Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5973
UUID βάσης δεδομένων: ba7f2daf-afa2-46f1-a4c2-d52de2d80692
Όνομα: Φοίνικας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Finika
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Foinikas
Φοίνικας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phinikas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.947,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
427,5 460,0 930,0 2.130,0
10,8% 11,7% 23,6% 54,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
6,00
1.792,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.071,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.074,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
10,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
62,50
33.744,75
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
427,50
521.383,10
0,1%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.185,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
460,00
61.145,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
930,00
346.355,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
8,00
1.574,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
164,00
15.440,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.130,00
437.137,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.947,50
1.366.020,10
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοίνικας 1.247,50
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φοίνικας 1.000,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοίνικας 50,00
Mumin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοίνικας 300,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοίνικας 170,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φοίνικας 1.180,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 10 62,50 427,50
002   γη με βλάστηση 6 23,50 202,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 8,50 127,50
004   καπνά 2 3,00 45,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 2 3,00 45,00
006   βαμβάκι 2 5,50 82,50
007   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,50 82,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 15,00 75,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 15,00 75,00
010   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
011   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 37,00 185,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 37,00 185,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 19 460,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 19 460,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 19 460,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 930,00
002   σπίτι (hane) 6 6 730,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 161 1.380,00
002   πρόβατα (agnam) 2 55 440,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
004   αίγες (keçi̇) 2 105 840,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φοίνικας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5973/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό