Όνομα: İsveç Konsolosu Kostantin Perya'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İsveç Konsolosu Kostantin Perya'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καλοψίδα
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.600,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
9.450,0 0,0 800,0 1.350,0
81,5% 0,0% 6,9% 11,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καλοψίδα:
0,00
64,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
1,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
75,00
0,0%
Καλοψίδα:
0,00
1,00
0,0%
Καλοψίδα:
6,00
102,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καλοψίδα:
795,00
1.746,00
45,5%
Γαίες (αξία)
Καλοψίδα:
9.450,00
21.915,00
43,1%
Καλοψίδα:
0,00
1,00
0,0%
Καλοψίδα:
1,00
65,00
1,5%
Καλοψίδα:
0,00
4,00
0,0%
Καλοψίδα:
1,00
30,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
0,00
20,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
800,00
3.975,00
20,1%
Καλοψίδα:
3,00
46,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Καλοψίδα:
7,00
631,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καλοψίδα:
1.350,00
7.293,00
18,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καλοψίδα:
11.600,00
33.203,00
34,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 795,00 9.450,00
002   γη με βλάστηση 4 490,00 7.900,00
003   3 290,00 6.900,00
004   βαμβάκι 3 290,00 6.900,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 290,00 6.900,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 200,00 1.000,00
007   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
008   1 5,00 50,00
009   αλώνι (harman) 1 5,00 50,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 5,00 50,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 300,00 1.500,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 800,00
002   σπίτι (hane) 1 1 800,00
003   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 3 7 1.350,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 350,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
004   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
005   βόδι (öküz) 1 4 1.000,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 4 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 8:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: İsveç Konsolosu Kostantin Perya'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5623/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό