Όνομα: Άγιος Τύχων
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayandihona
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Tychon
Άγιος Τύχων
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Tykhonas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.164,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
820,0 1.375,0 1.175,0 1.264,0
19,7% 33,0% 28,2% 30,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
3,00
1.271,00
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.473,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
3.362,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
140,00
12.630,25
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
820,00
248.168,50
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
2.215,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
2.155,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
194,00
12.125,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
228,00
5,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.375,00
126.227,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.175,00
170.962,50
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
939,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
89,00
3.618,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.264,00
78.924,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.164,00
592.117,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Mehmed γιος του Hasan
Άγιος Τύχων 2.270,00
Μητέρα του Καρά Mehmed γιου του Hasan
Άγιος Τύχων 75,00
Yusuf γιος του Abdullah
Άγιος Τύχων 1.770,00
Sadeddin γιος του Mehmed
Άγιος Τύχων 1.199,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 12 143,50 870,00
002   γη με βλάστηση 4 4,00 135,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
007   2 2,50 60,00
008   καπνά 1 1,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 30,00
010   βαμβάκι 1 1,50 30,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,50 30,00
012   5 2,50 50,00
013   αλώνι (harman) 3 1,00 20,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 10,00
015   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 137,00 685,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 137,00 685,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 194 1.675,00
002   ελιές 3 74 960,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 74 960,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 2 5 25,00
005   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 4 20,00
007   χαρουπιές 3 115 690,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 115 690,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 11 13 1.325,00
002   σπίτι (hane) 8 3 1.130,00
003   2 9 45,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 9 45,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 90 1.264,00
002   πρόβατα (agnam) 3 85 664,00
003   αγελάδα (inek) 3 1 100,00
004   βόδι (öküz) 3 4 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Τύχων. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5801/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό