Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5366
UUID βάσης δεδομένων: 34249cba-0a4a-43c3-b290-8dcda52c310c
Όνομα: Μπέϊκιοϊ
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bey
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Beikioi
Μπέϊκιοϊ
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Bey Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.930,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.930,0 200,0 800,0 0,0
74,6% 5,1% 20,4% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
3,00
1.346,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
23,00
0,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.771,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
1.778,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
6,00
2.689,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
82,00
58.633,43
0,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.930,00
1.041.522,50
0,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
868,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
1.595,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
10,00
8.499,00
0,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
2,00
1.554,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
200,00
152.586,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
800,00
324.435,00
0,2%
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
1.069,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
19.093,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
0,00
314.868,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.930,00
1.833.411,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μπέϊκιοϊ 1.985,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 82,00 2.930,00
002   γη με βλάστηση 2 80,00 1.200,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 80,00 1.200,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 2 80,00 1.200,00
005   άλλη χρήση γης 4 2,00 1.730,00
006   αλώνι (harman) 2 2,00 30,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 1.700,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 10 200,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 10 200,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 6 120,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 4 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 800,00
002   σπίτι (hane) 2 2 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 6, 2019, 1:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μπέϊκιοϊ. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5366/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό