Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5713
UUID βάσης δεδομένων: 3c88145c-eb04-4775-bec0-6149bd5d614d
Όνομα: Τρυπημένη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiripimen
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trypimeni
Τρυπημένη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trypimeni Tirmen
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.476,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.910,0 2.540,0 4.025,0 2.001,0
36,4% 18,8% 29,9% 14,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.171,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
2.398,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
2.402,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
71,00
4.064,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
344,00
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.910,00
1.375.343,50
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
33,00
442,00
7,5%
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
176,00
5.906,00
3,0%
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
3.048,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.540,00
66.731,00
3,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.025,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.678,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
85,00
48.509,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.001,00
807.336,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
13.476,00
2.797.277,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Χαράλαμπος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 820,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 725,00
Κόρη του Μηλιά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 110,00
Μηλιάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 0,00
Μιχαήλ γιος του Γιασουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 575,00
Τταλλού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 110,00
Σάββας Χριστούδιας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 255,00
Μιχαήλ γιος του Θωμά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 290,00
Παλιατζής/παπουτσής/μπαλωματής Λευτέρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 448,00
Κόρη του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρυπημένη 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 344,00 4.910,00
002   γη με βλάστηση 37 39,00 1.730,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 50,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 50,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 28,50 680,00
006   βαμβάκι 2 10,00 150,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 10,00 150,00
008   αμπέλι 17 15,50 490,00
009   αμπέλι (bağ) 17 15,50 490,00
010   δημητριακά 2 3,00 40,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 3,00 40,00
012   μικτές καλλιέργειες 14 9,00 900,00
013   κήπος με μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutlu ve meyveli bağçe) 14 9,00 900,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 100,00
015   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 1 1,00 100,00
016   άλλη χρήση γης 17 1,00 1.610,00
017   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 15 0,00 1.500,00
019   μερίδιο νερού (su hissesi) 1 0,00 100,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 304,00 1.570,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 304,00 1.570,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 176 2.540,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 28 165 2.485,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 3 60,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 3 30,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 9 135,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 146 2.190,00
007   ελιά (zeytun 2) 1 2 30,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 40,00
009   χαρουπιές 5 11 55,00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 4 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 31 4.025,00
002   σπίτι (hane) 30 30 3.725,00
003   Μύλοι 1 1 300,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 83 1.501,00
002   πρόβατα (agnam) 6 77 616,00
003   αγελάδα (inek) 4 5 385,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
007   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 150,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 120,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρυπημένη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5713/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό