Όνομα: Γαστριά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gasıdriğa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gastria
Γαστριά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Gastria
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45,798.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
36,925.0 10.0 3,300.0 5,563.0
80.6% 0.0% 7.2% 12.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
20.00
944.00
2.1%
Καζάς Καρπασίας:
0.00
15.00
0.0%
Καζάς Καρπασίας:
21.00
1,019.00
2.1%
Καζάς Καρπασίας:
21.00
1,021.00
2.1%
Καζάς Καρπασίας:
44.00
2,083.00
2.1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
1,173.50
39,819.56
2.9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
36,925.00
687,684.00
5.4%
Καζάς Καρπασίας:
1.00
398.00
0.3%
Καζάς Καρπασίας:
21.00
1,131.00
1.9%
Καζάς Καρπασίας:
1.00
6,146.00
0.0%
Καζάς Καρπασίας:
54.00
1,564.00
3.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
10.00
42,725.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3,300.00
246,990.00
1.3%
Καζάς Καρπασίας:
23.00
1,158.00
2.0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
244.00
16,790.00
1.5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5,563.00
373,721.00
1.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
45,798.00
1,351,120.00
3.4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Γιαννή
Γαστριά (τα) 3,025.00
Γιασουμής γιος του Χατζή Γιαννή
Γαστριά (τα) 2,805.00
Φραντζέσκος γιος του Χατζή Μιχαήλ
Γαστριά (τα) 2,945.00
Δημήτρης γιος του Αντωνή
Γαστριά (τα) 3,280.00
İsma'il γιος του Hasan
Γαστριά (τα) 333.00
Χαράλαμπος γιος του Χατζή Μιχαήλ
Γαστριά (τα) 2,885.00
Γιωρκής γιος του Λουκά
Γαστριά (τα) 2,505.00
Νικόλας γιος του Χατζή Γιαννή
Γαστριά (τα) 4,305.00
Χριστόδουλος Σάββας
Γαστριά (τα) 2,580.00
Μάρκαρος Χηράτη
Γαστριά (τα) 1,215.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 44 1,173.50 36,925.00
002   γη με βλάστηση 19 617.50 26,205.00
003   19 617.50 26,205.00
004   βαμβάκι 17 579.00 25,800.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 579.00 25,800.00
006   δημητριακά 2 38.50 405.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 38.00 380.00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0.50 25.00
009   9 9.00 180.00
010   αλώνι (harman) 9 9.00 180.00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1.00 20.00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 547.00 10,540.00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 547.00 10,540.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 1 10.00
002   ελιές 1 1 10.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 21 54 3,300.00
002   σπίτι (hane) 18 18 2,325.00
003   2 35 175.00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 35 175.00
005   Μύλοι 1 1 800.00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 800.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 23 244 5,563.00
002   πρόβατα (agnam) 6 221 1,688.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200.00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200.00
005   αγελάδα (inek) 8 14 1,425.00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 25.00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200.00
008   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200.00
009   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 4 9 900.00
010   μουλάρι (katir) 1 1 500.00
011   βόδι (öküz) 7 7 1,750.00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 7 1,750.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 9:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαστριά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5529/ στις 25/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό