Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5890
UUID βάσης δεδομένων: 73327814-2038-437e-8a1a-98aa99f8a23b
Όνομα: Κάτω Λιμνάτης, ο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Limnad
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Limnatis
Κάτω Λιμνάτης, ο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Limnatis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 40.636,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.910,0 7.464,0 6.475,0 11.787,0
36,7% 18,4% 15,9% 29,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
45,00
671,00
6,7%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
48,00
757,00
6,3%
Καζάς Κοιλανίου:
48,00
767,00
6,3%
Καζάς Κοιλανίου:
135,00
1.995,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
776,00
13.774,75
5,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
14.910,00
313.912,20
4,7%
Καζάς Κοιλανίου:
96,00
791,00
12,1%
Καζάς Κοιλανίου:
60,00
898,00
6,7%
Καζάς Κοιλανίου:
783,00
4.177,00
18,7%
Καζάς Κοιλανίου:
43,00
590,00
7,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.464,00
41.210,00
18,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.475,00
138.605,00
4,7%
Καζάς Κοιλανίου:
54,00
631,00
8,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
316,00
2.720,00
11,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
11.787,00
135.844,00
8,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
40.636,00
629.571,20
6,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Muslu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 1.508,50
İbrahim γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 153,00
Yusuf γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 153,00
Abdullah γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 970,50
Muhammed γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 738,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 327,50
İbrahim αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 202,50
Selim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 739,50
Osman γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 872,00
Mustafa γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Λιμνάτης, ο 985,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 135 776,00 14.910,00
002   γη με βλάστηση 61 331,00 12.232,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 2,50 125,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 2,50 125,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 1,00 50,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 46 319,50 11.975,00
009   αμπέλι 45 319,00 11.960,00
010   αμπέλι (bağ) 45 319,00 11.960,00
011   δημητριακά 1 0,50 15,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 15,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 9,00 132,50
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 7 3,50 75,00
015   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 0,50 7,50
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5,00 50,00
017   άλλη χρήση γης 29 18,00 397,50
018   αλώνι (harman) 11 11,00 220,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 13 4,00 120,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 5 3,00 57,50
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 45 427,00 2.280,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 45 427,00 2.280,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 96 783 7.464,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 52 402 5.175,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 100,00
004   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 1 5 50,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 3 22 330,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 14 123 1.230,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 300,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 32 212 3.165,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
010   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 2 10,00
011   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
012   καρυδιά 2 2 20,00
013   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
014   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
015   χαρουπιές 39 376 2.254,00
016   χαρουπιά (harub 2) 33 304 1.822,00
017   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 40 240,00
018   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 32 192,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 43 6.475,00
002   σπίτι (hane) 43 1 4.930,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 750,00
004   δωμάτιο 1 1 750,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 15 39 195,00
007   κυψέλη (ari kovani) 15 39 195,00
008   Μύλοι 1 2 600,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 40 302 8.287,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 5 925,00
003   άλογο (beygir) 1 1 125,00
004   φοράδα (kisrak) 3 4 800,00
005   αγελάδα (inek) 11 13 1.260,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
007   μουλάρι (katir) 5 7 2.500,00
008   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 3 4 1.200,00
009   αίγες (keçi̇) 9 264 2.112,00
010   βουβάλι (manda) 3 3 240,00
011   βόδι (öküz) 8 10 1.250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Λιμνάτης, ο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5890/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό