Ονόματα και τίτλοι ατόμων
Ποια ήταν τα ονόματα και οι τίτλοι των Κυπρίων το 1832/33? Ποια ήταν τα πιο δημοφιλή; Ποιες είναι οι κυπριακές εκδοχές ελληνικών ονομάτων και πώς καταγράφονται στα οθωμανικά τουρκικά; Τι μπορούν να μας πουν οι τίτλοι για την κοινωνική διαστρωμάτωση και το κύρος; Τα ονόματα με έντονα γράμματα είναι η σύγχρονη, τυποποιημένη γραφή ενός ονόματος. Ακολουθούν με λεπτά γράμματα και σε μεγαλύτερη εσοχή οι διαφορετικές εκδοχές του ονόματος όπως εμφανίζονται στην απογραφή. Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο του κάθε ονόματος ή τίτλου μπορείτε να δείτε όλα τα άτομα που συνδέονται με αυτό.
Αρχική σειρά Όνομα ή τίτλος στα Οθωμανικά Τουρκικά Όνομα ή τίτλος στα Αγγλικά Όνομα ή τίτλος στα ελληνικά Συχνότητα Συχνότητα όλων των παραλλαγών
9 00009     0 0
10 00010

A

    0 0
11 00011   Abbas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
12 00012   Abdal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
13 00013   Abdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
14 00014   Abdil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
15 00015   Abdül'aziz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 9 9
16 00016   Abdülbaki Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
17 00017   Abdülbeyt Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
18 00018   Abdülcelil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
19 00019   Abdulfariz? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
20 00020   Abdülfettah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
21 00021   Abdulhadi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
22 00022   Abdülhalil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
23 00023   Abdülhalim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
24 00024   Abdülhamid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
25 00025   Abdülkadir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
26 00026   Abdülkerim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
27 00027   Abdullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 326 326
28 00028   Abdüllatif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 8 8
29 00029   Abdülmecid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
30 00030   Abdülmuttalib Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
31 00031   Abdultaleb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
32 00032   Abdurrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
33 00033   Abdurrahman Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 54 54
34 00034   Abdürrezzak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
35 00035   Abeyido Zzzzzzzz Απέγητος 2 2
36 00036   Abid [sic: Abdi] Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
37 00037   Abu Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
38 00038   Açatur Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
39 00039   Açesne Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
40 00040   Acimironi Hadjimyronis Χατζημυρωνής 1 1
41 00041   Acı Hadji Χατζή 1982 1982
42 00042   Adamos Zzzzzzzz Αδάμος 0 62
43 00043   Adamo Zzzzzzzz Αδάμος 38 38
44 00044   Ağamo Zzzzzzzz Αδάμος 12 12
45 00045   Azamo Zzzzzzzz Αδάμος 12 12
46 00046   Adem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
47 00047   Afanyalı Zzzzzzzz Αφαντίτης 1 1
48 00048   Afendullis Zzzzzzzz Αφεντούλης 1 1
49 00049   'Afo Zzzzzzzz Άθως 1 1
50 00050   Afxendis Zzzzzzzz Αυξεντής 0 10
51 00051   Aksandi Zzzzzzzz Αυξεντής 9 9
52 00052   Aksandyo Zzzzzzzz Αυξεντής 1 1
53 00053   Akseti Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
54 00054   Ağa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 48 48
55 00055   Agapios Zzzzzzzz Αγάπιος 0 8
56 00056   Ağapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 6 6
57 00057   Arapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 1 1
58 00058   Azapyo Zzzzzzzz Αγάπιος 1 1
59 00059   Ağazade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
60 00060   Agelado Zzzzzzzz Αγγελάτος 1 1
61 00061   Agob Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
62 00062   Ağriomuri Zzzzzzzz Αγριομούρης 1 1
63 00063   Ağrullo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
64 00064   Ahmed Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 713 713
65 00065   Akama Zzzzzzzz Ακάμας 1 1
66 00066   Akliro Zzzzzzzz Άκληρος 1 1
67 00067   Akob Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
68 00068   Ala Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 112 112
69 00069   Alaaddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
70 00070   Alabura Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
71 00071   Alâeddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
72 00072   Ala Emin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
73 00073   Ala'iyeli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
74 00074   Alayodi Zzzzzzzz Αλαϊώτης 1 1
75 00075   Aleaddin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
76 00076   Alemdar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
77 00077   Alet? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
78 00078   Aletna Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
79 00079   Alexandra Zzzzzzzz Αλεξάνδρα 0 1
80 00080   Aleksandira Zzzzzzzz Αλεξάνδρα 1 1
81 00081   Alexandros Zzzzzzzz Αλέξανδρος 0 30
82 00082   Aleksandiri Zzzzzzzz Αλέξανδρος 6 6
83 00083   Aleksandor Zzzzzzzz Αλέξανδρος 1 1
84 00084   Aleksandoro Zzzzzzzz Αλέξανδρος 3 3
85 00085   Aleksandri Zzzzzzzz Αλέξανδρος 11 11
86 00086   Aleksandro Zzzzzzzz Αλέξανδρος 7 7
87 00087   'Aleksi Zzzzzzzz Αλέξης 2 2
88 00088   'Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 200 844
89 00089   Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 644 644
90 00090   Alicik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
91 00091   Aliye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
92 00092   Altıparmak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
93 00093   'Alupo Zzzzzzzz Αλουπός 1 1
94 00094   Ama (blind) Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 16 16
95 00095   'Amani? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
96 00096   Ana Zzzzzzzz Άννας 1 1
97 00097   Anagnostis Zzzzzzzz Αναγνώστης 0 2
98 00098   Anagnosdi Zzzzzzzz Αναγνώστης 2 2
99 00099   Anahor? Zzzzzzzz Αναχωρητής 2 2
100 00100   Ananya Zzzzzzzz Ανανίας 2 2
101 00101   Anaridalı Zzzzzzzz Αναριτιώτης 1 1
102 00102   Anastasis Zzzzzzzz Αναστάσης 0 235
103 00103   Anastas Zzzzzzzz Αναστάσης 170 170
104 00104   Anastaş Zzzzzzzz Αναστάσης 20 20
105 00105   Anastasi Zzzzzzzz Αναστάσης 1 1
106 00106   Anastasya Zzzzzzzz Αναστάσης 2 2
107 00107   Anasto Zzzzzzzz Αναστάσης 2 2
108 00108   Astas Zzzzzzzz Αναστάσης 8 8
119 00119   İstasi Zzzzzzzz Αναστάσης 32 32
130 00130   Ancelado Zzzzzzzz Αγγελάτος 1 1
131 00131   Ancelini Zzzzzzzz Αγγελίνι 4 4
132 00132   Ancelu Zzzzzzzz Αντζελού 1 1
133 00133   Andonu Zzzzzzzz Αντωνού 1 1
134 00134   Andreas Zzzzzzzz Ανδρέας 0 174
135 00135   Andireya Zzzzzzzz Ανδρέας 27 27
136 00136   Andrea Zzzzzzzz Ανδρέας 140 140
137 00137   Andrika Zzzzzzzz Ανδρικάς 1 1
138 00138   Andriko Zzzzzzzz Ανδρέας 2 2
139 00139   Andro Zzzzzzzz Ανδρόνικος 4 4
140 00140   Andriani Zzzzzzzz Ανδριανή 0 3
141 00141   Andriyanu Zzzzzzzz Ανδριανού 3 3
142 00142   Andriyanu/Andriyano Zzzzzzzz Αντριανού/Αντριανός 1 1
143 00143   Andronikos Zzzzzzzz Ανδρόνικος 0 20
144 00144   Andironiko Zzzzzzzz Αδρόνικος 10 10
145 00145   Andorniko Zzzzzzzz Ανδρόνικος 5 5
146 00146   Androniko Zzzzzzzz Ανδρόνικος 5 5
147 00147   Anestis Zzzzzzzz Ανέστης 0 9
148 00148   Anesti Zzzzzzzz Ανέστης 9 9
149 00149   Angelos Zzzzzzzz Άγγελος 0 60
150 00150   Anceli Zzzzzzzz Άγγελος 43 43
151 00151   Ancelo Zzzzzzzz Άγγελος 10 10
152 00152   Angel Zzzzzzzz Άγγελ 1 1
153 00153   Angeli Zzzzzzzz Άγγελος 6 6
154 00154   Anna Zzzzzzzz Άννα 1 13
155 00155   Aneta Zzzzzzzz Αννέτα 3 3
156 00156   Annezu Zzzzzzzz Αννεζού 7 7
157 00157   Annu Zzzzzzzz Αννού 1 1
158 00158   Anu Zzzzzzzz Αννού 1 1
159 00159   Anoira'da tabi İngiliz Zzzzzzzz Άγγλος που ζει στην Ανώγυρα 0 0
160 00160   [Anonymous] Zzzzzzzz [Ανώνυμος] 1 1
161 00161   Anthimos Zzzzzzzz Άνθιμος 0 4
162 00162   Andimo Zzzzzzzz Άνθιμος 3 3
163 00163   Antimo Zzzzzzzz Άνθιμος 1 1
164 00164   Anto Zzzzzzzz Αντώ[νης] 2 2
165 00165   Antonio Zzzzzzzz Αντόνιο 0 3
166 00166   Antonyo Zzzzzzzz Αντόνιο 3 3
167 00167   Antonis Zzzzzzzz Αντώνης 0 1097
168 00168   Ando Zzzzzzzz Αντώνης 2 2
169 00169   Andoka Zzzzzzzz Αντώνης 1 1
170 00170   Andon Zzzzzzzz Αντωνής 69 69
171 00171   Andoni Zzzzzzzz Αντωνής 354 354
172 00172   Anton Zzzzzzzz Αντώνης 394 394
173 00173   Antonaki Zzzzzzzz Αντωνάκης 3 3
174 00174   Antoni Zzzzzzzz Αντωνής 273 274
175 00175   Antouanis Zzzzzzzz Αντουάνης 0 1
176 00176   Antuvani Zzzzzzzz Αντουάνης 1 1
177 00177   Anzoulis Zzzzzzzz Ανζουλής 0 52
178 00178   Anzelo Zzzzzzzz Άνζελος 1 1
179 00179   Anzuli Zzzzzzzz Ανζουλής 50 50
180 00180   Anzulo Zzzzzzzz Ανζουλής 1 1
181 00181   Apostolis Zzzzzzzz Αποστόλης 0 42
182 00182   Aposdol Zzzzzzzz Αποστόλης 3 3
183 00183   Aposdoli Zzzzzzzz Αποστόλης 2 2
184 00184   Apostol Zzzzzzzz Αποστόλης 31 31
185 00185   Apostoli Zzzzzzzz Αποστόλης 5 5
196 00196   Postoli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
207 00207   Arab Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 28 28
208 00208   Arabi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
209 00209   Aradibili? Zzzzzzzz Αρατιπίλης; 1 1
210 00210   Araklidi Zzzzzzzz Ηρακλείδιος 25 25
211 00211   Arest Zzzzzzzz Αρέστ[ης] 1 1
212 00212   Aresti Zzzzzzzz Αρέστης 7 7
213 00213   Argiris Zzzzzzzz Αργύρης 0 381
214 00214   Argiri Zzzzzzzz Αργύρης 13 13
215 00215   Argiro Zzzzzzzz Αργύρης 24 24
216 00216   Arkiro Zzzzzzzz Αργύρης 276 276
217 00217   Ayiri Zzzzzzzz Αργύρης 64 64
218 00218   Ayiro Zzzzzzzz Αργύρης 4 4
219 00219   Arhondis Zzzzzzzz Αρχοντής 0 8
220 00220   Arkondo Zzzzzzzz Αρχοντής 6 6
221 00221   Arkuni? Zzzzzzzz Αρχοντής 2 2
222 00222   'Arif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
223 00223   Arioni? Zzzzzzzz Αριώνης; 1 1
224 00224   Arkadios Zzzzzzzz Αρκάδιος 0 2
225 00225   Arkad Zzzzzzzz Αρκάδιος 1 1
226 00226   Arkadyo Zzzzzzzz Αρκάδιος 1 1
227 00227   Arkiye? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
228 00228   Arkondu Zzzzzzzz Αρχοντού 2 2
229 00229   Armeni Zzzzzzzz Αρμένης 1 1
230 00230   Armiya Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
231 00231   Arnabud Şanko Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
232 00232   Arnavud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
233 00233   Arsenis Zzzzzzzz Αρσένης 0 2
234 00234   Arseni Zzzzzzzz Αρσένης 2 2
235 00235   Arslan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
236 00236   Arslanzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
237 00237   Artemis Zzzzzzzz Αρτέμης 0 2
238 00238   Artemi Zzzzzzzz Αρτέμης 1 1
239 00239   Artemo Zzzzzzzz Αρτέμης 1 1
240 00240   Arteva? Zzzzzzzz Αρτέβας; 1 1
241 00241   Arthouros Zzzzzzzz Αρθούρος 0 39
242 00242   Ahturi Zzzzzzzz Αρθούρος 10 10
243 00243   Ahturo Zzzzzzzz Αρθούρος 29 29
244 00244   Artin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
245 00245   Artofoni Zzzzzzzz Αρτοφωνής; 1 1
246 00246   Aspri Zzzzzzzz Ασπρής 4 4
247 00247   Aspruli Zzzzzzzz Ασπρούλλης 2 2
248 00248   Astanelli Zzzzzzzz Αστανέλλης; 1 1
249 00249   Astrur Zzzzzzzz Αστρούριος; 1 1
250 00250   Aşuri Zzzzzzzz Ασουρής 1 1
251 00251   Atalanda Zzzzzzzz Αταλάντη 1 1
252 00252   Avdelli Zzzzzzzz Αβδελλής 1 1
253 00253   Avdetello? Zzzzzzzz Αβδατέλλος; 1 1
254 00254   Avgoustis Zzzzzzzz Αυγουστής 0 39
255 00255   Ağusti Zzzzzzzz Αυγουστής 36 36
256 00256   Ağusto Zzzzzzzz Αυγουστής 1 1
257 00257   Arusti Zzzzzzzz Αυγουστής 2 2
258 00258   Avraam Zzzzzzzz Αβραάμ 0 54
259 00259   Abraham Zzzzzzzz Αβραάμ 1 1
260 00260   Abraimi Zzzzzzzz Αβραάμ 4 4
261 00261   Abram Zzzzzzzz Αβραάμ 7 7
262 00262   Avraami Zzzzzzzz Αβραάμ 6 6
263 00263   'Avram Zzzzzzzz Αβραάμ 4 4
264 00264   Avram Zzzzzzzz Αβραάμ 32 32
265 00265   Avril Zzzzzzzz Γαβριήλ 9 9
266 00266   Ayetullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
267 00267   Ayşe Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 24 24
268 00268   Aza Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
269 00269   Aziz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
278 00278     0 0
279 00279

B

    0 0
280 00280   Babaz Zzzzzzzz Παπά 1 1
281 00281   Babuci Zzzzzzzz Παπουτσής 2 2
282 00282   Babullu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
283 00283   Badalina? Zzzzzzzz Παταλίνας; 2 2
284 00284   Badişa Zzzzzzzz Πατησιάς 1 1
285 00285   Baf Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
286 00286   Bafi Zzzzzzzz Παφίτης 8 8
287 00287   Bafidi Zzzzzzzz Παφίτης 11 11
288 00288   Baflı Zzzzzzzz Παφίτης 12 12
289 00289   Bağ Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
290 00290   Baki Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
291 00291   Bakire Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
292 00292   Bakkalzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
293 00293   Baldassare Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
294 00294   Baldo Zzzzzzzz Μπάλντο (Ουμπάλντο) 1 1
295 00295   Bali Zzzzzzzz Μπαλής 5 5
296 00296   Ballure? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
297 00297   Balta Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
298 00298   Balya Zzzzzzzz Παλιάς 4 4
299 00299   Barak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
300 00300   Barayo Zzzzzzzz Παραγιός 1 1
301 00301   Barbanisa? Zzzzzzzz Παρπανίσας; 1 1
302 00302   Bardelomon Zzzzzzzz Βαρθολομαίος 1 1
303 00303   Bareşi Zzzzzzzz Παρέσης 1 1
304 00304   Başa Zzzzzzzz Πασιάς 1 1
305 00305   Ba'si Zzzzzzzz Παΐσιος 1 1
306 00306   Bası Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
307 00307   Baş Karpaslı Zzzzzzzz Πρωτοκαρπασίτης 1 1
308 00308   Başo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
309 00309   Basperin? Zzzzzzzz Πασπερίνος; 1 1
310 00310   Batista Zzzzzzzz Μπατίστας 1 8
311 00311   Badista Zzzzzzzz Μπατίστας 7 7
312 00312   Bayada Zzzzzzzz Παγιάτας 3 3
313 00313   Bayat Zzzzzzzz Παγιάτας 1 1
314 00314   Bayezid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
315 00315   Bayrakdar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
316 00316   Bayram Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
317 00317   Baz? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
318 00318   Bazirgan Zzzzzzzz Έμπορος 2 2
319 00319   Bebo Zzzzzzzz Μπέμπος 1 1
320 00320   Bedacı oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
321 00321   Beg Zzzzzzzz Μπέης 5 5
322 00322   Behlül Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
323 00323   Bekci Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
324 00324   Bekir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 13 13
325 00325   Bektaş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
326 00326   Belendir[id]is Zzzzzzzz Πελεντρίτης 0 3
327 00327   Belendir[id]i Zzzzzzzz Πελεντρίτης 3 3
328 00328   Bepon Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
329 00329   Berdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
330 00330   Bereket Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
331 00331   Beşir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
332 00332   Bey Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
333 00333   Beyhan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
334 00334   Beyt Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
335 00335   Bican Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
336 00336   Bilal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
337 00337   Bilali Zzzzzzzz Μπιλάλης 1 1
338 00338   Binbaşı? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
339 00339   Bişari Zzzzzzzz Πισάρης 1 1
340 00340   Bitsillo Zzzzzzzz Πιτσιλλός 4 4
341 00341   Bitsilo Zzzzzzzz Πιτσιλός 2 2
342 00342   Bodi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
343 00343   Bodir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
344 00344   Bogos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
345 00345   Bogoz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
346 00346   Boğozi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
347 00347   Bölükbaşı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
348 00348   Boşnak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
349 00349   Boşnakoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
350 00350   Boyacıoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
351 00351   Boz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
352 00352   Bozovic Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
353 00353   Brazo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
354 00354   Brebo? Zzzzzzzz Μπρέμπος; 1 1
355 00355   Budur Zzzzzzzz Μπουντούρης 1 1
356 00356   Bulli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
357 00357   Buyuri Zzzzzzzz Μπουγιούρης 1 1
366 00366     0 0
367 00367

C

    0 0
368 00368   Cabra'il Zzzzzzzz Τζαμπραήλ; 1 1
369 00369   Caburi Zzzzzzzz Τζαπούρης 2 2
370 00370   Cafer Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 20 20
371 00371   Ça'iri Zzzzzzzz Τζαΐρης 1 1
372 00372   Çaka Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
373 00373   Cakallı Zzzzzzzz Τζακάλλης 1 1
374 00374   Çako Zzzzzzzz Τσιάκος 4 4
375 00375   Cakomo Giakomo Τζάκομο 0 0
376 00376   Çakulli Zzzzzzzz Τζιακουλλής 2 2
377 00377   Çakuri Zzzzzzzz Τσακουρής 5 5
378 00378   Çalık Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
379 00379   Calo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
380 00380   Cambi Zzzzzzzz Τζιαμπής 1 1
381 00381   Camir? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
382 00382   Camkut? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
383 00383   Çamuri Zzzzzzzz Τσιαμουρής 1 1
384 00384   Can Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
385 00385   Çanikoli Zzzzzzzz Τζανίκολης 1 1
386 00386   Çankaroğlu Zzzzzzzz Τσαγκάρογλου 1 1
387 00387   Çapa Zzzzzzzz Τσάππας 1 1
388 00388   Capura Zzzzzzzz Τζιαπούρας 1 1
389 00389   Cariye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
390 00390   Çarlo Zzzzzzzz Τσιάρλος 1 1
391 00391   Çatozlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
392 00392   Çavelli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
393 00393   Çavuş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 11 11
394 00394   Çavuşoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
395 00395   Çelebi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
396 00396   Celvelidi Zzzzzzzz Τζελβελίδης 2 2
397 00397   Cemal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
398 00398   Cemali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
399 00399   Cemile Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
400 00400   Cennet-mekan firdevs-aşiyan Ümmü'l-Haram Hazretlerinin Şeyhi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
401 00401   Cera? Zzzzzzzz Τζεράς; 3 3
402 00402   Cesare Zzzzzzzz Τσέζαρε 2 2
403 00403   Cezzar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
404 00404   Cezzar oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
405 00405   Charalambos Zzzzzzzz Χαράλαμπος 0 346
416 00416   Haralambi Zzzzzzzz Χαραλαμπής 6 6
417 00417   Haralambo Zzzzzzzz Χαράλαμπος 217 217
418 00418   Haralanbi Zzzzzzzz Χαραλαμπής 24 24
419 00419   Haralanbo Zzzzzzzz Χαράλαμπος 92 92
430 00430   Lambi Zzzzzzzz Λάμπης 1 1
431 00431   Lambo Zzzzzzzz Λάμπος 1 1
432 00432   Lanbi Zzzzzzzz Λάμπης 4 4
433 00433   Lanbo Zzzzzzzz Λάμπος 1 1
444 00444   Charitos Zzzzzzzz Χαρίτος 0 6
455 00455   Harito Zzzzzzzz Χαρίτος 6 6
466 00466   Chilas Zzzzzzzz Χειλάς 0 1
477 00477   Hilaz Zzzzzzzz Χειλάς 1 1
488 00488   Chrisafis Zzzzzzzz Χρυσάφης 0 12
499 00499   Hrisafi Zzzzzzzz Χρυσάφης 10 10
510 00510   Rusafi Zzzzzzzz Ρουσάφης 2 2
521 00521   Chrisanthos Zzzzzzzz Χρύσανθος 0 5
532 00532   Hrisantos Zzzzzzzz Χρύσανθος 1 1
533 00533   Hrisi Zzzzzzzz Χρύσης 3 3
544 00544   Risanto Zzzzzzzz Χρύσανθος 1 1
555 00555   Chrisis Zzzzzzzz Χρύσης 0 0
556 00556   Chrisos Zzzzzzzz Χρυσός 0 1
567 00567   Hrizo Zzzzzzzz Χρυσός 1 1
578 00578   Chrisostomos Zzzzzzzz Χρυσόστομος 0 1
589 00589   Risostomo Zzzzzzzz Χρυσόστομος 1 1
600 00600   Christalla Zzzzzzzz Χρυστάλλα 0 21
611 00611   Hristala Zzzzzzzz Χρυστάλλα 1 16
612 00612   Hristallu Zzzzzzzz Χρυστάλλα 15 15
623 00623   Ristallu Zzzzzzzz Χρυσταλλού 3 3
634 00634   Tallu Zzzzzzzz Τταλλού 2 2
645 00645   Christina Zzzzzzzz Χριστίνα 0 60
656 00656   Hristina Zzzzzzzz Χριστίνα 28 31
657 00657   Hrisinu Zzzzzzzz Χριστινού 2 2
668 00668   İstinu Zzzzzzzz Στινού 1 1
679 00679   Hristinu Zzzzzzzz Χριστίνα 20 20
680 00680   Hristuna Zzzzzzzz Χριστίνα 4 4
691 00691   Ristina Zzzzzzzz Χριστίνα 3 3
692 00692   Ristinu Zzzzzzzz Χριστινού 2 2
703 00703   Christodoulos Zzzzzzzz Χριστόδουλος 0 1542
714 00714   Hristoduli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 3 3
715 00715   Hristodulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 3 3
716 00716   Hristoğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 259 259
717 00717   Hristoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 1141 1141
728 00728   Ristoğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 6 6
729 00729   Ristoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 60 60
730 00730   Rostoğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 1 1
741 00741   Toğuli Zzzzzzzz Χριστόδουλος 48 48
742 00742   Toğulo Zzzzzzzz Χριστόδουλος 21 21
753 00753   Christofis Zzzzzzzz Χριστοφής 0 1220
764 00764   Hristofi Zzzzzzzz Χριστοφής 1122 1122
775 00775   Ristofi Zzzzzzzz Χριστοφής 68 68
786 00786   Sofya [sic: Tofya] Zzzzzzzz Τόφιας 2 2
797 00797   Tofalli Zzzzzzzz Τοφαλλής 1 1
798 00798   Tofi Zzzzzzzz Τοφής 27 27
809 00809   Christoforos Zzzzzzzz Χριστόφορος 0 26
820 00820   Foriz Zzzzzzzz Φορής 1 1
831 00831   Hristoforo Zzzzzzzz Χριστόφορος 21 21
832 00832   Hristoforoz Zzzzzzzz Χριστόφορος 2 2
843 00843   Ristoforo Zzzzzzzz Χριστόφορος 2 2
854 00854   Christolenis Zzzzzzzz Χριστολένης 0 1
865 00865   Hristoleno Zzzzzzzz Χριστολένης 1 1
876 00876   Christos Zzzzzzzz Χρίστος 0 53
887 00887   Hristo Zzzzzzzz Χρίστος 41 41
888 00888   Hristulo Zzzzzzzz Χριστούλος 1 1
899 00899   İstaci Zzzzzzzz Στάκης 1 1
910 00910   Risto Zzzzzzzz Χρίστος 10 10
921 00921   Christoudias Zzzzzzzz Χριστούδιας 0 28
932 00932   Hristudya Zzzzzzzz Χριστούδιας 28 28
943 00943   Cihan? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
944 00944   Cikala Zzzzzzzz Τσικαλάς 3 3
945 00945   Çiki Zzzzzzzz Τσικκής 1 1
946 00946   Çikini Zzzzzzzz Τσικκίνης 11 11
947 00947   Çilanko? Zzzzzzzz Τσιλάνγκος 1 1
948 00948   Cilibari Zzzzzzzz Τσιλιμπάρης 1 1
949 00949   Cilveli Zzzzzzzz Τζιλβελής 1 1
950 00950   Cino Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
951 00951   Çipa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
952 00952   Çirikoviç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
953 00953   Çirillini Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
954 00954   Cirka Zzzzzzzz Κυρκάς 2 2
955 00955   Cirkalli Zzzzzzzz Τζιρκαλλής 11 11
956 00956   Civelek Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
957 00957   Çırak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
958 00958   Çokano Zzzzzzzz Τσόκανος 3 3
959 00959   Çolak Zzzzzzzz Μονόχειρας 13 13
960 00960   Coze Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
961 00961   Cum Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
962 00962   Cuma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
963 00963   Cuvallo Zzzzzzzz Τσούβαλλος 1 1
972 00972     0 0
973 00973

D

    0 0
974 00974   Dabi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
975 00975   Dafnο Zzzzzzzz Δάφνος 1 1
976 00976   Dalyan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
977 00977   Damianos Zzzzzzzz Δαμιανός 0 1
978 00978   Damyano Zzzzzzzz Δαμιανός 1 1
979 00979   Dandera Zzzzzzzz Δάντερας 1 1
980 00980   Daniil Zzzzzzzz Δανιήλ 0 17
981 00981   Dana'il Zzzzzzzz Δανιήλ 15 15
982 00982   Danilo Zzzzzzzz Δανιήλος 1 1
993 00993   Zana'il Zzzzzzzz Δανιήλ 1 1
1004 01004   Darfeno Zzzzzzzz Δαφέρνος 1 1
1005 01005   David Zzzzzzzz Δαυίδ 2 2
1006 01006   Davud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 23 23
1007 01007   Dede Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 34 34
1008 01008   Deftero Zzzzzzzz Δεύτερος 1 1
1009 01009   Değirmenlikli Zzzzzzzz Κυθρεώτης 3 3
1010 01010   Deli Zzzzzzzz Τρελός 16 16
1011 01011   Demetçioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1012 01012   Dert Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1013 01013   Derviş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 77 77
1014 01014   Derviş Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1015 01015   Despina Zzzzzzzz Δέσποινα 0 2
1016 01016   Despinu Zzzzzzzz Δεσποινού 2 2
1017 01017   Devecioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1018 01018   Diamandis Zzzzzzzz Διαμαντής 0 12
1029 01029   Yamandi Zzzzzzzz Διαμαντής 12 12
1040 01040   Di Benanto Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1041 01041   Diğer Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
1042 01042   Dilaver Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 5
1043 01043   Dilaverdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1044 01044   Dimitris Zzzzzzzz Δημήτρης 0 673
1045 01045   Dimitraki Zzzzzzzz Δημήτράκης 1 1
1046 01046   Dimitri Zzzzzzzz Δημήτρης 672 672
1047 01047   Dimo Zzzzzzzz Δήμος 2 2
1048 01048   Dimos Zzzzzzzz Δήμος 0 0
1049 01049   Dina Zzzzzzzz Ντινάς 3 3
1050 01050   Dinsiz Zzzzzzzz Άθεος 1 1
1051 01051   Divane Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1052 01052   Diyab Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1053 01053   Dolanidi Zzzzzzzz Ντολανίδης 1 1
1054 01054   Dori Zzzzzzzz Δωρής 3 3
1055 01055   Doso? Zzzzzzzz Δόσος; 1 1
1056 01056   Dozi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
1057 01057   Dubonik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1058 01058   Dul Zzzzzzzz Χήρα 1 1
1059 01059   Dünya Zzzzzzzz Ντουνιάς 1 1
1060 01060   Durmuş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1061 01061   Düztarak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1070 01070     0 0
1071 01071

E

    0 0
1072 01072   Ebru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1073 01073   Ebu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1074 01074   Ebubekir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 35 35
1075 01075   Ebu Turabi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1076 01076   Ebu Turabi Hazretlerinin Şeyhi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1077 01077   Edebi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1078 01078   Edhem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1079 01079   Efendi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 105 105
1080 01080   Efklidis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1081 01081   Evklidi Zzzzzzzz Ευκλείδης 3 3
1082 01082   Efrem Zzzzzzzz Εφραίμ 2 3
1083 01083   Efreno Zzzzzzzz Εφραίνος 1 1
1084 01084   Efthimios Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 31
1085 01085   Eftihis Zzzzzzzz Ευτύχης 0 0
1086 01086   Eftim Zzzzzzzz Ευθύμης 1 1
1087 01087   Eftimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 26 26
1088 01088   Epsimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 2 2
1089 01089   Evtimyo Zzzzzzzz Ευθύμιος 2 2
1090 01090   Ekizoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1091 01091   Eksarhoz Zzzzzzzz Έξαρχος 1 1
1092 01092   Eleni Zzzzzzzz Ελένη 6 40
1103 01103   Lenu Zzzzzzzz Λενού 34 34
1114 01114   Elhac Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 29 29
1115 01115   Elisavet Zzzzzzzz Ελισάβετ 1 6
1116 01116   Elisağu Zzzzzzzz Ελισαβού 5 5
1117 01117   Elise'o Zzzzzzzz Ελισσαίος 1 1
1118 01118   Elsini? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1119 01119   Emetullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1120 01120   Emilyo Zzzzzzzz Αιμίλιος 1 1
1121 01121   Emin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 41 41
1122 01122   Emine Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
1123 01123   Emir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 88 88
1124 01124   Emir Ali Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 26 26
1125 01125   Emir Hasan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1126 01126   Emir Hüseyin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 13 13
1127 01127   Emir Muhammed Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1128 01128   Emiroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1129 01129   Emirzade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1130 01130   Emmanouil Zzzzzzzz Εμμανουήλ 0 45
1141 01141   Mana'il Zzzzzzzz Μανουήλ 1 1
1142 01142   Manu'el Zzzzzzzz Μανουήλ 8 8
1143 01143   Manu'il Zzzzzzzz Μανουήλ 36 36
1154 01154   Emnullah? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1155 01155   Emrullah? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1156 01156   Enbiya Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1157 01157   Enriko Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1158 01158   Enzo Zzzzzzzz Ένζο 16 16
1159 01159   Ephraim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 8
1160 01160   Epiphanios Zzzzzzzz Επιφάνιος 0 8
1171 01171   Bifani Zzzzzzzz Πιφάνης 4 4
1182 01182   Pifani Zzzzzzzz Επιφάνιος 4 4
1193 01193   Eradi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1194 01194   Erif? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1195 01195   Ermeni Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1196 01196   Ermeniyan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1197 01197   Es'ad Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1198 01198   Eşhami Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1199 01199   Esir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1200 01200   Eşkinci oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1201 01201   Esma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1202 01202   Eşmine? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1203 01203   Ethem Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1204 01204   Etmekçi-zade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1205 01205   Euphrosyne Zzzzzzzz Ευφροσύνη 0 1
1206 01206   Efrosini Zzzzzzzz Ευφροσύνη 1 1
1207 01207   Evagelia Zzzzzzzz Ευαγγελία 0 1
1208 01208   Evangelika Zzzzzzzz Ευαγγέλικα 1 1
1209 01209   Evdoki Zzzzzzzz Ευδοκής 1 1
1210 01210   Evfroni Zzzzzzzz Ευφρόνιος 2 2
1211 01211   Evfronios Zzzzzzzz Ευφρόνιος 0 1
1212 01212   Evrifroni [sic: Evfroni] Zzzzzzzz Ευφρονής 1 1
1213 01213   Evgenios Zzzzzzzz Ευγένιος 0 31
1224 01224   Cenyo Zzzzzzzz Τζένιος 1 1
1235 01235   Evgeni Zzzzzzzz Ευγένης 1 1
1236 01236   Evgenyo Zzzzzzzz Ευγένιος 1 1
1247 01247   Zenyo Zzzzzzzz Ζένιος 28 28
1258 01258   Evkonu Zzzzzzzz Ευκονού 1 1
1259 01259   Evminiya Zzzzzzzz Ευμένεια 1 1
1260 01260   Evmorfia Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1261 01261   Evmorfiya Zzzzzzzz Ευμορφία 1 1
1262 01262   Evrosti Zzzzzzzz Ευρωστής 1 1
1263 01263   Evskurdo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1264 01264   Evzokyo Zzzzzzzz Ευδόκιος 1 1
1265 01265   Eytam Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 13 13
1266 01266   Eyüb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 14 14
1267 01267   Eyüp Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1276 01276     0 0
1277 01277

F

    0 0
1278 01278   Fakala Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1279 01279   Falenzin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1280 01280   Fano Zzzzzzzz Φάνος 3 3
1281 01281   Farik Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1282 01282   Fasih Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1283 01283   Fasoulis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1284 01284   Faşuli Zzzzzzzz Φασουλής 3 3
1285 01285   Fati Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
1286 01286   Fatma Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 17 17
1287 01287   Fazlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
1288 01288   Fazullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1289 01289   Fehmi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
1290 01290   Felah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 12 12
1291 01291   Fellah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
1292 01292   Feyzullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 12 12
1293 01293   Filici Zzzzzzzz Φιλιτζής 1 1
1294 01294   Filita Zzzzzzzz Φιλήτας 1 1
1295 01295   Filito Zzzzzzzz Φιλητός 1 1
1296 01296   Finikaridi Zzzzzzzz Φοινικαρίδης 1 1
1297 01297   Firari Zzzzzzzz Φυγάδες 1 1
1298 01298   Firari Misafir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1299 01299   Flourentzos Zzzzzzzz Φλουρέντζος 0 5
1310 01310   İflorenzo Zzzzzzzz Φλουρέντζος 2 2
1311 01311   İflurenzo Zzzzzzzz Φλουρέντζος 3 3
1322 01322   Flouris Zzzzzzzz Φλουρής 0 5
1323 01323   Filuri Zzzzzzzz Φλουρής 5 5
1324 01324   Fodinudi Zzzzzzzz Φωτεινούδης 1 1
1325 01325   Forada Zzzzzzzz Φοράδας 1 1
1326 01326   Fostiras Zzzzzzzz Φωστήρας 0 4
1327 01327   Fosdiri Zzzzzzzz Φωστήρης 1 1
1338 01338   Hostira Zzzzzzzz Φωστήρας 3 3
1349 01349   Fotini Zzzzzzzz Φωτεινή 1 2
1350 01350   Fodini Zzzzzzzz Φωτεινή 1 1
1351 01351   Fotis Zzzzzzzz Φώτης 0 31
1352 01352   Fodi Zzzzzzzz Φώτης 17 18
1353 01353   Fodo Zzzzzzzz Φώτος 1 1
1354 01354   Fodilo Zzzzzzzz Φώττλος 1 1
1355 01355   Foti Zzzzzzzz Φώτης 11 11
1356 01356   Foto Zzzzzzzz Φώτης 1 1
1357 01357   Fotu Zzzzzzzz Φωτού 1 1
1358 01358   Fragoudis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1359 01359   Frankudi Zzzzzzzz Φραγκούδης 1 1
1360 01360   Françelu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1361 01361   Françesku Zzzzzzzz Φραντζέσκου 1 1
1362 01362   Frangofanis Zzzzzzzz Φραγκοφάνης 0 1
1363 01363   Frankofani Zzzzzzzz Φραγκοφάνης 1 1
1364 01364   Fransalı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1365 01365   Fransız Konsolosu Esbakı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1366 01366   Frantzeskos Zzzzzzzz Φραντζέσκος 0 138
1367 01367   Francesci Zzzzzzzz Φραντζεσκής 2 2
1368 01368   Françesko Zzzzzzzz Φραντζέσκος 100 100
1369 01369   Franko Zzzzzzzz Φράγκος 10 10
1370 01370   Fransezko Zzzzzzzz Φραντζέσκος 9 9
1371 01371   Franzi Zzzzzzzz Φραντζής 15 15
1372 01372   Franzo Zzzzzzzz Φράντζος 2 2
1373 01373   Franzuva Zzzzzzzz Φρανσουά 1 1
1374 01374   Frenk Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1375 01375   Fukalli Zzzzzzzz Φουκαλλής 1 1
1376 01376   Fοçyo Zzzzzzzz Φώτσιος 1 1
1385 01385     0 0
1386 01386

G

    0 0
1387 01387   Ğalatalı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1388 01388   Galatalı Zzzzzzzz Γαλατίτης 1 1
1389 01389   Garabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1390 01390   Garifalos Zzzzzzzz Γαρύφαλος 0 1
1401 01401   Arifalo Zzzzzzzz Γαρύφαλος 1 1
1412 01412   Gavas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1413 01413   Gavriil Zzzzzzzz Γαβριήλ 0 243
1424 01424   Arvili Zzzzzzzz Γαβρίλης 4 4
1435 01435   Gabril Zzzzzzzz Γραβριήλ 1 1
1436 01436   Gavril Zzzzzzzz Γαβριήλ 128 128
1437 01437   Ğavr'il Zzzzzzzz Γαβριήλ 73 73
1438 01438   Ğavril Zzzzzzzz Γραβριήλ 35 35
1439 01439   Ğavrilaki Zzzzzzzz Γαβριλάκης 2 2
1440 01440   Gaydura Zzzzzzzz Γαϊδουράς 2 2
1441 01441   Gayduralı Zzzzzzzz Γαϊδουριώτης 1 1
1442 01442   Gazancini Zzzzzzzz Καζαντζίδη 1 1
1443 01443   Gazaroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1444 01444   Gazi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1445 01445   Geko Zzzzzzzz Γκέκος 1 1
1446 01446   Genç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1447 01447   Giakomo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1458 01458   Yakomo Zzzzzzzz Γιάκομος 1 1
1459 01459   Yakumetto Zzzzzzzz Γιακουμέττος 2 2
1470 01470   Gialavatzis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1481 01481   Yalavacı Zzzzzzzz Γιαλαβάτζης 1 1
1492 01492   Gialoulos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1503 01503   Yallulo Zzzzzzzz Γιαλούλος 1 1
1514 01514   Gökira? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1515 01515   Goraci Zzzzzzzz Κοράκη 1 1
1516 01516   Grek Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1517 01517   Grigoris Zzzzzzzz Γρηγόρης 0 69
1518 01518   Ğrikori Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1529 01529   Kirkori Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1530 01530   Kriğor Zzzzzzzz Γρηγόρης 1 1
1541 01541   Liğori Zzzzzzzz Γρηγόρης 48 48
1542 01542   Liguri Zzzzzzzz Ληορής 16 16
1543 01543   Liyori Zzzzzzzz Γρηγόρης 2 2
1554 01554   Gül Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 5 5
1555 01555   Gülhare? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1556 01556   Gümüş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1557 01557   Gürcü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1558 01558   Güzel Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1567 01567     0 0
1568 01568

H

    0 0
1569 01569   Habeş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1570 01570   Habib Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1571 01571   Hacidi Zzzzzzzz Χατζίδης 1 1
1572 01572   Hacı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 327 327
1573 01573   Hadice Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 9 9
1574 01574   Halid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1575 01575   Halil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 157 157
1576 01576   Halime Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1577 01577   Halladana Zzzzzzzz Χαλλαντάνας 1 1
1578 01578   Halli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1579 01579   Hamdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1580 01580   Hamid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1581 01581   Hamide Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1582 01582   Hamuroğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1583 01583   Hamza Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 15 15
1584 01584   Hana Zzzzzzzz Χάννας 30 30
1585 01585   Handan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1586 01586   Hanife Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1587 01587   Hanika Zzzzzzzz Χάννικας 1 1
1588 01588   Hanni Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1589 01589   Hanyalı Zzzzzzzz Χανιώτης 3 3
1590 01590   Harabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1591 01591   Harb Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1592 01592   Harikaki Zzzzzzzz Χαρικάκης 1 1
1593 01593   Hasan Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1320 1320
1594 01594   Hasancık Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1595 01595   Haşim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1596 01596   Haşyu Zzzzzzzz Χάσιου 2 2
1597 01597   Hatice Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1598 01598   Hatun Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 37 37
1599 01599   Havra Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1600 01600   Havva Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 25 25
1601 01601   Haydar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1602 01602   Haydarpaşazade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1603 01603   Hayrullah Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1604 01604   Hazret-i Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1605 01605   Hazret-i şehriyari Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1606 01606   Hazretleri Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1607 01607   Hediye Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1608 01608   Himmet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1609 01609   Hoca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1610 01610   Hoca oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1611 01611   Horoz-zade Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1612 01612   Hristat Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1613 01613   Hristolena Zzzzzzzz Χριστολενάς 1 1
1614 01614   Hruso Zzzzzzzz Χρουσός 2 2
1615 01615   Hüdaverdi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1616 01616   Huri Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1617 01617   Hurşid Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1618 01618   Huruyyo? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1619 01619   Hüseyin Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1085 1085
1628 01628     0 0
1629 01629

I

    0 0
1630 01630   İbkir? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1631 01631   İbrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 491 491
1632 01632   İfderiko Zzzzzzzz Φτέρικος 1 1
1633 01633   İfluri Zzzzzzzz Φλουρής 26 26
1634 01634   Ignatios Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1635 01635   İnadyo Zzzzzzzz Ιγνάτιος 2 2
1636 01636   İhtiyar Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1637 01637   İklado Zzzzzzzz Κλάδος 1 1
1638 01638   İkseni Zzzzzzzz Ξενής 17 17
1639 01639   Ilias Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 178
1650 01650   Eliya Zzzzzzzz Ηλίας 16 16
1651 01651   Elyas Zzzzzzzz Ηλίας 5 5
1662 01662   İliya Zzzzzzzz Ηλίας 64 64
1663 01663   İlya Zzzzzzzz Ηλίας 78 78
1664 01664   İlyako Zzzzzzzz Λιάκος 1 1
1665 01665   İlyas Zzzzzzzz Ηλίας 14 14
1666 01666   [Illegible] Zzzzzzzz [Δυσανάγνωστο] 1 1
1667 01667   Ilya Zzzzzzzz Ηλίας 14 14
1668 01668   Ilyas Zzzzzzzz Ηλίας 4 4
1669 01669   İlyasa Zzzzzzzz Λιασής 1 1
1670 01670   İlyasi Zzzzzzzz Λιασής 49 49
1671 01671   İmam Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1672 01672   İmamoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1673 01673   İmyamilyodi Zzzzzzzz Μιαμηλιώτης 1 1
1674 01674   İnce Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1675 01675   İngiliz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1676 01676   Ioakim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 5
1687 01687   Yoakim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1688 01688   Yovakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 3 3
1699 01699   İoakim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 3
1710 01710   Avakim Zzzzzzzz Ιωακείμ 3 3
1721 01721   Ionas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 4
1732 01732   Yona Zzzzzzzz Ιωνάς 4 4
1743 01743   Iosif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 82
1754 01754   Yasif Zzzzzzzz Ιωσήφ 56 56
1755 01755   Yasifi Zzzzzzzz Γιωσήφης 26 26
1766 01766   İosif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1777 01777   Yosef Zzzzzzzz Ιωσήφ 1 1
1788 01788   İpsillo Zzzzzzzz Ψύλλος 2 2
1789 01789   İsa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1790 01790   İsaki Zzzzzzzz Ισαάκης 1 1
1791 01791   Isdahi Zzzzzzzz Στάχης 3 3
1792 01792   İshak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
1793 01793   Isidoros Zzzzzzzz Ισίδωρος 0 2
1794 01794   İsidor Zzzzzzzz Ισίδωρος 1 1
1795 01795   İzidoro Zzzzzzzz Ισίδωρος 1 1
1796 01796   İskamaviya Zzzzzzzz Σκαμαβίγιας 2 2
1797 01797   Iskarbaci Zzzzzzzz Σκαρμπατζής 1 1
1798 01798   İskeleli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1799 01799   İskullo Zzzzzzzz Σκούλλος 1 2
1800 01800   İskulli Zzzzzzzz Σκουλλής 1 1
1801 01801   Islatırcı Zzzzzzzz Ποτιστής 1 1
1802 01802   İsma'il Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 103 103
1803 01803   İsmail Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 139 139
1804 01804   Istafili Zzzzzzzz Σταφύλης 1 1
1805 01805   İstambula Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1806 01806   İstano Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1807 01807   İstruso Zzzzzzzz Στρούθος 2 2
1808 01808   İzi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1817 01817     0 0
1818 01818

J

    0 0
1819 01819   Jose(ph?) Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1830 01830   Coze[f?] Zzzzzzzz Τζόζεφ 1 1
1839 01839     0 0
1840 01840

K

    0 0
1841 01841   Ka? Zzzzzzzz Κα; 1 1
1842 01842   Kaçari Zzzzzzzz Κατσιάρης 1 1
1843 01843   Kaderisa Zzzzzzzz Κατερίσας 1 1
1844 01844   Kadın Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1845 01845   Kadsura Zzzzzzzz Κατσούρας 1 1
1846 01846   Kaka Zzzzzzzz Κάκας 1 1
1847 01847   Kaku Zzzzzzzz Κάκος 4 4
1848 01848   Kakulli Zzzzzzzz Κακουλλής 12 12
1849 01849   Kakullo Zzzzzzzz Κάκουλλος 3 3
1850 01850   Kakura Zzzzzzzz Κάκουρας 3 3
1851 01851   Kakuri Zzzzzzzz Κακουρής 6 6
1852 01852   Kalabouris Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1853 01853   Kalaburi Zzzzzzzz Καλαμπούρης 2 2
1854 01854   Kalano Zzzzzzzz Καλάνος 1 1
1855 01855   Kalaycı Zzzzzzzz Καλαϊτζής 1 1
1856 01856   Kaldeli Zzzzzzzz Καλδέλης 1 1
1857 01857   Kaldirina Zzzzzzzz Καλδερίνας 1 1
1858 01858   Kale Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1859 01859   Kalebya karyelü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1860 01860   Kalfa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1861 01861   Kalimeri Zzzzzzzz Καλημέρης 3 3
1862 01862   Kaliniko Zzzzzzzz Καλλίνικος 2 2
1863 01863   Kalli Zzzzzzzz Καλλής 5 5
1864 01864   Kalorka Zzzzzzzz Καλορκάς 1 1
1865 01865   Kalozori Zzzzzzzz Καλοχώρης 1 1
1866 01866   Kalozoyi Zzzzzzzz Καλοζώης 1 1
1867 01867   Kalya Zzzzzzzz Καλλιάς 1 1
1868 01868   Kaminaşi Zzzzzzzz Καμινάσης 1 1
1869 01869   Kamisa Zzzzzzzz Καμισάς 1 1
1870 01870   Kamtesi Zzzzzzzz Καμτέσης 1 1
1871 01871   Kanbur Zzzzzzzz Καμπούρης 2 2
1872 01872   Kanburi Zzzzzzzz Καμπούρης 1 1
1873 01873   Kancı Zzzzzzzz Καντζής 1 1
1874 01874   Kandili Zzzzzzzz Κανδύλης 2 2
1875 01875   Kanello Zzzzzzzz Κανέλλος 3 3
1876 01876   Kanellos Zzzzzzzz Κανέλλος 0 0
1877 01877   Kani Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1878 01878   Kanlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1879 01879   Kano Zzzzzzzz Καννός 1 1
1880 01880   Kapısız Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1881 01881   Kapoudas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1882 01882   Kapuda Zzzzzzzz Καπούδας 1 1
1883 01883   Kapousouzis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1884 01884   Kapusuzi Zzzzzzzz Καπουσούζης 1 1
1885 01885   Kapraras Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1886 01886   Kaprara Zzzzzzzz Καπράρας 1 1
1887 01887   Kapşari Zzzzzzzz Καψαρής 1 1
1888 01888   Kaptan Zzzzzzzz Καπετάνιος 1 1
1889 01889   Kapudan? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1890 01890   Kapuş? Zzzzzzzz Καπούσης; 1 1
1891 01891   Kapusuz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1892 01892   Kapusuz oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1893 01893   Kaputlis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1894 01894   Kaputli Zzzzzzzz Καπουτλής 2 2
1895 01895   Kara Zzzzzzzz Καρά 201 201
1896 01896   Karabaş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1897 01897   Karabasi Zzzzzzzz Καράμπασης 2 2
1898 01898   Karabet Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1899 01899   Karaca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1900 01900   Karağo Zzzzzzzz Καραγός 1 1
1901 01901   Karakanna Zzzzzzzz Καρακάννας 1 1
1902 01902   Kara Kış Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1903 01903   Kara Kulak Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1904 01904   Karaman Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1905 01905   Karamani Zzzzzzzz Καραμανής 5 5
1906 01906   Karamanidi Zzzzzzzz Καραμανίδης 2 2
1907 01907   Karamanlı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
1908 01908   Karamano Zzzzzzzz Καράμανος 4 4
1909 01909   Karamanyo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1910 01910   Karaolo Zzzzzzzz Καράολος 3 3
1911 01911   Karaolu Zzzzzzzz Καραολού 3 3
1912 01912   Karayannis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1913 01913   Karayani Zzzzzzzz Καραγιάννης 2 2
1914 01914   Karayorgi Zzzzzzzz Καραγιώργης 3 3
1915 01915   Karbaslı Zzzzzzzz Καρπασίτης 2 2
1916 01916   Karbaslıoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1917 01917   Karga Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1918 01918   Karidi Zzzzzzzz Καρύδης 8 8
1919 01919   Kariyo Zzzzzzzz Κάρυος 1 1
1920 01920   Karkodi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1921 01921   Karlo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1922 01922   Karmani Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1923 01923   Karolos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1924 01924   Karolo Zzzzzzzz Κάρολος 1 1
1925 01925   Karoni Zzzzzzzz Καρώνης 1 1
1926 01926   Karsayeni Zzzzzzzz Καρσαγένης 1 1
1927 01927   Karsera Zzzzzzzz Καρσεράς 9 9
1928 01928   Karslı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1929 01929   Kartal Zzzzzzzz Καρτάλης 2 2
1930 01930   Kasandros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1931 01931   Kasandro Zzzzzzzz Κασσάνδρος 1 1
1932 01932   Kasanzi Zzzzzzzz Καζαντζής 2 2
1933 01933   Kasapoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1934 01934   Kasdi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1935 01935   Kasino Zzzzzzzz Κάσινος 1 1
1936 01936   Kasım Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 38 38
1937 01937   Kasmar oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1938 01938   Kastellan Zzzzzzzz Καστελλανής 2 2
1939 01939   Kataralenko Zzzzzzzz Καταραλέγκος 2 2
1940 01940   Katerina Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 16
1941 01941   Kaderina Zzzzzzzz Κατερίνα 16 16
1942 01942   Katopodi Zzzzzzzz Κατοπόδης 1 1
1943 01943   Katsanika Zzzzzzzz Κατσανίκας 1 1
1944 01944   Katto Zzzzzzzz Κάττος 3 5
1945 01945   Kato Zzzzzzzz Κάττος 2 2
1946 01946   Kava Zzzzzzzz Καβάς 2 2
1947 01947   Kavali Zzzzzzzz Καβάλλης 2 2
1948 01948   Kavi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1949 01949   Kavuli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1950 01950   Kavuri Zzzzzzzz Καβούρης 1 1
1951 01951   Kaydsız Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1952 01952   Kayo Zzzzzzzz Γκάιος 1 1
1953 01953   Keçi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1954 01954   Kefalas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
1965 01965   Cefala Zzzzzzzz Κεφάλας 1 1
1976 01976   Kefala Zzzzzzzz Κεφάλας 1 1
1977 01977   Kefil Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1978 01978   Kefo Zzzzzzzz Κέφος 1 1
1979 01979   Kel Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1980 01980   Keleş Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 6 6
1981 01981   Keleşoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1982 01982   Kelo Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1983 01983   Kendoni Zzzzzzzz Κεντώνης 1 1
1984 01984   Kerim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
1985 01985   Kesperi Zzzzzzzz Κασπαρής 2 2
1986 01986   Ketho? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1987 01987   Kethüda Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
1988 01988   Keto Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1989 01989   Kezban Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 3
1990 01990   Keziban Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
1991 01991   Kiki Zzzzzzzz Κίκης 2 2
1992 01992   Kilal Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1993 01993   Kino Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
1994 01994   Kiprianos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
1995 01995   Kipriyano Zzzzzzzz Κυπριανός 1 1
1996 01996   Kirgeği Kyrgeis Κυργέης 1 5
1997 01997   Kirge Zzzzzzzz Κυργέης 1 1
1998 01998   Kirki Zzzzzzzz Κυργής 1 1
1999 01999   Kirya Zzzzzzzz Κυργιάς 2 2
2000 02000   Kirilli Zzzzzzzz Κυριλλής 2 2
2001 02001   Kirkalli Zzzzzzzz Κυρκαλλής 3 3
2002 02002   Kirkor Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2003 02003   Kiro Zzzzzzzz Κύρος 2 2
2004 02004   Kirtolemis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2005 02005   Kirtolemi Zzzzzzzz Κυρτολαίμης 1 1
2006 02006   Kiryaku Zzzzzzzz Κυριακού 1 1
2007 02007   Kito Zzzzzzzz Κίττος 1 1
2008 02008   Kivork Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2009 02009   Kıbti Zzzzzzzz Κόπτης 7 7
2010 02010   Kıbtiyan-ı Rumiyan Zzzzzzzz Κόπτης 1 1
2011 02011   Kınn Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2012 02012   Kınn oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2013 02013   Kıraç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2014 02014   Kırbasi Zzzzzzzz Καρπασίτης 3 3
2015 02015   Kırbasidi Zzzzzzzz Καρπασίτης 1 1
2016 02016   Kırlangıç Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2017 02017   Kısa oğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2018 02018   Koca Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 18 18
2019 02019   Kocabaşı Zzzzzzzz Κοτζάμπασης 1 1
2020 02020   Koçalioğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2021 02021   Koca Toto Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2022 02022   Koçatri Zzzzzzzz Κοτσάτρης 1 1
2023 02023   Kocina Zzzzzzzz Κοτσινάς 1 1
2024 02024   Koda Zzzzzzzz Κότας 1 1
2025 02025   Kodarina Zzzzzzzz Κονταρίνας 1 1
2026 02026   Kodomiti Zzzzzzzz Κοντομύτης 2 2
2027 02027   Kofella Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2028 02028   Kofoniyeli Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2029 02029   Kofzozoğlu Hacı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2030 02030   Kokalos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2031 02031   Kokalo Zzzzzzzz Κόκκαλος 1 1
2032 02032   Kokkinos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
2033 02033   Kokino Zzzzzzzz Κόκκινος 2 2
2034 02034   Kokinu Zzzzzzzz Κοκκινού 0 0
2035 02035   Kokoru Zzzzzzzz Κοκορού 1 1
2036 02036   Köle Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
2037 02037   Kolios Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2038 02038   Kolyo Zzzzzzzz Κολιός 1 1
2039 02039   Kolombados Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2040 02040   Kolombado Zzzzzzzz Κολομπάτος 1 1
2041 02041   Komata Zzzzzzzz Κομματάς 1 1
2042 02042   Kominis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2043 02043   Komini Zzzzzzzz Κομίνης 1 1
2044 02044   Komora Zzzzzzzz Κομόρας 1 1
2045 02045   Kondi Zzzzzzzz Κόντης 2 2
2046 02046   Kondo Zzzzzzzz Κοντός 6 6
2047 02047   Kondolemis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2048 02048   Kondolemi Zzzzzzzz Κοντολέμης 1 1
2049 02049   Kondopodis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 2
2050 02050   Kondopodi Zzzzzzzz Κοντοπόδης 2 2
2051 02051   Konduri Zzzzzzzz Κοντουρής 4 4
2052 02052   Koni Zzzzzzzz Κονής 9 9
2053 02053   Konoma Zzzzzzzz Κονόμος 1 1
2054 02054   Konomi Zzzzzzzz Κονομής 2 2
2055 02055   Konstantinos Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 0 653
2056 02056   Konstanzo Zzzzzzzz Κωνστάντζος 11 11
2057 02057   Kosta Zzzzzzzz Κώστας 16 16
2058 02058   Kostano Zzzzzzzz Κωνστάντζος 1 1
2059 02059   Kostanti Zzzzzzzz Κωνσταντής 582 582
2060 02060   Kostantin Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 23 23
2061 02061   Kostantino Zzzzzzzz Κωνσταντίνος 6 6
2062 02062   Kostanzo Zzzzzzzz Κωνστάντζος 10 10
2063 02063   Kostanzor Zzzzzzzz Κωνστάντζος 1 1
2064 02064   Kosti Zzzzzzzz Κωστής 3 3
2065 02065   Konu Zzzzzzzz Κονού 2 2
2066 02066   Kör Zzzzzzzz Τυφλός 5 5
2067 02067   Kordoto Zzzzzzzz Κορτωτός 1 1
2068 02068   Korfi Zzzzzzzz Κορφής 1 1
2069 02069   Koriti? Zzzzzzzz Κορητή; 1 1
2070 02070   Korkud Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2071 02071   Kornilios Zzzzzzzz Κορνήλιος 0 1
2072 02072   Kornilyo Zzzzzzzz Κορνήλιος 1 1
2073 02073   Koroni Zzzzzzzz Κορωνής 2 2
2074 02074   Korsanika Zzzzzzzz Κορσανίκας 1 1
2075 02075   Kosmas Zzzzzzzz Κοσμάς 0 6
2076 02076   Kozma Zzzzzzzz Κοσμάς 6 6
2077 02077   Koşullu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2078 02078   Kotari Zzzzzzzz Κοταρής 1 1
2079 02079   Kotso Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2080 02080   Kotsosilo Zzzzzzzz Κουτσόχειλος;/Κουτσόσσιλλος; 1 1
2081 02081   Kourkoullos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2082 02082   Kurkullo Zzzzzzzz Κούρκουλλος 1 1
2083 02083   Koya Zzzzzzzz Κόγιας 2 2
2084 02084   Köylü Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2085 02085   Kozluoğlu Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2086 02086   Kranbi Zzzzzzzz Κραμπής (Κραμβής) 1 1
2087 02087   Ktoris Zzzzzzzz Κτωρής 0 25
2098 02098   Evhtori Zzzzzzzz Κτωρής 17 17
2109 02109   İhtori Zzzzzzzz Κτωρής 5 5
2120 02120   Ohtori Zzzzzzzz Κτωρής 0 0
2121 02121   Ohtoro Zzzzzzzz Κτωρής 3 3
2132 02132   Küçük Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 7 7
2133 02133   Kuduşati Zzzzzzzz Κουτουσιάτης 2 2
2134 02134   Kuduz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2135 02135   Kufodira Zzzzzzzz Κουφοντίρας 1 1
2136 02136   Kulermo Zzzzzzzz Κουλέρμος 1 1
2137 02137   Kulla Zzzzzzzz Κουλλάς 4 11
2138 02138   Kula Zzzzzzzz Κουλλάς 7 7
2139 02139   Kùlla Zzzzzzzz Κούλλα 1 1
2140 02140   Kulova Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2141 02141   Kumi Zzzzzzzz Κουμής 162 162
2142 02142   Kumru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2143 02143   Kuni Zzzzzzzz Κουννής 1 1
2144 02144   Kuno Zzzzzzzz Κούνος 2 2
2145 02145   Kürd Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 4 4
2146 02146   Kurtello Zzzzzzzz Κούρτελλος 1 1
2147 02147   Kuru Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2148 02148   Kuruşi Zzzzzzzz Κουρούσιης 1 1
2149 02149   Kusi? Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2150 02150   Kuşî Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 3 3
2151 02151   Kutucu Zzzzzzzz Κιβωτοποιός 2 2
2152 02152   Kuyum Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2153 02153   Kuyusuz Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2154 02154   Kyprianos Zzzzzzzz Κυπριανός 0 5
2165 02165   Cibriyani Zzzzzzzz Κυπριανής 1 1
2166 02166   Cibriyano Zzzzzzzz Κυπριανός 4 4
2177 02177   Kyriakos Zzzzzzzz Κυριάκος 0 1132
2188 02188   Cirkaci Zzzzzzzz Κυργιάκης 18 18
2189 02189   Cirkaki Zzzzzzzz Κυργιακής 5 5
2190 02190   Cirkako Zzzzzzzz Κυριακός 232 232
2191 02191   Ciryako Zzzzzzzz Τζυριάκος 7 7
2192 02192   Ciryaku Zzzzzzzz Κυριακού 1 1
2203 02203   Kaki Zzzzzzzz Κάκης 1 1
2204 02204   Kiryaki Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 32 32
2205 02205   Kiryako Zzzzzzzz Κυριάκος 816 817
2216 02216   Acıkiryako Zzzzzzzz Χατζηκυριάκος 1 1
2227 02227   Kulli Zzzzzzzz Κούλλης 19 19
2236 02236     0 0
2237 02237

L

    0 0
2238 02238   Labir Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2239 02239   Labiti Zzzzzzzz Λαπίτης 1 1
2240 02240   Ladisa Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2241 02241   Ladora Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2242 02242   Lafazan Zzzzzzzz Λαφαζάνης 2 2
2243 02243   Lafazanis Zzzzzzzz Λαφαζάνης 0 0
2244 02244   Lağo Zzzzzzzz Λαγός 1 1
2245 02245   Lağudo Zzzzzzzz Λαγούδος 1 1
2246 02246   Lağuri Zzzzzzzz Λαγούδης 2 2
2247 02247   Lambriyano Zzzzzzzz Λαμπριανός 1 1
2248 02248   Lambros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 13
2249 02249   Labriano Zzzzzzzz Λαμπριανός 6 6
2250 02250   Lambri Zzzzzzzz Λάμπρης 1 1
2251 02251   Lambrianos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2252 02252   Lakino Zzzzzzzz Λαμπριανός 1 1
2253 02253   Lambrini Zzzzzzzz Λαμπρίνης 2 2
2254 02254   Lambro Zzzzzzzz Λάμπρος 3 3
2255 02255   Lanudyas Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2256 02256   Lanudya Zzzzzzzz Λανούδιας 1 1
2257 02257   Lapier Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2258 02258   Lapithiotis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 1
2259 02259   Laptalı Zzzzzzzz Λαπηθιώτης 1 1
2260 02260   Larkos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 8
2261 02261   Largo Zzzzzzzz Λάρκος 1 1
2262 02262   Larko Zzzzzzzz Λάρκος 7 7
2263 02263   Latif Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2264 02264   Lauru Zzzzzzzz Λαουρού 3 3
2265 02265   Lavidis Zzzzzzzz Λαβίτης 0 36
2266 02266   Lavidi Zzzzzzzz Λαβίτης 8 14
2267 02267   Lavid Zzzzzzzz Λαβίτης 6 6
2268 02268   Laviti Zzzzzzzz Λαβίτης 22 22
2269 02269   Lavrendios Zzzzzzzz Λαυρέντιος 0 5
2270 02270   Lavrendi Zzzzzzzz Λαυρέντης 1 1
2271 02271   Lavrendyo Zzzzzzzz Λαυρέντιος 3 3
2272 02272   Lavrenzi Zzzzzzzz Λαυρέντης 1 1
2273 02273   Lazaros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 49
2274 02274   Lazari Zzzzzzzz Λαζαρής 49 49
2275 02275   Lazi Zzzzzzzz Λαζής 2 2
2276 02276   Leandros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 4
2277 02277   Levandri Zzzzzzzz Λεαντρής 4 4
2278 02278   Lefkoşa'da Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2279 02279   Lefkoşa Kasabasında Aya Yani Mahallesi Sakinlerinden Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2280 02280   Lefkoşalı Zzzzzzzz Λευκωσιάτης 13 13
2281 02281   Lefkoşa sakinlerinden Zzzzzzzz Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας 8 8
2282 02282   Lefkoşa sakinlerinden Hacı Hasan Ağa biraderi İbrahim Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2283 02283   Lefkoşa vücühlarından Menteş Ağa damadı Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 0
2284 02284   Lefteris Zzzzzzzz Λευτέρης 0 215
2295 02295   Deftereyo Zzzzzzzz Ελευθέριος 1 1
2306 02306   Lefteri Zzzzzzzz Λευτέρης 214 214
2307 02307   Lek Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2308 02308   Lemya Zzzzzzzz Λέμιας 2 2
2309 02309   Lena Zzzzzzzz Λενάς 1 1
2310 02310   Lenos Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 20
2311 02311   Leno Zzzzzzzz Λένος 20 20
2312 02312   Leondis Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 4
2313 02313   Leyondi Zzzzzzzz Λεοντής 4 4
2314 02314   Leontios Zzzzzzzz Λεόντιος 0 6
2315 02315   Leontiyo Zzzzzzzz Λεόντιος 5 5
2316 02316   Lyondiyo Zzzzzzzz Λεόντιος 1 1
2317 02317   Levend Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 2 2
2318 02318   Levi Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 1 1
2319 02319   Likuri Zzzzzzzz Λυκούρης 3 4
2320 02320   Liku'ri Zzzzzzzz Λυκούρης 1 1
2321 02321   Limasonlu Zzzzzzzz Λεμεσιανός 1 1
2322 02322   Linburi Zzzzzzzz Λυμπουρής 1 1
2323 02323   Lino Zzzzzzzz Λίνος 13 13
2324 02324   Lisandros Zzzzzzzz Ωωωωωωωωω 0 13
2325 02325   Lisandro Zzzzzzzz Λύσανδρος 13 13
2326 02326   Livadyodi Zzzzzzzz Λειβαδιώτης 1 1
2327 02327   Liyonido Zzzzzzzz Λεωνίδου 1 1
2328 02328   Lofidi Zzzzzzzz Λοφίτης 1 1
2329 02329   Loizos Zzzzzzzz Λοΐζος 0 928
2330 02330   Lu'izi Zzzzzzzz Λουίζης 133 133
2331 02331   Luizi Zzzzzzzz Λουιζής 283 283
2332 02332   Lu'izo Zzzzzzzz Λουίζος 210 210
2333 02333   Luizo Zzzzzzzz Λουίζος 302 302
2334 02334   Lomako Zzzzzzzz Λομάκος 1 1
2335 02335   Lorentzos Zzzzzzzz Λορέντζος 0 41
2336 02336   Lorenco Zzzzzzzz Λορέντζος 3 3
2337 02337   Lorenza Zzzzzzzz Λορεντζάς 3 3
2338 02338   Lorenziyo Zzzzzzzz Λορέντζιος 4 4
2339 02339   Lorenzo Zzzzzzzz Λορέντζος 31 31
2340 02340