Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5687
UUID βάσης δεδομένων: b1326256-13db-4896-880e-60da46c684f2
Όνομα: Μαράθα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marata
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maratha
Μαράθα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Maratha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.420,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.685,0 0,0 365,0 1.370,0
68,0% 0,0% 6,7% 25,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.171,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
228,00
60.201,63
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
3.685,00
785.033,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
752,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
365,00
258.767,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.678,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
34.250,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.370,00
402.846,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.420,00
1.487.147,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli γιος του Hasan
Μαράθα 865,00
Emine Hatun
Μαράθα 170,00
Sadık γιος του Hasan
Μαράθα 885,00
Ahmed γιος του Hasan
Μαράθα 1.255,00
Mehmed γιος του Muharrem
Μαράθα 1.050,00
Mehmed γιος του Muharrem
Μαράθα 700,00
Ali γιος του Hasan
Μαράθα 1.090,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
Μαράθα 235,00
Ali γιος του Musli
Μαράθα 855,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 281,00 3.845,00
002   γη με βλάστηση 7 138,00 3.130,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 85,00 2.070,00
004   βαμβάκι 4 85,00 2.070,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 85,00 2.070,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 53,00 1.060,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 3 53,00 1.060,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 143,00 715,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 143,00 715,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 6 365,00
002   σπίτι (hane) 6 1 340,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 25,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 120 1.370,00
002   πρόβατα (agnam) 6 105 840,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 30,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
008   βόδι (öküz) 5 13 300,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 13 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 8:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαράθα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5687/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό