Όνομα: Άρτεμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hartemi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Artemi
Άρτεμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Artemi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.215,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
985,0 950,0 1.050,0 4.230,0
13,7% 13,2% 14,6% 58,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.171,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
2.398,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
4.064,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
196,00
60.201,63
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
985,00
785.033,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
442,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
2.382,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
95,00
4.050,00
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
950,00
48.731,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.050,00
258.767,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
321,00
34.250,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.230,00
402.846,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.215,00
1.487.147,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του İbrahim
Άρτεμι 3.910,00
Derviş İsmail
Άρτεμι 645,00
Arab Mehmed
Άρτεμι 80,00
İsmail γιος του Ahmed
Άρτεμι 3.090,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 196,00 985,00
002   2 1,00 10,00
003   αλώνι (harman) 2 1,00 10,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 195,00 975,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 195,00 975,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 95 950,00
002   ελιές 2 95 950,00
003   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (zeytun-ı ova ve dağ) 1 45 450,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 50 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 4 1 1.050,00
002   σπίτι (hane) 4 1 1.050,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 322 4.230,00
002   πρόβατα (agnam) 2 310 2.480,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 7 1.250,00
004   φοράδα (kisrak) 2 7 1.250,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 5 850,00
006   αγελάδα (inek) 2 4 250,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 3 150,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 3 150,00
009   βόδι (öküz) 3 1 250,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρτεμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5708/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό