Σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου" εξετάζει την σχέση μεταξύ γεωγραφίας, ιστορίας, οικονομίας και ιστορίας στην Κύπρο της οθωμανικής και βρετικής περιόδου. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, αναλύει μεγάλα σώματα ποσοτικών δεδομένων από απογραφές, τα οποία συνδυάζει με ιστορικούς χάρτες. Εκπονήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Το πρόγραμμα έχει τρεις βασικούς σκοπούς:
  • α) να εξετάσει για πρώτη φορά στο σύνολό της την οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 η οποία αποτελείται από τέσσερις τόμους και αριθμεί συνολικά 1.386 σελίδες
  • β) να εξετάσει συνδυαστικά τα δεδομένα της πιο πάνω περιουσιολιγικής απογραφής με την πρώτη (και μοναδική διαθέσιμη) φορολογική απογραφή του 1572, τον χάρτη του Κίτσενερ του 1883 και την βρετανική αγροτική απογραφή του 1931 για να διαφωτίσει τις μακροπρόθεσμες μεταβολές σε μια περίοδο πάνω από 350 χρόνια και
  • γ) να διαθέσει τα ερευνητικά αποτελέσματα ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό και να επικοινωνήσει τη γνώση στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων που απευθύνονται σε τουρίστες, εκπαιδευτικούς, μαθητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ιστορία και την γεωγραφία της Κύπρου.

Σχετικά με την ομάδα

Επίβλεψη, διασφάλιση ποιότητας, αναφορές και κείμενα
Χρίστος Χαλκιάς

Επιστημονικός υπεύθυνος
Καθηγητής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Αντώνης Χατζηκυριάκου

Επιστημονικός συνυπεύθυνος
Διδάσκων (Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία)
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μεταγραφή από τα Οθωμανικά Τουρκικά και εισαγωγή δεδομένων
Sefer Soydar

MA Ιστορίας
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Nesli Ruken Han

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Οθωμανικής Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτρης Γιατζόγλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ Οθωμανικής Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Yener Koç

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Zeynep Akçakaya

Ανεξάρτητη ερευνήτρια

Αναθεωρημένη γεωαναφορά του χάρτη του Κίτσενερ για την Κύπρο, διανυσματοποίηση, αντιστοίχιση γεωγραφικών ονομασιών με σύγχρονες τοποθεσίες, γεωχωρική ανάλυση και θεματικοί χάρτες
Ευάγγελος Παπαδιάς

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Ιστότοποι, διαδικτυακές εφαρμογές, σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων
Χριστόφορος Βραδής

Υποψήφιος διδάκτορας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας

Ευχαριστίες

Είμαστε ευγνώμονες στους ακόλουθους φορείς:

  • Το Μουσείο Correr στη Βενετία για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Χάρτη της Κύπρου του 1542 από τον Λεωνίδα Αττάρ. Leonida Attar, Carta geografica dell'isola di Cipro, Venezia, Museo Correr, Gabinetto di cartografia, inv. Cl. XLIV b n. 0534 © Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di Venezia.
  • Το προσωπικό του Οθωμανικού Αρχείου της Κωνσταντινούπολης για την βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αρχειακής έρευνας
  • Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου για την παραχώρηση άδειας χρήσης των ακόλουθων χαρτών από τη συλλογή του: Duchetti (M.0006), Camocio (M.0303), Anonymous (M.0808), Jenichen (M.0297), Le Clerc (M.0279), Ortelius (M.0140), Stewart (B.0588), Lusignano (B.0213).
  • Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την παραχώρηση άδειας χρήσης των δεδομένων της φορολογικής απογραφής της Κύπρου του 1572, τα οποία μεταγράφηκαν και έτυχαν επεξεργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “MedIns: Mediterranean Insularities”
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/about/ στις 30/06/2022.