Δέντρα
Τα διάφορα είδη περιουσιών που καταγράφονται στην απογραφή ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: γαίες, δέντρα, κτίρια και ζώα. Η κατηγορία των δέντρων αποτελείται από βλάστηση η οποία μετριέται ανά μονάδα και όχι ως εμβαδόν της καλλιεργήσιμης γης, όπως στην περίπτωση των κήπων, για παράδειγμα.
Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

-

32 αντικείμενα βρέθηκαν σε 2 εγγραφές. Εμφάνιση σελίδας αποτελεσμάτων 1 από 1
Πηγή
Όνομα
Χρήση
Κάτοχος
Αξία (σε γρόσια)
Τοποθεσία
Τρέχουσα αναζήτηση Κύπρος Ποσοστό
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 2 11.164 0,02%
Άτομα (αριθμός)*: 4 17.349 0,02%
Νοικοκυριά: 1 10.136 0,01%
Αξία περιουσιών: 146,00 2.428.941,00 0,01%
Μέσος όρος αξίας: 73,00 147,26
Τυπική απόκλιση αξίας: 52,00 452,79
Δέντρα (αξία): 146,00 2.428.941,00 0,01%
Δέντρα (αριθμός): 32,00 198.070,00 0,02%
Οικισμοί: 1 677 0,15%
*Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μία εγγραφή ατόμου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. τα αδέλφια του Χ), ο συνολικός αριθμός των ατόμων είναι κατά προσέγγιση
Οι αξίες καταγράφονται σε γρόσια (kuruş). Η έκταση των γαιών καταγράφεται σε οθωμανικά στρέμματα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Κατάλογος υπερκείμενων περιουσιών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/overlyingproperties/trees/?is_located_in=6331&use=1167 στις 19/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό