Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5692
UUID βάσης δεδομένων: 5a64e083-6c11-4dbb-a95e-e52075cbc767
Όνομα: Αρναδί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arna'i
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arnadi
Αρναδί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arnadhi Arnayi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.997,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.682,5 135,0 4.460,0 4.720,0
51,0% 0,7% 23,5% 24,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.171,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
33,00
2.398,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
33,00
2.402,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
43,00
4.064,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
788,00
114.431,13
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
9.682,50
1.375.343,50
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
17,00
5.906,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
52,00
3.048,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
135,00
66.731,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.460,00
547.867,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
16,00
2.678,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
56,00
48.509,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.720,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.997,50
2.797.277,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 1.410,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 1.650,00
Dabi? Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 500,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 50,00
Koca Mahmud γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 120,00
Masnak? γιος του Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 50,00
İsmail γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρναδί 55,00
Hacı Mehmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αρναδί 55,00
Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αρναδί 2.010,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αρναδί 4.670,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 43 788,00 9.682,50
002   γη με βλάστηση 33 193,00 6.697,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 147,00 4.062,50
004   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 8 26,00 770,00
005   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 8 26,00 770,00
006   βαμβάκι 9 104,50 2.637,50
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 9 104,50 2.637,50
008   δημητριακά 6 16,50 655,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 8,50 175,00
010   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 2 8,00 480,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 10 46,00 2.635,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 2 2,00 200,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 2 7,00 700,00
014   άλλος οπωρώνας με αλακάτι (μαγανοπήγαδο) (diğer dolaplı meyve bağçesi) 1 6,00 600,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 2 16,00 235,00
016   οπωρώνας (eşcar-ı müsmireli bağçe) 1 8,00 400,00
017   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 2 7,00 500,00
018   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
019   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 593,00 2.965,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 593,00 2.965,00
022   άγονο (kıraç) 2 171,00 855,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 17 135,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (dut) 1 5 25,00
004   συκιές 2 12 110,00
005   συκιά (incir) 1 2 10,00
006   συκιές (eşcar-ı incir) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 52 4.460,00
002   σπίτι (hane) 29 29 4.345,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 23 115,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 23 115,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 47 2.720,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 500,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 250,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 50,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
008   μουλάρι (katir) 3 4 1.850,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρναδί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5692/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό