 01229   Evdoki Zzzzzzzz Ευδοκής 1 1
1230 01230   Evfroni Zzzzzzzz Ευφρόνιος 2 2
1231 01231   Evfronios Zzzzzzzz Ευφρόνιος 0 1
1232 01232   Evrifroni [sic: Evfroni] Zzzzzzzz Ευφρονής 1 1
1233 01233   Evgenios Zzzzzzzz Ευγένιος 0 31
1244 01244   Cenyo Zzzzzzzz Τζένιος 1 1
1255 01255   Evgeni Zzzzzzzz Ευγένης 1 1
1256 01256   Evgenyo Zzzzzzzz Ευγένιος 1 1
1267 01267   Zenyo Zzzzzzzz Ζένιος 28 28
1278 01278   Evkonu Zzzzzzzz Ευκονού 1 1
1279 01279   Evminiya Zzzzzzzz Ευμένεια 1 1
1280 01280   Evmorfiya Zzzzzzzz Ευμορφία 1 1
1281 01281   Evrosti Zzzzzzzz Ευρωστής 1 1
1282 01282   Evzokyo Zzzzzzzz Ευδόκιος 1 1
1283 01283   Eytam Orphan Ορφανός 13 13
1284 01284   Eyüb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 14 14
1285 01285   Eyüp Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1294 01294     0 0
1295 01295

F

    0 0
1296 01296   Fakala Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1297 01297   Falenzin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1298 01298   Fano Zzzzzzzz Φάνος 3 3
1299 01299   Farik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1300 01300   Fasih Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1301 01301   Faşuli Zzzzzzzz Φασουλής 3 3
1302 01302   Fati Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1303 01303   Fatma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1304 01304   Fazlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
1305 01305   Fazullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1306 01306   Fehmi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
1307 01307   Felah Zzzzzzzz Φελλάχος 12 12
1308 01308   Fellah Zzzzzzzz Φελλάχος 7 7
1309 01309   Feyzullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 12 12
1310 01310   Filici Zzzzzzzz Φιλιτζής 1 1
1311 01311   Filita Zzzzzzzz Φιλήτας 1 1
1312 01312   Filito Zzzzzzzz Φιλητός 1 1
1313 01313   Finikaridi Zzzzzzzz Φοινικαρίδης 1 1
1314 01314   Firari Zzzzzzzz Φυγάδες 1 1
1315 01315   Firari Misafir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1316 01316   Flourentzos Zzzzzzzz Φλουρέντζος 0 5
1327 01327   İflorenzo Zzzzzzzz Φλουρέντζος 2 2
1328 01328   İflurenzo Zzzzzzzz Φλουρέντζος 3 3
1339 01339   Flouris Zzzzzzzz Φλουρής 0 5
1340 01340   Filuri Zzzzzzzz Φλουρής 5 5
1341 01341   Fodinudi Zzzzzzzz Φωτεινούδης 1 1
1342 01342   Forada Zzzzzzzz Φοράδας 1 1
1343 01343   Fostiras Zzzzzzzz Φωστήρας 0 4
1344 01344   Fosdiri Zzzzzzzz Φωστήρης 1 1
1355 01355   Hostira Zzzzzzzz Φωστήρας 3 3
1366 01366   Fotini Zzzzzzzz Φωτεινή 1 2
1367 01367   Fodini Zzzzzzzz Φωτεινή 1 1
1368 01368   Fotis Zzzzzzzz Φώτης 0 31
1369 01369   Fodi Zzzzzzzz Φώτης 17 18
1370 01370   Fodo Zzzzzzzz Φώτος 1 1
1371 01371   Fodilo Zzzzzzzz Φώττλος 1 1
1372 01372   Foti Zzzzzzzz Φώτης 11 11
1373 01373   Foto Zzzzzzzz Φώτης 1 1
1374 01374   Fotu Zzzzzzzz Φωτού 1 1
1375 01375   Fragoudis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1376 01376   Frankudi Zzzzzzzz Φραγκούδης 1 1
1377 01377   Françelu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1378 01378   Françesku Zzzzzzzz Φραντζέσκου 1 1
1379 01379   Frangofanis Zzzzzzzz Φραγκοφάνης 0 1
1380 01380   Frankofani Zzzzzzzz Φραγκοφάνης 1 1
1381 01381   Fransalı Zzzzzzzz Γάλλος 1 1
1382 01382   Fransız Konsolosu Esbakı Former Consul of France Πρώην Πρόξενος της Γαλλίας 1 1
1383 01383   Frantzeskos Zzzzzzzz Φραντζέσκος 0 138
1384 01384   Francesci Zzzzzzzz Φραντζεσκής 2 2
1385 01385   Françesko Zzzzzzzz Φραντζέσκος 100 100
1386 01386   Franko Zzzzzzzz Φράγκος 10 10
1387 01387   Fransezko Zzzzzzzz Φραντζέσκος 9 9
1388 01388   Franzi Zzzzzzzz Φραντζής 15 15
1389 01389   Franzo Zzzzzzzz Φράντζος 2 2
1390 01390   Franzuva Zzzzzzzz Φρανσουά 1 1
1391 01391   Frenk Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1392 01392   Fukalli Zzzzzzzz Φουκαλλής 1 1
1393 01393   Fοçyo Zzzzzzzz Φώτσιος 1 1
1402 01402     0 0
1403 01403

G

    0 0
1404 01404   Galatalı Zzzzzzzz Γαλατίτης 1 1
1405 01405   Garabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1406 01406   Garifalos Zzzzzzzz Γαρύφαλος 0 1
1417 01417   Arifalo Zzzzzzzz Γαρύφαλος 1 1
1428 01428   Gavas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1429 01429   Gavriil Zzzzzzzz Γαβριήλ 0 243
1440 01440   Arvili Zzzzzzzz Γαβρίλης 4 4
1451 01451   Gabril Zzzzzzzz Γραβριήλ 1 1
1452 01452   Gavril Zzzzzzzz Γαβριήλ 128 128
1453 01453   Ğavr'il Zzzzzzzz Γαβριήλ 73 73
1454 01454   Ğavril Zzzzzzzz Γραβριήλ 35 35
1455 01455   Ğavrilaki Zzzzzzzz Γαβριλάκης 2 2
1456 01456   Gaydura Zzzzzzzz Γαϊδουράς 2 2
1457 01457   Gayduralı Zzzzzzzz Γαϊδουριώτης 1 1
1458 01458   Gazancini Zzzzzzzz Καζαντζίδη 1 1
1459 01459   Gazaroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1460 01460   Gazi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1461 01461   Geko Zzzzzzzz Γκέκος 1 1
1462 01462   Genç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1463 01463   Giakomo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1474 01474   Yakomo Zzzzzzzz Γιάκομος 1 1
1475 01475   Yakumetto Zzzzzzzz Γιακουμέττος 2 2
1486 01486   Gökira? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1487 01487   Goraci Zzzzzzzz Κοράκη 1 1
1488 01488   Grek Greek subject Έλληνας υπήκοος 1 1
1489 01489   Grigoris Zzzzzzzz Γρηγόρης 0 69
1490 01490   Ğrikori Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1501 01501   Kirkori Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1502 01502   Kriğor Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1513 01513   Liğori Zzzzzzzz Γρηγόρης 48 48
1514 01514   Liguri Zzzzzzzz Ληορής 16 16
1515 01515   Liyori Zzzzzzzz Γρηγόρης 2 2
1526 01526   Gül Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
1527 01527   Gülhare? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1528 01528   Gümüş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1529 01529   Gürcü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1530 01530   Güzel Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1539 01539     0 0
1540 01540

H

    0 0
1541 01541   Habeş Zzzzzzzz Χαπέσ̆ης (Αιθίοπας) 2 2
1542 01542   Habib Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1543 01543   Hacidi Zzzzzzzz Χατζίδης 1 1
1544 01544   Hacı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 327 327
1545 01545   Hadice Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 9 9
1546 01546   Halid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1547 01547   Halil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 157 157
1548 01548   Halime Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1549 01549   Halladana Zzzzzzzz Χαλλαντάνας 1 1
1550 01550   Halli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1551 01551   Hamdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1552 01552   Hamid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1553 01553   Hamide Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1554 01554   Hamuroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1555 01555   Hamza Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
1556 01556   Hana Zzzzzzzz Χάννας 30 30
1557 01557   Handan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1558 01558   Hanife Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1559 01559   Hanika Zzzzzzzz Χάννικας 1 1
1560 01560   Hanna Zzzzzzzz Χάννας 0 3
1561 01561   Hanni Zzzzzzzz Χαννής 3 3
1562 01562   Hanyalı Zzzzzzzz Χανιώτης 3 3
1563 01563   Harabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1564 01564   Harb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1565 01565   Harikaki Zzzzzzzz Χαρικάκης 1 1
1566 01566   Hasan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1320 1320
1567 01567   Hasancık Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1568 01568   Haşim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1569 01569   Haşyu Zzzzzzzz Χάσιου 2 2
1570 01570   Hatice Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1571 01571   Hatun Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 37 37
1572 01572   Havra Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1573 01573   Havva Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 25 25
1574 01574   Haydar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1575 01575   Haydarpaşazade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1576 01576   Hayrullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1577 01577   Hazret-i Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1578 01578   Hazret-i şehriyari Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1579 01579   Hazretleri Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1580 01580   Hediye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1581 01581   Himmet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1582 01582   Hoca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1583 01583   Hoca oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1584 01584   Horoz-zade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1585 01585   Hristolena Zzzzzzzz Χριστολενάς 1 1
1586 01586   Hruso Zzzzzzzz Χρουσός 2 2
1587 01587   Hüdaverdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1588 01588   Huri Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1589 01589   Hurşid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1590 01590   Hüseyin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1085 1085
1599 01599     0 0
1600 01600

I

    0 0
1601 01601   İbkir? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1602 01602   İbrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 491 491
1603 01603   İfderiko Zzzzzzzz Φτέρικος 1 1
1604 01604   İfluri Zzzzzzzz Φλουρής 26 26
1605 01605   İhtiyar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1606 01606   İklado Zzzzzzzz Κλάδος 1 1
1607 01607   İkseni Zzzzzzzz Ξενής 17 17
1608 01608   Ilias Zzzzzzzz Ηλίας 0 34
1619 01619   Eliya Zzzzzzzz Ηλίας 16 16
1630 01630   Ilyas Zzzzzzzz Ηλίας 4 4
1631 01631   İlyas Zzzzzzzz Ηλίας 14 14
1632 01632   İliya Zzzzzzzz Ηλίας 64 64
1633 01633   [Illegible] Zzzzzzzz [Δυσανάγνωστο] 1 1
1634 01634   Ilya Zzzzzzzz Ηλίας 14 14
1635 01635   İlya Zzzzzzzz Ηλίας 78 78
1636 01636   İlyako Zzzzzzzz Λιάκος 1 1
1637 01637   İlyasa Zzzzzzzz Λιασής 1 1
1638 01638   İlyasi Zzzzzzzz Λιασής 49 49
1639 01639   İmam Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1640 01640   İmamoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1641 01641   İmyamilyodi Zzzzzzzz Μιαμηλιώτης 1 1
1642 01642   İnadyo Zzzzzzzz Ιγνάτιος 2 2
1643 01643   İnce Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1644 01644   İngiliz Zzzzzzzz Άγγλος 1 1
1645 01645   Ioakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 0 5
1656 01656   Yoakim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1657 01657   Yovakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 3 3
1668 01668   İoakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 0 3
1679 01679   Avakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 3 3
1690 01690   Ionas Zzzzzzzz Ιωνάς 0 4
1701 01701   Yona Zzzzzzzz Ιωνάς 4 4
1712 01712   Iosif Zzzzzzzz Ιωσήφ 0 82
1723 01723   Yasif Zzzzzzzz Ιωσήφ 56 56
1724 01724   Yasifi Zzzzzzzz Γιωσήφης 26 26
1735 01735   İosif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1746 01746   Yosef Zzzzzzzz Ιωσήφ 1 1
1757 01757   İpsillo Zzzzzzzz Ψύλλος 2 2
1758 01758   İsa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1759 01759   İsaki Zzzzzzzz Ισαάκης 1 1
1760 01760   Isdahi Zzzzzzzz Στάχης 3 3
1761 01761   İshak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
1762 01762   Isidoros Zzzzzzzz Ισίδωρος 0 2
1763 01763   İsidor Zzzzzzzz Ισίδωρος 1 1
1764 01764   İzidoro Zzzzzzzz Ισίδωρος 1 1
1765 01765   İskamaviya Zzzzzzzz Σκαμαβίγιας 2 2
1766 01766   Iskarbaci Zzzzzzzz Σκαρμπατζής 1 1
1767 01767   İskeleli Zzzzzzzz Σκαλιώτης 1 1
1768 01768   İskullo Zzzzzzzz Σκούλλος 1 2
1769 01769   İskulli Zzzzzzzz Σκουλλής 1 1
1770 01770   Islatırcı Zzzzzzzz Ποτιστής 1 1
1771 01771   İsma'il Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 103 103
1772 01772   İsmail Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 139 139
1773 01773   Istafili Zzzzzzzz Σταφύλης 1 1
1774 01774   İstambula Zzzzzzzz Στάμπουλας 2 2
1775 01775   İstano Zzzzzzzz Στάνος 3 3
1776 01776   İstruso Zzzzzzzz Στρούθος 2 2
1777 01777   İzi? Zzzzzzzz Ιζής 1 1
1786 01786     0 0
1787 01787

J

    0 0
1788 01788   Jose(ph?) Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1799 01799   Coze[f?] Zzzzzzzz Τζόζεφ 1 1
1808 01808     0 0
1809 01809

K

    0 0
1810 01810   Ka? Zzzzzzzz Κα; 1 1
1811 01811   Kaçari Zzzzzzzz Κατσιάρης 1 1
1812 01812   Kaderisa Zzzzzzzz Κατερίσας 1 1
1813 01813   Kadın Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1814 01814   Kadsura Zzzzzzzz Κατσούρας 1 1
1815 01815   Kaka Zzzzzzzz Κάκας 1 1
1816 01816   Kaku Zzzzzzzz Κάκος 4 4
1817 01817   Kakulli Zzzzzzzz Κακουλλής 12 12
1818 01818   Kakullo Zzzzzzzz Κάκουλλος 3 3
1819 01819   Kakura Zzzzzzzz Κάκουρας 3 3
1820 01820   Kakuri Zzzzzzzz Κακουρής 6 6
1821 01821   Kalabouris Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1822 01822   Kalaburi Zzzzzzzz Καλαμπούρης 2 2
1823 01823   Kalano Zzzzzzzz Καλάνος 1 1
1824 01824   Kalaycı Zzzzzzzz Καλαϊτζής 1 1
1825 01825   Kaldeli Zzzzzzzz Καλδέλης 1 1
1826 01826   Kaldirina Zzzzzzzz Καλδερίνας 1 1
1827 01827   Kale Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1828 01828   Kalebya karyelü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1829 01829   Kalfa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1830 01830   Kalimeri Zzzzzzzz Καλημέρης 3 3
1831 01831   Kaliniko Zzzzzzzz Καλλίνικος 2 2
1832 01832   Kalli Zzzzzzzz Καλλής 5 5
1833 01833   Kalorka Zzzzzzzz Καλορκάς 1 1
1834 01834   Kalozori Zzzzzzzz Καλοχώρης 1 1
1835 01835   Kalozoyi Zzzzzzzz Καλοζώης 1 1
1836 01836   Kalya Zzzzzzzz Καλλιάς 1 1
1837 01837   Kaminaşi Zzzzzzzz Καμινάσης 1 1
1838 01838   Kamisa Zzzzzzzz Καμισάς 1 1
1839 01839   Kamtesi Zzzzzzzz Καμτέσης 1 1
1840 01840   Kanbur Zzzzzzzz Καμπούρης 2 2
1841 01841   Kanburi Zzzzzzzz Καμπούρης 1 1
1842 01842   Kancı Zzzzzzzz Καντζής 1 1
1843 01843   Kandili Zzzzzzzz Κανδύλης 2 2
1844 01844   Kanello Zzzzzzzz Κανέλλος 3 3
1845 01845   Kanellos Zzzzzzzz Κανέλλος 0 0
1846 01846   Kani Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1847 01847   Kanlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1848 01848   Kano Zzzzzzzz Καννός 1 1
1849 01849   Kapısız Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1850 01850   Kapoudas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1851 01851   Kapuda Zzzzzzzz Καπούδας 1 1
1852 01852   Kapousouzis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1853 01853   Kapusuzi Zzzzzzzz Καπουσούζης 1 1
1854 01854   Kaprara Zzzzzzzz Καπράρας 1 1
1855 01855   Kapşari Zzzzzzzz Καψαρής 1 1
1856 01856   Kaptan Zzzzzzzz Καπετάνιος 1 1
1857 01857   Kapudan? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1858 01858   Kapuş? Zzzzzzzz Καπούσης; 1 1
1859 01859   Kapusuz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1860 01860   Kapusuz oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1861 01861   Kaputlis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1862 01862   Kaputli Zzzzzzzz Καπουτλής 2 2
1863 01863   Kara Zzzzzzzz Καρά 201 201
1864 01864   Karabaş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1865 01865   Karabasi Zzzzzzzz Καράμπασης 2 2
1866 01866   Karabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1867 01867   Karaca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1868 01868   Karağo Zzzzzzzz Καραγός 1 1
1869 01869   Karakanna Zzzzzzzz Καρακάννας 1 1
1870 01870   Kara Kış Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1871 01871   Kara Kulak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1872 01872   Karaman Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1873 01873   Karamani Zzzzzzzz Καραμανής 5 5
1874 01874   Karamanidi Zzzzzzzz Καραμανίδης 2 2
1875 01875   Karamanlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1876 01876   Karamano Zzzzzzzz Καράμανος 4 4
1877 01877   Karamanyo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1878 01878   Karaolo Zzzzzzzz Καράολος 3 3
1879 01879   Karaolu Zzzzzzzz Καραολού 3 3
1880 01880   Karayannis Zzzzzzzz Καραγιάννης 0 2
1881 01881   Karayani Zzzzzzzz Καραγιάννης 2 2
1882 01882   Karayorgi Zzzzzzzz Καραγιώργης 3 3
1883 01883   Karbaslı Zzzzzzzz Καρπασίτης 2 2
1884 01884   Karbaslıoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1885 01885   Karga Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1886 01886   Karidi Zzzzzzzz Καρύδης 8 8
1887 01887   Kariyo Zzzzzzzz Κάρυος 1 1
1888 01888   Karkodi Zzzzzzzz Καρκώτης 1 1
1889 01889   Karlo Zzzzzzzz Κάρλος 1 1
1890 01890   Karmani Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1891 01891   Karolos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1892 01892   Karolo Zzzzzzzz Κάρολος 1 1
1893 01893   Karoni Zzzzzzzz Καρώνης 1 1
1894 01894   Karsayeni Zzzzzzzz Καρσαγένης 1 1
1895 01895   Karsera Zzzzzzzz Καρσεράς 9 9
1896 01896   Karslı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1897 01897   Kartal Zzzzzzzz Καρτάλης 2 2
1898 01898   Kasandro Zzzzzzzz Κασσάνδρος 1 1
1899 01899   Kasanzi Zzzzzzzz Καζαντζής 2 2
1900 01900   Kasapoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1901 01901   Kasdi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1902 01902   Kasino Zzzzzzzz Κάσινος 1 1
1903 01903   Kasım Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 38 38
1904 01904   Kasmar oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1905 01905   Kastellan Zzzzzzzz Καστελλανής 2 2
1906 01906   Kataralenko Zzzzzzzz Καταραλέγκος 2 2
1907 01907   Katerina Zzzzzzzz Κατερίνα 0 16
1908 01908   Kaderina Zzzzzzzz Κατερίνα 16 16
1909 01909   Katopodi Zzzzzzzz Κατοπόδης 1 1
1910 01910   Katsanika Zzzzzzzz Κατσανίκας 1 1
1911 01911   Katto Zzzzzzzz Κάττος 3 5
1912 01912   Kato Zzzzzzzz Κάττος 2 2
1913 01913   Kava Zzzzzzzz Καβάς 2 2
1914 01914   Kavali Zzzzzzzz Καβάλλης 2 2
1915 01915   Kavi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1916 01916   Kavuli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1917 01917   Kavuri Zzzzzzzz Καβούρης 1 1
1918 01918   Kaydsız Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1919 01919   Kayo Zzzzzzzz Γκάιος 1 1
1920 01920   Keçi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1921 01921   Kefalas Zzzzzzzz Κεφάλας 0 2
1932 01932   Cefala Zzzzzzzz Κεφάλας 1 1
1943 01943   Kefala Zzzzzzzz Κεφάλας 1 1
1944 01944   Kefil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1945 01945   Kefo Zzzzzzzz Κέφος 1 1
1946 01946   Kel Zzzzzzzz Κκέλης 2 2
1947 01947   Keleş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
1948 01948   Keleşoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1949 01949   Kelo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1950 01950   Kendoni Zzzzzzzz Κεντώνης 1 1
1951 01951   Kerim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1952 01952   Kesperi Zzzzzzzz Κασπαρής 2 2
1953 01953   Kethüda Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
1954 01954   Kezban Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 3
1955 01955   Keziban Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1956 01956   Kiki Zzzzzzzz Κίκης 2 2
1957 01957   Kilal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1958 01958   Kiprianos Zzzzzzzz Κυπριανός 0 1
1959 01959   Kipriyano Zzzzzzzz Κυπριανός 1 1
1960 01960   Kirgeği Kyrgeis Κυργέης 1 5
1961 01961   Kirge Zzzzzzzz Κυργέης 1 1
1962 01962   Kirki Zzzzzzzz Κυργής 1 1
1963 01963   Kirya Zzzzzzzz Κυργιάς 2 2
1964 01964   Kirilli Zzzzzzzz Κυριλλής 2 2
1965 01965   Kirkalli Zzzzzzzz Κυρκαλλής 3 3
1966 01966   Kirkor Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1967 01967   Kiro Zzzzzzzz Κύρος 2 2
1968 01968   Kirtolemis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1969 01969   Kirtolemi Zzzzzzzz Κυρτολαίμης 1 1
1970 01970   Kiryaku Zzzzzzzz Κυριακού 1 1
1971 01971   Kito Zzzzzzzz Κίττος 5 5
1972 01972   Kivork Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1973 01973   Kıbti Zzzzzzzz Κόπτης 7 7
1974 01974   Kıbtiyan-ı Rumiyan Zzzzzzzz Κόπτης 1 1
1975 01975   Kınn Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1976 01976   Kınn oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1977 01977   Kıraç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1978 01978   Kırbasi Zzzzzzzz Καρπασίτης 3 3
1979 01979   Kırbasidi Zzzzzzzz Καρπασίτης 1 1
1980 01980   Kırlangıç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1981 01981   Kısa oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1982 01982   Koca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
1983 01983   Kocabaşı Zzzzzzzz Κοτζάμπασης 1 1
1984 01984   Koçalioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1985 01985   Koca Toto Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1986 01986   Koçatri Zzzzzzzz Κοτσάτρης 1 1
1987 01987   Kocina Zzzzzzzz Κοτσινάς 1 1
1988 01988   Koda Zzzzzzzz Κότας 1 1
1989 01989   Kodarina Zzzzzzzz Κονταρίνας 1 1
1990 01990   Kodomiti Zzzzzzzz Κοντομύτης 2 2
1991 01991   Kofella Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1992 01992   Kofoniyeli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1993 01993   Kofzozoğlu Hacı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1994 01994   Kokalos Zzzzzzzz Κόκκαλος 0 1
1995 01995   Kokalo Zzzzzzzz Κόκκαλος 1 1
1996 01996   Kokkinos Zzzzzzzz Κόκκινος 0 2
1997 01997   Kokino Zzzzzzzz Κόκκινος 2 2
1998 01998   Kokinu Zzzzzzzz Κοκκινού 0 0
1999 01999   Kokoru Zzzzzzzz Κοκορού 1 1
2000 02000   Köle Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
2001 02001   Kolios Zzzzzzzz Κολιός 0 1
2002 02002   Kolyo Zzzzzzzz Κολιός 1 1
2003 02003   Kolombados Zzzzzzzz Κολομπάτος 0 1
2004 02004   Kolombado Zzzzzzzz Κολομπάτος 1 1
2005 02005   Komata Zzzzzzzz Κομματάς 1 1
2006 02006   Kominis Zzzzzzzz Κομίνης 0 1
2007 02007   Komini Zzzzzzzz Κομίνης 1 1
2008 02008   Komora Zzzzzzzz Κομόρας 1 1
2009 02009   Kondi Zzzzzzzz Κόντης 2 2
2010 02010   Kondo Zzzzzzzz Κοντός 6 6
2011 02011   Kondolemis Zzzzzzzz Κοντολαίμης 0 1
2012 02012   Kondolemi Zzzzzzzz Κοντολέμης 1 1
2013 02013   Kondopodis Zzzzzzzz Κοντοπόδης 0 2
2014 02014   Kondopodi Zzzzzzzz Κοντοπόδης 2 2
2015 02015   Konduri Zzzzzzzz Κοντουρής 4 4
2016 02016   Koni Zzzzzzzz Κονής 9 9
2017 02017   Konoma Zzzzzzzz Κονόμος 1 1
2018 02018   Konomi Zzzzzzzz Κονομής 2 2
2019 02019   Konstantinos Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 0 653
2020 02020   Konstanzo Zzzzzzzz Κωνστάντζος 11 11
2021 02021   Kosta Zzzzzzzz Κώστας 16 16
2022 02022   Kostano Zzzzzzzz Κωνστάντζος 1 1
2023 02023   Kostanti Zzzzzzzz Κωνσταντής 582 582
2024 02024   Kostantin Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 23 23
2025 02025   Kostantino Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 6 6
2026 02026   Kostanzo Zzzzzzzz Κωνστάντζος 10 10
2027 02027   Kostanzor Zzzzzzzz Κωνστάντζος 1 1
2028 02028   Kosti Zzzzzzzz Κωστής 3 3
2029 02029   Konu Zzzzzzzz Κονού 2 2
2030 02030   Kör Zzzzzzzz Τυφλός 5 5
2031 02031   Kordoto Zzzzzzzz Κορτωτός 1 1
2032 02032   Korfi Zzzzzzzz Κορφής 1 1
2033 02033   Koriti? Zzzzzzzz Κορητή; 1 1
2034 02034   Korkud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2035 02035   Kornilios Zzzzzzzz Κορνήλιος 0 1
2036 02036   Kornilyo Zzzzzzzz Κορνήλιος 1 1
2037 02037   Koroni Zzzzzzzz Κορωνής 2 2
2038 02038   Korsanika Zzzzzzzz Κορσανίκας 1 1
2039 02039   Kosmas Zzzzzzzz Κοσμάς 0 6
2040 02040   Kozma Zzzzzzzz Κοσμάς 6 6
2041 02041   Koşullu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2042 02042   Kotari Zzzzzzzz Κοταρής 1 1
2043 02043   Kotsosilo Zzzzzzzz Κουτσόχειλος;/Κουτσόσσιλλος; 1 1
2044 02044   Kourkoullos Zzzzzzzz Κούρκουλλος 0 1
2045 02045   Kurkullo Zzzzzzzz Κούρκουλλος 1 1
2046 02046   Koya Zzzzzzzz Κόγιας 2 2
2047 02047   Köylü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2048 02048   Kozluoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2049 02049   Kranbi Zzzzzzzz Κραμπής (Κραμβής) 1 1
2050 02050   Ktoris Zzzzzzzz Κτωρής 0 25
2061 02061   Evhtori Zzzzzzzz Κτωρής 17 17
2072 02072   İhtori Zzzzzzzz Κτωρής 5 5
2083 02083   Ohtori Zzzzzzzz Κτωρής 0 0
2084 02084   Ohtoro Zzzzzzzz Κτωρής 3 3
2095 02095   Küçük Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
2096 02096   Kuduşati Zzzzzzzz Κουτουσιάτης 2 2
2097 02097   Kuduz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2098 02098   Kufodira Zzzzzzzz Κουφοντίρας 1 1
2099 02099   Kulermo Zzzzzzzz Κουλέρμος 1 1
2100 02100   Kulla Zzzzzzzz Κουλλάς 4 11
2101 02101   Kula Zzzzzzzz Κουλλάς 7 7
2102 02102   Kùlla Zzzzzzzz Κούλλα 1 1
2103 02103   Kulova Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2104 02104   Kumi Zzzzzzzz Κουμής 162 162
2105 02105   Kumru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2106 02106   Kuni Zzzzzzzz Κουννής 1 1
2107 02107   Kuno Zzzzzzzz Κούνος 2 2
2108 02108   Kürd Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
2109 02109   Kurtello Zzzzzzzz Κούρτελλος 1 1
2110 02110   Kuru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2111 02111   Kuruşi Zzzzzzzz Κουρούσιης 1 1
2112 02112   Kusi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2113 02113   Kuşî Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2114 02114   Kutso Zzzzzzzz Κουτσός 3 3
2115 02115   Kutucu Zzzzzzzz Κιβωτοποιός 2 2
2116 02116   Kuyum Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2117 02117   Kuyusuz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2118 02118   Kyprianos Zzzzzzzz Κυπριανός 0 5
2129 02129   Cibriyani Zzzzzzzz Κυπριανής 1 1
2130 02130   Cibriyano Zzzzzzzz Κυπριανός 4 4
2141 02141   Kyriakos Zzzzzzzz Κυριάκος 0 1132
2152 02152   Cirkaci Zzzzzzzz Κυργιάκης 18 18
2153 02153   Cirkaki Zzzzzzzz Κυργιακής 5 5
2154 02154   Cirkako Zzzzzzzz Κυριακός 232 232
2155 02155   Ciryako Zzzzzzzz Τζυριάκος 7 7
2156 02156   Ciryaku Zzzzzzzz Κυριακού 1 1
2167 02167   Kaki Zzzzzzzz Κάκης 1 1
2168 02168   Kiryaki Zzzzzzzz Κυριάκης 32 32
2169 02169   Kiryako Zzzzzzzz Κυριάκος 816 817
2180 02180   Acıkiryako Zzzzzzzz Χατζηκυριάκος 1 1
2191 02191   Kulli Zzzzzzzz Κούλλης 19 19
2200 02200     0 0
2201 02201

L

    0 0
2202 02202   Labiti Zzzzzzzz Λαπίτης 1 1
2203 02203   Labiyer Zzzzzzzz Λαπιέρ 1 1
2204 02204   Lafazan Zzzzzzzz Λαφαζάνης 2 2
2205 02205   Lafazanis Zzzzzzzz Λαφαζάνης 0 0
2206 02206   Lağo Zzzzzzzz Λαγός 1 1
2207 02207   Lağudo Zzzzzzzz Λαγούδος 1 1
2208 02208   Lağuri Zzzzzzzz Λαγούδης 2 2
2209 02209   Lambriyano Zzzzzzzz Λαμπριανός 1 1
2210 02210   Lambros Zzzzzzzz Λάμπρος 0 13
2211 02211   Labriano Zzzzzzzz Λαμπριανός 6 6
2212 02212   Lambri Zzzzzzzz Λάμπρης 1 1
2213 02213   Lambrianos Zzzzzzzz Λαμπριανός 0 1
2214 02214   Lakino Zzzzzzzz Λαμπριανός 1 1
2215 02215   Lambrini Zzzzzzzz Λαμπρίνης 2 2
2216 02216   Lambro Zzzzzzzz Λάμπρος 3 3
2217 02217   Lanudya Zzzzzzzz Λανούδιας 1 1
2218 02218   Laoura Zzzzzzzz Λάουρα 0 1
2219 02219   Lavura Zzzzzzzz Λάουρα 1 1
2220 02220   Lapier Zzzzzzzz Λαπιέρ 1 1
2221 02221   Lapithiotis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2222 02222   Laptalı Zzzzzzzz Λαπηθιώτης 1 1
2223 02223   Larkos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 8
2224 02224   Largo Zzzzzzzz Λάρκος 1 1
2225 02225   Larko Zzzzzzzz Λάρκος 7 7
2226 02226   Latif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2227 02227   Lauru Zzzzzzzz Λαουρού 3 3
2228 02228   Lavidis Zzzzzzzz Λαβίτης 0 36
2229 02229   Lavidi Zzzzzzzz Λαβίτης 8 14
2230 02230   Lavid Zzzzzzzz Λαβίτης 6 6
2231 02231   Laviti Zzzzzzzz Λαβίτης 22 22
2232 02232   Lavrendios Zzzzzzzz Λαυρέντιος 0 5
2233 02233   Lavrendi Zzzzzzzz Λαυρέντης 1 1
2234 02234   Lavrendyo Zzzzzzzz Λαυρέντιος 3 3
2235 02235   Lavrenzi Zzzzzzzz Λαυρέντης 1 1
2236 02236   Lazaros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 49
2237 02237   Lazari Zzzzzzzz Λαζαρής 49 49
2238 02238   Lazi Zzzzzzzz Λαζής 2 2
2239 02239   Leandros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 4
2240 02240   Levandri Zzzzzzzz Λεαντρής 4 4
2241 02241   Lefkoşa'da Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2242 02242   Lefkoşa Kasabasında Aya Yani Mahallesi Sakinlerinden From the inhabitants of the Ayios Ioannis quarter in the city of Nicosia Εκ των κατοίκων της συνοικίας Αγίου Ιωάννη στην πόλη της Λευκωσίας 1 1
2243 02243   Lefkoşalı Zzzzzzzz Λευκωσιάτης 13 13
2244 02244   Lefkoşa sakinlerinden Zzzzzzzz Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας 8 8
2245 02245   Lefkoşa sakinlerinden Hacı Hasan Ağa biraderi İbrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2246 02246   Lefkoşa vücühlarından Menteş Ağa damadı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
2247 02247   Lefteris Zzzzzzzz Λευτέρης 0 215
2258 02258   Deftereyo Zzzzzzzz Ελευθέριος 1 1
2269 02269   Lefteri Zzzzzzzz Λευτέρης 214 214
2270 02270   Lek Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2271 02271   Lemya Zzzzzzzz Λέμιας 2 2
2272 02272   Lena Zzzzzzzz Λενάς 1 1
2273 02273   Lenos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 20
2274 02274   Leno Zzzzzzzz Λένος 20 20
2275 02275   Leondis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 4
2276 02276   Leyondi Zzzzzzzz Λεοντής 4 4
2277 02277   Leontios Zzzzzzzz Λεόντιος 0 6
2278 02278   Leontiyo Zzzzzzzz Λεόντιος 5 5
2279 02279   Lyondiyo Zzzzzzzz Λεόντιος 1 1
2280 02280   Levend Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2281 02281   Levi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2282 02282   Likuri Zzzzzzzz Λυκούρης 3 4
2283 02283   Liku'ri Zzzzzzzz Λυκούρης 1 1
2284 02284   Limasonlu Zzzzzzzz Λεμεσιανός 1 1
2285 02285   Linburi Zzzzzzzz Λυμπουρής 1 1
2286 02286   Lino Zzzzzzzz Λίνος 13 13
2287 02287   Lisandros Zzzzzzzz Λύσανδρος 0 13
2288 02288   Lisandro Zzzzzzzz Λύσανδρος 13 13
2289 02289   Livadyodi Zzzzzzzz Λειβαδιώτης 1 1
2290 02290   Liyonido Zzzzzzzz Λεωνίδου 1 1
2291 02291   Lofidi Zzzzzzzz Λοφίτης 1 1
2292 02292   Loizos Zzzzzzzz Λοΐζος 0 928
2293 02293   Lu'izi Zzzzzzzz Λουίζης 133 133
2294 02294   Luizi Zzzzzzzz Λουιζής 283 283
2295 02295   Lu'izo Zzzzzzzz Λουίζος 210 210
2296 02296   Luizo Zzzzzzzz Λουίζος 302 302
2297 02297   Lomako Zzzzzzzz Λομάκος 1 1
2298 02298   Lorentzos Zzzzzzzz Λορέντζος 0 41
2299 02299   Lorenco Zzzzzzzz Λορέντζος 3 3
2300 02300   Lorenza Zzzzzzzz Λορεντζάς 3 3
2301 02301   Lorenziyo Zzzzzzzz Λορέντζιος 4 4
2302 02302   Lorenzo Zzzzzzzz Λορέντζος 31 31
2303 02303   Lori Zzzzzzzz Λώρης 5 12
2304 02304   Luri Zzzzzzzz Λώρης 7 7
2305 02305   Louis Zzzzzzzz Λούης 0 34
2306 02306   Lui Zzzzzzzz Λούης 21 21
2307 02307   Luyi Zzzzzzzz Λούης 13 13
2308 02308   Loutsios Zzzzzzzz Λούτσιος 0 15
2309 02309   Luçyo Zzzzzzzz Λούτσιος 2 2
2310 02310   Ludsya Zzzzzzzz Λουτσιάς 1 1
2311 02311   Ludsyo Zzzzzzzz Λούτσιος 8 8
2312 02312   Lusi Zzzzzzzz Λουσής 1 1
2313 02313   Lutsyo Zzzzzzzz Λούτσιος 2 3
2314 02314   Luzyo Zzzzzzzz Λούζιος 1 1
2315 02315   Lovaro? Zzzzzzzz Λόβαρος; 1 1
2316 02316   Luca Zzzzzzzz Λούτσας 1 1
2317 02317   Lucohroni Zzzzzzzz Λουτσιοχρόνης; 1 1
2318 02318   Luçya Zzzzzzzz Λουτσία 1 1
2319 02319   Lu'iza Zzzzzzzz Λουίζα 1 1
2320 02320   Lukas Zzzzzzzz Λουκάς 0 256
2321 02321   Luka Zzzzzzzz Λουκάς 256 256
2322 02322   Lukelo Zzzzzzzz Λουκέλλος 1 1
2323 02323   Lukido Zzzzzzzz Λούκιδος 1 1
2324 02324   Luli Zzzzzzzz Λούλλης 2 2
2325 02325   Luna Zzzzzzzz Λουνάς 2 2
2326 02326