Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5886
UUID βάσης δεδομένων: 377e7f9b-d1f4-4799-8ebe-22639ec0a117
Όνομα: Άγιος Μάμας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Mama
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Mamas
Άγιος Μάμας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Mamas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.580,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.890,0 2.110,0 5.345,0 3.235,0
66,1% 6,7% 16,9% 10,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
671,00
4,2%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
757,00
3,7%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
767,00
3,7%
Καζάς Κοιλανίου:
81,00
1.995,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
698,50
13.774,75
5,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
20.890,00
313.912,20
6,7%
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
791,00
5,1%
Καζάς Κοιλανίου:
30,00
898,00
3,3%
Καζάς Κοιλανίου:
221,00
4.177,00
5,3%
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
590,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.110,00
41.210,00
5,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
5.345,00
138.605,00
3,9%
Καζάς Κοιλανίου:
22,00
631,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
23,00
2.720,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.235,00
135.844,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
31.580,00
629.571,20
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριακός γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 869,50
Ληορής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 1.237,50
Κυριακός γιος του Αντωνή Λαγού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 3.050,00
Σεβαστός γιος του Γιάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 1.022,00
Φραντζέσκος γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 1.237,00
Γιωρκής γιος του τσαγκάρη Γραβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 1.150,00
Σάββας γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 665,00
Παρθένιος γιος του Σεβαστού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 2.005,00
Χριστοφής γιος του Γερόλεμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 2.222,50
Πρένζιος γιος του Σεβαστού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Μάμας 1.104,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 81 698,50 20.890,00
002   γη με βλάστηση 42 487,75 19.112,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,25 62,50
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,25 62,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,25 62,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 480,00 18.900,00
007   αμπέλι 27 480,00 18.900,00
008   αμπέλι (bağ) 27 480,00 18.900,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 6,50 150,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 9 5,50 110,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 0,50 15,00
012   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 12,50
014   άλλη χρήση γης 22 15,75 412,50
015   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 16 9,75 292,50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 195,00 1.365,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 195,00 1.365,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 40 221 2.110,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 201 2.010,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 27 189 1.890,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 12 120,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 4 20,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 2 10,00
008   χαρουπιές 8 16 80,00
009   χαρουπιά (harub 2) 6 12 60,00
010   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 3 5.345,00
002   σπίτι (hane) 28 1 4.345,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 240,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 120,00
005   τμήμα κτηρίου 1 1 750,00
006   δωμάτιο 1 1 750,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
008   Μύλοι 1 1 250,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 20 2.485,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 360,00
003   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
004   βόδι (öküz) 15 16 2.125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Μάμας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5886/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό