Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6076
UUID βάσης δεδομένων: 6f66fa15-9ce9-4a0f-9f2f-53c1b54694b6
Όνομα: Αμπελικού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anbeliku
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ampelikou
Αμπελικού (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ambelikou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.358,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.420,0 2.422,0 5.660,0 6.856,0
47,3% 8,5% 20,0% 24,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.422,00
2,3%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
45,00
1.835,00
2,5%
Καζάς Λεύκας:
45,00
1.857,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
40,00
3.231,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
846,25
20.730,92
4,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
13.420,00
1.113.579,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
44,00
1.853,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
40,00
1.679,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
271,00
8.397,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
56,00
1.968,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.422,00
93.687,00
2,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.660,00
338.884,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
37,00
610,00
6,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
275,00
9.132,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.856,00
145.442,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
28.358,00
1.691.592,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 335,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 1.730,00
Mustafa γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 510,00
Yusuf γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 1.440,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 404,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 0,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 80,00
Musa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 1.474,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 1.855,00
Süleyman γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αμπελικού 354,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 846,25 13.420,00
002   γη με βλάστηση 6 37,25 1.475,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1,25 125,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,25 125,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,25 125,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 26,00 350,00
007   δημητριακά 2 26,00 350,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 250,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 100,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 1.000,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 1.000,00
012   άλλη χρήση γης 14 14,00 650,00
013   αλώνι (harman) 13 14,00 150,00
014   αλώνι (harman yeri) 4 5,00 60,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 500,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 20 795,00 11.295,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 20 795,00 11.295,00
018   άγονο (kıraç) 1 35,00 875,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 44 271 2.422,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 34 112,00
003   μουριές (dut) 10 34 112,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 23 219 2.190,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 141 1.410,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 4 40,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 24 240,00
008   ελιά (zeytun 2) 6 50 500,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 12 60,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 6 12 60,00
011   καρυδιά 1 2 20,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 1 2 20,00
013   χαρουπιές 4 4 40,00
014   χαρουπιά (harub 2) 4 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 56 5.660,00
002   σπίτι (hane) 31 31 4.250,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 22 110,00
004   κυψέλη (ari kovani) 6 22 110,00
005   Μύλοι 3 3 1.300,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 1.000,00
007   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 37 275 6.856,00
002   πρόβατα (agnam) 1 23 184,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 4 650,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 13 21 2.100,00
006   αίγες (keçi̇) 7 169 1.352,00
007   βόδι (öküz) 11 18 2.250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 40 320,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 15 120,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αμπελικού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6076/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό