Στατιστικά

Γενικά

Συνολικός αριθμός εγγραφών (όλα τα είδη): 231.925
Άτομα (αριθμός εγγραφών):
Μία εγγραφή ατόμου μπορεί να αφορά περισσότερο από ένα άτομα (π.χ. Γιάννης γιος του Γιώργου και ο αδελφός του Δημήτρης)
24.949
Άτομα (αριθμός):
Ο αριθμός αυτός είναι κατά προσέγγιση λόγω του ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορεί να αφορά μια εγγραφή δεν προσδιορίζεται πάντα στην πηγή (π.χ. Φατμά κόρη του Μεχμέτ και οι αδελφές της)
25.241
Ονόματα και τίτλοι: 2.187
Νοικοκυριά (αριθμός): 20.052
Γεωγραφικές τοποθεσίες: 806
Ταξινομικοί όροι (επαγγέλματα, χρήσεις γης, είδη δέντρων, είδη κτιρίων, κ.λπ.): 1.075
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια): 23.300.428,68

Άτομα

Άτομα (αριθμός εγγραφών): 24.949
 
Ανά είδος ατόμου
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 24.486
98.1%  
Νομικά πρόσωπα (μοναστήρια, τσιφλίκια, κ.λπ.): 463
  1.9%
Ανά φύλο
Άρρενες (αριθμός εγγραφών): 20.115
80.6%  
Θήλεις (αριθμός εγγραφών): 4.173
  16.7%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Μουσουλμάνοι (αριθμός εγγραφών): 7.286
29.2%      
Μη μουσουλμάνοι (αριθμός εγγραφών): 17.429
  69.9%    
Προστατευόμενοι ευρωπαϊκών κρατών (αριθμός εγγραφών): 180
    0.7%  
Αρμένιοι (εγγραφές): 54
      0.2%
Ανά θέση στο νοικοκυριό
Επικεφαλής νοικοκυριού: 20.615
82.6%    
Μη επικεφαλής νοικοκυριού: 4.334
  17.4%  
Με σχέση προς τον επικεφαλή του νοικοκυριού (αριθμός εγγραφών): 4.744
    19.0%
Ανά κάτοχο περιουσίας
Με περιουσίες (αριθμός εγγραφών): 22.676
90.9%  
Χωρίς περιουσίες (αριθμός εγγραφών): 2.273
  9.1%
Αριθμός επαγγελμάτων : 186
Με επάγγελμα (αριθμός εγγραφών): 1.292
5.2%  
Χωρίς επάγγελμα (αριθμός εγγραφών): 23.657
  94.8%

Νοικοκυριά

Νοικοκυριά (αριθμός): 20.052
Με βάση τον αριθμό μελών
Με ένα μέλος: 15.527
77.4%    
Με δύο μέλη: 4.249
  21.2%  
Με τρία ή περισσότερα μέλη: 275
    1.4%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Με μουσουλμάνους: 5.943
29.6%        
Με μη μουσουλμάνους: 13.945
  69.5%      
Με μέλη προστατευόμενα ευρωπαϊκών κρατών: 125
    0.6%    
Με αρμένιους: 38
      0.2%  
Με μικτά μέλη: 1
        0.0%

Περιουσίες γαιών

Γαίες (αριθμός εγγραφών): 40.177
Εμβαδόν γαιών (σε dönüm): 591.032,41
Αξία γης (σε γρόσια): 10.418.410,18
44.7%      

Περιουσίες δέντρων

Δέντρα (εγγραφές): 16.494
Ποσότητα δέντρων: 198.070
Αξία δέντρων (σε γρόσια): 2.428.941,00
  10.4%    

Περιουσίες κτιρίων

Κτίρια (αριθμός εγγραφών): 24.828
Αριθμός κτιρίων: 26.835
Αριθμός δωματίων: 32.293
Αριθμός εισόδων: 15.945
Αξία κτιρίων (σε γρόσια): 5.966.919,50
    25.6%  

Περιουσίες ζώων

Ζώα (αριθμός εγγραφών): 16.552
Ποσότητα ζώων: 212.455
Αξία ζώων (σε γρόσια): 4.485.358,00
      19.3%

Γεωγραφικές τοποθεσίες

Γεωγραφικές τοποθεσίες όλων των κατηγοριών: ( Λίστα , Διαδραστικός χάρτης ) 806
 
Ανά κατηγορία τοποθεσίας
Επαρχίες (Kaza): 14
1.7%      
Υπο-επαρχίες (Nahiye): 3
  0.4%    
Οικισμοί (Karye, kasaba, nefs, etc.): 638
    79.2%  
Μεγάλες περιουσίες (μοναστήρια, τσιφλίκια κ.λπ.): 144
      17.9%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Με μουσουλμανικό πληθυσμό: 139
17.2%        
Με μη μουσουλμανικό πληθυσμό: 290
  36.0%      
Με πληθυσμό προστατευόμενο ευρωπαϊκών κρατών: 3
    0.4%    
Με Αρμένιο πληθυσμό: 2
      0.2%  
Με πληθυσμό μικτού θρησκεύματος: 339
         42.1%
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Στατιστικά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/statistics/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό