Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5826
UUID βάσης δεδομένων: cfd9ece9-cbe0-4403-8e88-4891019f0874
Όνομα: Μουτταγιάκα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mutayaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mouttagiaka
Μουτταγιάκα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moutayiaka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.615,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.015,0 1.090,0 2.305,0 2.205,0
15,3% 16,5% 34,8% 33,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
15,00
1.271,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.473,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.481,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
24,00
3.362,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
166,50
24.918,75
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
1.015,00
513.357,50
0,2%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
2.215,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
2.155,00
1,1%
Καζάς Λεμεσού:
158,00
23.886,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
814,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.090,00
225.086,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.305,00
415.120,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
12,00
939,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
25,00
4.790,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.205,00
205.427,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.615,00
1.358.990,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 2.000,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 685,00
Mahmud γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 397,50
Salih γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 35,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 582,50
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 310,00
Μητέρα του Hüseyin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 30,00
Ramazan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 467,50
'Ömer γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 40,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μουτταγιάκα 320,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 24 166,50 1.015,00
002   γη με βλάστηση 12 10,50 210,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 5,25 147,50
004   βαμβάκι 1 2,00 50,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 50,00
006   δημητριακά 9 3,25 97,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 3,25 97,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 5,25 62,50
009   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 50,00
011   άλλη χρήση γης 4 5,00 50,00
012   αλώνι (harman) 4 5,00 50,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 151,00 755,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 151,00 755,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 158 1.090,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 38 430,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 8 80,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 15 150,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 15 200,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
008   χαρουπιές 12 118 650,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 12 118 650,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 11 2.305,00
002   σπίτι (hane) 17 0 1.815,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 135,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 8 40,00
005   κυψέλη (ari kovani) 3 8 40,00
006   Μύλοι 3 3 450,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 450,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 21 1.205,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   αγελάδα (inek) 7 10 1.000,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μουτταγιάκα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5826/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό