Στατιστικά

Γενικά

Συνολικός αριθμός εγγραφών (όλα τα είδη): 231.935
Άτομα (αριθμός εγγραφών):
Μία εγγραφή ατόμου μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. Γιάννης γιος του Γιώργου και ο αδελφός του Δημήτρης)
24.948
Άτομα (αριθμός):
Ο αριθμός αυτός είναι κατά προσέγγιση λόγω του ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορεί να αφορά μια εγγραφή δεν προσδιορίζεται πάντα στην πηγή (π.χ. Φατμά κόρη του Μεχμέτ και οι αδελφές της)
25.240
Ονόματα και τίτλοι: 2.173
Νοικοκυριά (αριθμός): 20.053
Γεωγραφικές τοποθεσίες: 811
Ταξινομικοί όροι (επαγγέλματα, χρήσεις γης, είδη δέντρων, είδη κτιρίων, κ.λπ.): 1.094
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια): 23.300.428,68

Άτομα

Άτομα (αριθμός εγγραφών): 24.948
 
Ανά είδος ατόμου
Φυσικά πρόσωπα (αριθμός εγγραφών): 24.486
98,1%  
Νομικά πρόσωπα (μοναστήρια, τσιφλίκια, κ.λπ.): 462
  1,9%
Ανά φύλο
Άντρες (αριθμός εγγραφών): 20.113
80,6%  
Γυναίκες (αριθμός εγγραφών): 4.174
  16,7%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Μουσουλμάνοι (αριθμός εγγραφών): 7.286
29,2%      
Μη μουσουλμάνοι (αριθμός εγγραφών): 17.429
  69,9%    
Προστατευόμενοι ευρωπαϊκών κρατών (αριθμός εγγραφών): 179
    0,7%  
Αρμένιοι (αριθμός εγγραφών): 54
      0,2%
Ανά θέση στο νοικοκυριό
Επικεφαλής νοικοκυριού: 20.616
82,6%    
Εξαρτώμενα μέλη / με σχέση προς τον επικεφαλής του νοικοκυριού (αριθμός εγγραφών): 4.332
  17,4%  
Με σχέση προς τον επικεφαλής του νοικοκυριού (αριθμός εγγραφών): 4.744
    19,0%
Ανά κάτοχο περιουσίας
Με περιουσίες (αριθμός εγγραφών): 22.676
90,9%  
Χωρίς περιουσίες (αριθμός εγγραφών): 2.272
  9,1%
Αριθμός επαγγελμάτων : 185
Με επάγγελμα (αριθμός εγγραφών): 1.291
5,2%  
Χωρίς επάγγελμα (αριθμός εγγραφών): 23.657
  94,8%

Νοικοκυριά

Νοικοκυριά (αριθμός): 20.053
Με βάση τον αριθμό μελών
Με ένα μέλος: 15.529
77,4%    
Με δύο μέλη: 4.247
  21,2%  
Με τρία ή περισσότερα μέλη: 275
    1,4%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Με μουσουλμάνους: 5.943
29,6%        
Με μη μουσουλμάνους: 13.946
  69,5%      
Με μέλη προστατευόμενα ευρωπαϊκών κρατών: 125
    0,6%    
Με Αρμένιους: 38
      0,2%  
Με μικτά μέλη: 1
        0,0%

Περιουσίες γαιών

Γαίες (αριθμός εγγραφών): 40.177
Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα: 591.032,41
Αξία γης (σε γρόσια): 10.418.410,18
44,7%      

Περιουσίες δέντρων

Δέντρα (αριθμός εγγραφών): 16.494
Ποσότητα δέντρων: 198.070,0
Αξία δέντρων (σε γρόσια): 2.428.941,0
  10,4%    

Περιουσίες κτιρίων

Κτίρια (αριθμός εγγραφών): 24.828
Αριθμός κτιρίων: 26.835,0
Αριθμός δωματίων: 32.293
Αριθμός εισόδων: 15.945
Αξία κτιρίων (σε γρόσια): 5.966.919,5
    25,6%  

Περιουσίες ζώων

Ζώα (αριθμός εγγραφών): 16.552
Ποσότητα ζώων: 212.455,0
Αξία ζώων (σε γρόσια): 4.485.358,0
      19,3%

Γεωγραφικές τοποθεσίες

Γεωγραφικές τοποθεσίες όλων των κατηγοριών: ( Λίστα , Διαδραστικός χάρτης ) 811
 
Ανά κατηγορία τοποθεσίας
Επαρχίες (Kaza): 14
1,7%      
Επαρχιακές ενότητες (Nahiye): 3
  0,4%    
Οικισμοί (χωριό, κασαμπάς, κεφαλοχώρι κ.λπ.): 791
    97,5%  
Μεγάλης έκτασης ιδιοκτησίες (μοναστήρια, τσιφλίκια κ.λπ.): 0
      0,0%
Ανά Οθωμανικό νομικό καθεστώς
Με μουσουλμανικό πληθυσμό: 145
17,9%        
Με μη μουσουλμανικό πληθυσμό: 291
  35,9%      
Με πληθυσμό προστατευόμενο ευρωπαϊκών κρατών: 3
    0,4%    
Με Αρμενικό πληθυσμό: 2
      0,2%  
Με πληθυσμό μικτού θρησκεύματος: 337
        41,6%
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Στατιστικά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/statistics/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό