Όνομα: Μουτταγιάκα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mutayaka
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mouttagiaka
Μουτταγιάκα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moutayiaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6,615.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,015.0 1,090.0 2,305.0 2,205.0
15.3% 16.5% 34.8% 33.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
15.00
1,271.00
1.2%
Καζάς Λεμεσού:
0.00
52.00
0.0%
Καζάς Λεμεσού:
18.00
1,473.00
1.2%
Καζάς Λεμεσού:
18.00
1,481.00
1.2%
Καζάς Λεμεσού:
24.00
3,362.00
0.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
166.50
24,918.75
0.7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1,015.00
513,357.50
0.2%
Καζάς Λεμεσού:
23.00
2,215.00
1.0%
Καζάς Λεμεσού:
23.00
2,155.00
1.1%
Καζάς Λεμεσού:
158.00
23,886.00
0.7%
Καζάς Λεμεσού:
11.00
814.00
1.4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1,090.00
225,086.00
0.5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2,305.00
415,120.00
0.6%
Καζάς Λεμεσού:
12.00
939.00
1.3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
25.00
4,790.00
0.5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2,205.00
205,427.00
1.1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6,615.00
1,358,990.50
0.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Derviş
Μουτταγιάκα 2,000.00
Mustafa γιος του Osman
Μουτταγιάκα 685.00
Mahmud γιος του Mustafa
Μουτταγιάκα 397.50
Salih γιος του Ali
Μουτταγιάκα 35.00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μουτταγιάκα 582.50
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mehmed
Μουτταγιάκα 310.00
Μητέρα του Hüseyin γιου του Mehmed
Μουτταγιάκα 30.00
Ramazan γιος του Hasan
Μουτταγιάκα 467.50
'Ömer γιος του Mehmed
Μουτταγιάκα 40.00
Ahmed γιος του Mehmed
Μουτταγιάκα 320.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 24 166.50 1,015.00
002   γη με βλάστηση 12 10.50 210.00
003   10 5.25 147.50
004   βαμβάκι 1 2.00 50.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2.00 50.00
006   δημητριακά 9 3.25 97.50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 3.25 97.50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 5.25 62.50
009   κήπος (bağçe) 1 0.25 12.50
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5.00 50.00
011   4 5.00 50.00
012   αλώνι (harman) 4 5.00 50.00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 151.00 755.00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 151.00 755.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 23 158 1,090.00
002   ελιές 9 38 430.00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 8 80.00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 15 150.00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 15 200.00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 2 2 10.00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10.00
008   χαρουπιές 12 118 650.00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 12 118 650.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 23 11 2,305.00
002   σπίτι (hane) 17 0 1,815.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 135.00
004   3 8 40.00
005   κυψέλη (ari kovani) 3 8 40.00
006   Μύλοι 3 3 450.00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 450.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 25 2,205.00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80.00
003   αγελάδα (inek) 7 10 1,000.00
004   βόδι (öküz) 4 5 1,125.00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 4 1,000.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μουτταγιάκα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5826/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό