Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5529
UUID βάσης δεδομένων: 9737e6f0-116a-4aa2-b833-a210123e4d00
Όνομα: Γαστριά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gasıdriğa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gastria
Γαστριά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Gastria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.798,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
36.925,0 10,0 3.300,0 5.563,0
80,6% 0,0% 7,2% 12,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
20,00
944,00
2,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
21,00
1.019,00
2,1%
Καζάς Καρπασίας:
21,00
1.021,00
2,1%
Καζάς Καρπασίας:
44,00
2.083,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.173,50
39.819,56
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
36.925,00
687.684,00
5,4%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
398,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
21,00
1.131,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
6.146,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
54,00
1.564,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
10,00
42.725,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.300,00
246.990,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
23,00
1.158,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
244,00
16.790,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.563,00
373.721,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
45.798,00
1.351.120,00
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 3.025,00
Γιασουμής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 2.805,00
Φραντζέσκος γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 2.945,00
Δημήτρης γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 3.280,00
İsma'il γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γαστριά (τα) 333,00
Χαράλαμπος γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 2.885,00
Γιωρκής γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 2.505,00
Νικόλας γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 4.305,00
Χριστόδουλος Σάββας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 2.580,00
Μάρκαρος Χηράτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαστριά (τα) 1.215,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 44 1.173,50 36.925,00
002   γη με βλάστηση 19 617,50 26.205,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 617,50 26.205,00
004   βαμβάκι 17 579,00 25.800,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 579,00 25.800,00
006   δημητριακά 2 38,50 405,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 38,00 380,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 25,00
009   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
010   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
011   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 547,00 10.540,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 547,00 10.540,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 54 3.300,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.325,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 35 175,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 35 175,00
005   Μύλοι 1 1 800,00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 237 3.813,00
002   πρόβατα (agnam) 6 221 1.688,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 8 14 1.425,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
009   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 4 9 900,00
010   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 9:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαστριά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5529/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό