Όνομα: Άγιος Μάμας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Mama
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Mamas
Άγιος Μάμας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Mamas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.414,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
10.904,0 1.050,0 2.505,0 535,0
75,6% 7,3% 17,4% 3,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
671,00
4,2%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
757,00
3,7%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
81,00
1.995,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
362,75
4.929,25
7,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
10.904,00
124.011,45
8,8%
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
791,00
5,1%
Καζάς Κοιλανίου:
30,00
898,00
3,3%
Καζάς Κοιλανίου:
103,00
1.563,00
6,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
176,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.050,00
19.274,00
5,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.505,00
63.490,00
3,9%
Καζάς Κοιλανίου:
22,00
631,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
1.901,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
535,00
44.205,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
14.414,00
242.720,45
5,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριακός γιος του Αντωνή
Άγιος Μάμας 869,50
Ληορής γιος του Αντωνή
Άγιος Μάμας 1.237,50
Κυριακός γιος του Αντωνή Λαγού
Άγιος Μάμας 3.050,00
Σεβαστός γιος του Γιάκου
Άγιος Μάμας 1.022,00
Φραντζέσκος γιος του παπά Χριστόδουλου
Άγιος Μάμας 1.237,00
Γιωρκής γιος του τσαγκάρη Γραβριήλ
Άγιος Μάμας 1.150,00
Σάββας γιος του Κυριακού
Άγιος Μάμας 665,00
Παρθένιος γιος του Σεβαστού
Άγιος Μάμας 2.005,00
Χριστοφής γιος του Γερόλεμου
Άγιος Μάμας 2.222,50
Πρένζιος γιος του Σεβαστού
Άγιος Μάμας 1.104,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 81 389,50 10.956,50
002   γη με βλάστηση 42 291,75 10.150,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,25 62,50
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,25 62,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,25 62,50
006   27 288,00 10.020,00
007   αμπέλι 27 288,00 10.020,00
008   αμπέλι (bağ) 27 288,00 10.020,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 2,50 67,50
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 9 1,75 35,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 0,25 7,50
012   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 12,50
014   22 5,75 162,50
015   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 16 4,75 142,50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 92,00 644,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 92,00 644,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 40 113 1.075,00
002   ελιές 29 102 1.020,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 27 90 900,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 12 120,00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 3 3 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 1 5,00
008   χαρουπιές 8 8 40,00
009   χαρουπιά (harub 2) 6 6 30,00
010   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 30 3 2.995,00
002   σπίτι (hane) 28 1 1.995,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 240,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 120,00
005   1 1 750,00
006   1 1 750,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
008   Μύλοι 1 1 250,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 22 6 785,00
002   αγελάδα (inek) 4 2 160,00
003   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
004   βόδι (öküz) 18 4 625,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Μάμας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5886/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό