Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6123
UUID βάσης δεδομένων: 5d0d2f0f-edd2-49b3-bd4d-a2ed0caa7d0e
Όνομα: Άγιος ∆ημήτριος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Dimitri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Dimitrios
Άγιος ∆ημήτριος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Dhimitrios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.215,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.150,0 235,0 580,0 250,0
51,9% 10,6% 26,2% 11,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
2,00
1.422,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.835,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.857,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
9,00
3.231,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
39,50
20.730,92
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
1.150,00
1.113.579,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.853,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.679,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
15,00
8.397,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.968,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
235,00
93.687,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
580,00
338.884,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
1,00
610,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
1,00
9.132,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
250,00
145.442,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.215,00
1.691.592,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Θοδωρής γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημήτριος 3.680,00
Παυλής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημήτριος 1.485,00
Γυναίκα του Παυλή γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημήτριος 230,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 39,50 1.150,00
002   γη με βλάστηση 9 39,50 1.150,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 36,50 900,00
007   αμπέλι 3 24,00 775,00
008   αμπέλι (bağ) 3 24,00 775,00
009   δημητριακά 2 12,50 125,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 12,50 125,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,50 100,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 15 235,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 2 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 2 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 10 200,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 5 100,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 20,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 4 80,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
010   καρυδιά 1 1 10,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 580,00
002   σπίτι (hane) 3 3 580,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 6:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος ∆ημήτριος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6123/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό