Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5687
UUID βάσης δεδομένων: b1326256-13db-4896-880e-60da46c684f2
Όνομα: Μαράθα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marata
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maratha
Μαράθα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Maratha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.105,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.120,0 0,0 665,0 2.320,0
58,0% 0,0% 9,4% 32,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.171,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.402,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
336,00
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.120,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
3.048,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
665,00
547.867,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.678,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
148,00
48.509,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.320,00
807.336,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.105,00
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 865,00
Emine Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 170,00
Sadık γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 885,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 1.255,00
Mehmed γιος του Muharrem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 1.050,00
Mehmed γιος του Muharrem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 700,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 1.090,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 235,00
Ali γιος του Musli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαράθα 855,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 336,00 4.120,00
002   γη με βλάστηση 7 138,00 3.130,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 85,00 2.070,00
004   βαμβάκι 4 85,00 2.070,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 85,00 2.070,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 53,00 1.060,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 3 53,00 1.060,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 198,00 990,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 198,00 990,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 21 665,00
002   σπίτι (hane) 6 6 590,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 15 75,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 132 1.270,00
002   πρόβατα (agnam) 6 130 1.040,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 30,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 8:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαράθα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5687/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό