Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5708
UUID βάσης δεδομένων: 60153721-4340-4d23-8478-aacb7e769930
Όνομα: Άρτεμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hartemi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Artemi
Άρτεμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Artemi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.725,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
995,0 950,0 1.050,0 4.730,0
12,9% 12,3% 13,6% 61,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.171,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
2.398,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
2.402,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
4.064,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
197,00
114.431,13
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
995,00
1.375.343,50
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
442,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
2.382,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
95,00
5.906,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
3.048,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
950,00
66.731,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.050,00
547.867,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
324,00
48.509,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.730,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.725,00
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρτεμι 3.910,00
Derviş İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρτεμι 645,00
Arab Mehmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρτεμι 80,00
İsmail γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρτεμι 3.090,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 197,00 995,00
002   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
003   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 195,00 975,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 195,00 975,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 95 950,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 95 950,00
003   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (zeytun-ı ova ve dağ) 1 45 450,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 50 500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 1.050,00
002   σπίτι (hane) 4 4 1.050,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 321 3.980,00
002   πρόβατα (agnam) 2 310 2.480,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 7 1.250,00
004   φοράδα (kisrak) 2 7 1.250,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 5 850,00
006   αγελάδα (inek) 2 4 250,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 3 150,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 3 150,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρτεμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5708/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό