Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5623
UUID βάσης δεδομένων: d038f8a7-857f-4b9d-9d46-c911e893d3f3
Όνομα: İsveç Konsolosu Kostantin Perystiani'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İsveç Konsolosu Kostantin Perystiani'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καλοψίδα
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.000,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.850,0 0,0 800,0 1.350,0
84,6% 0,0% 5,7% 9,6%
Γενικά στατιστικά
Καλοψίδα:
0,00
64,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
1,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
75,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
75,00
0,0%
Καλοψίδα:
6,00
102,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καλοψίδα:
795,00
3.090,00
25,7%
Γαίες (αξία)
Καλοψίδα:
11.850,00
37.195,00
31,9%
Καλοψίδα:
0,00
1,00
0,0%
Καλοψίδα:
1,00
65,00
1,5%
Καλοψίδα:
0,00
4,00
0,0%
Καλοψίδα:
1,00
91,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
0,00
20,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
800,00
9.840,00
8,1%
Καλοψίδα:
3,00
46,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Καλοψίδα:
7,00
919,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
1.350,00
13.323,00
10,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καλοψίδα:
14.000,00
60.378,00
23,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 795,00 11.850,00
002   γη με βλάστηση 4 490,00 10.300,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 290,00 9.300,00
004   βαμβάκι 3 290,00 9.300,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 290,00 9.300,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 200,00 1.000,00
007   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
008   άλλη χρήση γης 1 5,00 50,00
009   αλώνι (harman) 1 5,00 50,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 5,00 50,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 300,00 1.500,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 800,00
002   σπίτι (hane) 1 1 800,00
003   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 3 350,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 350,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
004   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 2:16 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: İsveç Konsolosu Kostantin Perystiani'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5623/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό