Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5860
UUID βάσης δεδομένων: c94835bf-4f60-45d1-bbdf-20f9e02f10de
Όνομα: Πάνω Κιβίδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Civides
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Kivides
Πάνω Κιβίδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Kividhes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.912,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.285,0 1.530,0 7.195,0 4.902,0
49,4% 5,7% 26,7% 18,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
24,00
548,00
4,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
28,00
632,00
4,4%
Καζάς Επισκοπής:
28,00
634,00
4,4%
Καζάς Επισκοπής:
83,00
1.222,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
475,50
11.393,16
4,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
13.285,00
194.111,00
6,8%
Καζάς Επισκοπής:
40,00
695,00
5,8%
Καζάς Επισκοπής:
50,00
768,00
6,5%
Καζάς Επισκοπής:
166,00
6.931,00
2,4%
Καζάς Επισκοπής:
71,00
1.061,00
6,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.530,00
50.422,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
7.195,00
134.414,00
5,4%
Καζάς Επισκοπής:
30,00
563,00
5,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
192,00
3.507,00
5,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.902,00
133.791,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
26.912,00
512.738,00
5,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Κιβίδες (οι) 322,50
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Κιβίδες (οι) 1.220,00
Yusuf γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Κιβίδες (οι) 849,50
Hüseyin γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Κιβίδες (οι) 1.374,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Κιβίδες (οι) 495,00
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Κιβίδες (οι) 1.865,00
Γυναίκα του Kiryako γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Κιβίδες (οι) 185,00
Βασίλης γιος του παπά Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Κιβίδες (οι) 1.480,00
Κυριάκος γιος του Μαρτζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Κιβίδες (οι) 1.130,00
Λευτέρης γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Κιβίδες (οι) 785,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 475,50 13.285,00
002   γη με βλάστηση 67 315,50 12.435,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 19 25,00 1.250,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 23,50 1.175,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 7 6,50 325,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 17,00 850,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,50 75,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 41 280,50 10.785,00
009   βαμβάκι 1 12,50 375,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 12,50 375,00
011   αμπέλι 26 256,00 10.050,00
012   αμπέλι (bağ) 26 256,00 10.050,00
013   δημητριακά 14 12,00 360,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 14 12,00 360,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 10,00 400,00
016   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 5,00 150,00
017   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 3,00 150,00
018   κήπος (bağçe) 1 2,00 100,00
019   άλλη χρήση γης 1 2,00 60,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 60,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 158,00 790,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 158,00 790,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 40 166 1.530,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 140 1.400,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 35 350,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 20 102 1.020,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 5 25,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 5 25,00
008   χαρουπιές 12 21 105,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 15 75,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 5 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 71 7.195,00
002   σπίτι (hane) 29 29 3.960,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 4 380,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 4 4 380,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
007   τμήμα κτηρίου 8 8 2.550,00
008   δωμάτιο 8 8 2.550,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 8 8 2.550,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 31 155,00
011   κυψέλη (ari kovani) 10 31 155,00
012   Μύλοι 2 2 450,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 450,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 186 3.402,00
002   πρόβατα (agnam) 9 169 1.352,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   πουλάρι (tay) 2 2 100,00
006   αγελάδα (inek) 7 9 750,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 3 150,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 150,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
010   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 9:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Κιβίδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5860/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό