Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5816
UUID βάσης δεδομένων: 91982c96-1675-49b4-91fa-f4d22bb87dba
Όνομα: Καλό Χωριό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalohoryo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalo Chorio (Lemesou)
Καλό Χωριό (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalo Khorio
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 36.427,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.412,5 2.515,0 7.447,5 6.052,0
56,0% 6,9% 20,4% 16,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
26,00
1.271,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
1.473,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
25,00
1.481,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
71,00
3.362,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
567,75
24.918,75
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
20.412,50
513.357,50
4,0%
Καζάς Λεμεσού:
40,00
2.215,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
44,00
2.155,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
256,00
23.886,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
814,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.515,00
225.086,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.447,50
415.120,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
27,00
939,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
92,00
4.790,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.052,00
205.427,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
36.427,00
1.358.990,50
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 3.711,00
Αντωνής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 1.605,00
Χατζή Ηρακλείδιος γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 2.026,00
Γιαννής γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 1.285,00
Λουκάς γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 2.180,00
Γιαννής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 550,00
Κουμής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 3.429,00
Θεοχάρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 2.802,50
Ζωρζής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 1.862,50
Γιωρκής γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλό Χωριό 1.270,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 567,75 20.412,50
002   γη με βλάστηση 63 557,25 20.227,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 34,75 537,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 4,75 237,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 4,75 237,50
006   καλλιέργειες ελιάς 4 30,00 300,00
007   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 4 30,00 300,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 483,50 18.995,00
009   βαμβάκι 1 5,00 100,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 5,00 100,00
011   αμπέλι 28 476,50 18.820,00
012   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 40,00
013   αμπέλι (bağ) 27 474,50 18.780,00
014   δημητριακά 6 2,00 75,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 2,00 75,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 39,00 695,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 16 8,75 432,50
018   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
019   αγροτεμάχιο (tarla) 2 15,00 100,00
020   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarlası) 1 15,00 150,00
021   άλλη χρήση γης 7 6,50 155,00
022   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 3 2,50 75,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 4,00 30,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 4,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 40 256 2.515,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 234 2.340,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 3 19 190,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 113 1.130,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 25 250,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 7 77 770,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 8 40,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 5 8 40,00
009   καρυδιά 11 13 130,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 10 12 120,00
012   χαρουπιές 1 1 5,00
013   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 27 7.447,50
002   σπίτι (hane) 22 3 2.820,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 180,00
004   τμήμα κτηρίου 15 15 3.575,00
005   δωμάτιο 15 15 3.575,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 15 15 3.575,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 25,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 5 25,00
009   Μύλοι 4 4 1.027,50
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
011   Νερόμυλοι 3 3 777,50
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 777,50
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 90 5.552,00
002   πρόβατα (agnam) 4 69 552,00
003   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
004   μουλάρι (katir) 7 7 3.400,00
005   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:41 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλό Χωριό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5816/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό