Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5801
UUID βάσης δεδομένων: ebc85a8a-d3e9-4b2f-818f-1fd51d68125f
Όνομα: Άγιος Τύχων
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayandihona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Tychon
Άγιος Τύχων
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Tykhonas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.749,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
910,0 1.675,0 1.325,0 1.839,0
15,8% 29,1% 23,0% 32,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
3,00
1.271,00
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.473,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
4,00
1.481,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
3.362,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
145,50
24.918,75
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
910,00
513.357,50
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
8,00
2.215,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
2.155,00
0,5%
Καζάς Λεμεσού:
194,00
23.886,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
15,00
814,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.675,00
225.086,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.325,00
415.120,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
9,00
939,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
95,00
4.790,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.839,00
205.427,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.749,00
1.358.990,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Τύχων 2.270,00
Μητέρα του Καρά Mehmed γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Τύχων 75,00
Yusuf γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Τύχων 1.770,00
Sadeddin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Τύχων 1.199,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 145,50 910,00
002   γη με βλάστηση 4 4,00 135,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 50,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 2,50 60,00
008   καπνά 1 1,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 30,00
010   βαμβάκι 1 1,50 30,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,50 30,00
012   άλλη χρήση γης 5 4,50 90,00
013   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 10,00
015   μάντρα (mandira) 1 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 137,00 685,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 137,00 685,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 194 1.675,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 74 960,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 74 960,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
005   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 4 20,00
007   χαρουπιές 3 115 690,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 115 690,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 15 1.325,00
002   σπίτι (hane) 8 5 1.130,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 9 45,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 9 45,00
005   Μύλοι 1 1 150,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 95 1.839,00
002   πρόβατα (agnam) 3 85 664,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
004   βόδι (öküz) 3 7 875,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Τύχων. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5801/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό