Όνομα: Θέρμεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Termya Çiftliği
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Thermeia
Θέρμεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Thermia Chiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.520,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.720,0 5.600,0 250,0 950,0
41,0% 48,6% 2,2% 8,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
87,00
3,4%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.866,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
697,00
18.969,14
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
4.720,00
377.086,50
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.011,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
710,00
20.691,00
3,4%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
708,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.600,00
250.422,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
250,00
107.381,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
915,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
1,00
16.077,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
950,00
178.651,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
11.520,00
882.085,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Μιχαήλ
Θέρμεια 6.335,00
Κόρες του Χατζή Παρασκευά
Θέρμεια 5.385,00
Χατζή Παρασκευάς
Θέρμεια 0,00
Arkancelo Kilisesi
Θέρμεια 300,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 697,00 4.720,00
002   γη με βλάστηση 2 580,00 3.700,00
003   2 580,00 3.700,00
004   βαμβάκι 1 80,00 1.200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 80,00 1.200,00
006   δημητριακά 1 500,00 2.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 500,00 2.500,00
008   2 117,00 1.020,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 116,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 710 5.600,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 410 4.100,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 180 1.800,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 230 2.300,00
005   χαρουπιές 1 300 1.500,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 300 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 750,00
002   σπίτι (hane) 1 1 250,00
003   Μύλοι 2 2 500,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
005   χαρουπόμυλος (harub değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 2 950,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 700,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 9:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Θέρμεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6147/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό