Όνομα: Πλατάνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piladan
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platani
Πλατάνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Platani
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.663,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.337,5 1.010,0 1.390,0 2.366,0
35,1% 15,2% 20,9% 35,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.171,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.398,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
4.064,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
444,25
60.201,63
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
2.337,50
785.033,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
442,00
3,4%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.382,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
101,00
4.050,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.010,00
48.731,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.390,00
258.767,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.678,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
180,00
34.250,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.366,00
402.846,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.663,50
1.487.147,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Derviş
Πλατάνι 2.690,00
Hasan γιος του Mehmed
Πλατάνι 1.020,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Πλατάνι 140,00
İbrahim γιος του Feyzullah
Πλατάνι 1.270,00
Muhammed γιος του Ali
Πλατάνι 780,00
Hüseyin γιος του Hasan
Πλατάνι 170,00
Osman γιος του Halil
Πλατάνι 1.200,00
Ahmed γιος του Süleyman
Πλατάνι 1.790,00
İbrahim γιος του Mehmed
Πλατάνι 246,00
Mehmed γιος του İbrahim
Πλατάνι 235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 32 444,25 2.357,50
002   γη με βλάστηση 4 6,25 142,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 12,50
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,25 12,50
006   3 6,00 130,00
007   βαμβάκι 1 3,50 70,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,50 70,00
009   δημητριακά 2 2,50 60,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,50 60,00
011   11 1,00 30,00
012   αλώνι (harman) 11 1,00 30,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 437,00 2.185,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 437,00 2.185,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 15 159 1.590,00
002   ελιές 14 149 1.490,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 4 37 370,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 99 990,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 13 130,00
006   χαρουπιές 1 10 100,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 22 1 1.390,00
002   σπίτι (hane) 22 1 1.390,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 30 186 3.166,00
002   πρόβατα (agnam) 12 177 1.416,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 4 800,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 600,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 400,00
006   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
007   βόδι (öküz) 12 3 750,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 12 3 750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατάνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5703/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό