Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5703
UUID βάσης δεδομένων: 70276166-8423-4122-820f-1340e204906d
Όνομα: Πλατάνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piladan
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platani
Πλατάνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Platani
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.873,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.212,5 1.810,0 2.505,0 7.346,0
30,9% 10,7% 14,8% 43,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.171,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.398,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.402,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
4.064,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.029,25
114.431,13
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
5.212,50
1.375.343,50
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
442,00
3,4%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.382,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
181,00
5.906,00
3,1%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
3.048,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.810,00
66.731,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.505,00
547.867,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.678,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
358,00
48.509,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.346,00
807.336,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
16.873,50
2.797.277,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 2.690,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 1.020,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 140,00
İbrahim γιος του Feyzullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 1.270,00
Muhammed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 780,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 170,00
Osman γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 1.200,00
Ahmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 1.790,00
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατάνι 246,00
Mehmed γιος του İbrahim
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατάνι 235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 1.029,25 5.212,50
002   γη με βλάστηση 4 6,25 142,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 12,50
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,25 12,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 6,00 130,00
007   βαμβάκι 1 3,50 70,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,50 70,00
009   δημητριακά 2 2,50 60,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,50 60,00
011   άλλη χρήση γης 11 11,00 210,00
012   αλώνι (harman) 11 11,00 210,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 1.012,00 4.860,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 1.012,00 4.860,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 181 1.810,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 171 1.710,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 4 39 390,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 119 1.190,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 13 130,00
006   χαρουπιές 1 10 100,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 22 2.505,00
002   σπίτι (hane) 22 22 2.505,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 345 4.096,00
002   πρόβατα (agnam) 12 337 2.696,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 6 1.200,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 400,00
006   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατάνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5703/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό