Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5625
UUID βάσης δεδομένων: 9cd98f52-469c-492e-8fc9-578d1f24d3e4
Όνομα: Τσιφλίκι Φούντζι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fuci Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Founki
Φούνκι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phounji Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.225,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.500,0 20.000,0 2.100,0 625,0
16,5% 73,5% 7,7% 2,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.423,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
2.866,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
800,00
30.017,52
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
4.500,00
611.147,50
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.713,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
2.000,00
35.582,00
5,6%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
2.345,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
20.000,00
389.495,00
5,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.100,00
263.601,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
915,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
4,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
625,00
287.405,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
27.225,00
1.551.648,50
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στεφανής προστατευόμενοι ξένης χώρας υπό τον Προξένου της Αυστρίας Αντόνιο Καπράρα
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Τσιφλίκι Φούντζι 30.475,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 800,00 4.500,00
002   γη με βλάστηση 2 800,00 4.000,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 500,00
004   δημητριακά 1 100,00 500,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 500,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 700,00 3.500,00
007   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 700,00 3.500,00
008   άλλη χρήση γης 1 0,00 500,00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 2.000 20.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1.500 15.000,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1.500 15.000,00
004   χαρουπιές 1 500 5.000,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 500 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 2.100,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.100,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 4 625,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
003   βόδι (öküz) 1 3 325,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2021, 9:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Φούντζι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5625/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό