Όνομα: Φοίνικας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Finika
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Foinikas
Φοίνικας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phinikas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.782,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
362,5 460,0 730,0 1.630,0
13,0% 16,5% 26,2% 58,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
6,00
1.792,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
0,00
53,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
6,00
2.071,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
10,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
59,50
17.800,00
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
362,50
203.778,10
0,2%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
8,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
3.394,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
283,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
460,00
34.440,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
730,00
138.835,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
8,00
1.574,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
161,00
12.121,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.630,00
204.930,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.782,50
566.978,10
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Hüseyin
Φοίνικας 1.247,50
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
Φοίνικας 1.000,00
İbrahim γιος του Mustafa
Φοίνικας 50,00
Mumin γιος του Hüseyin
Φοίνικας 300,00
Ali γιος του Hüseyin
Φοίνικας 170,00
Ali γιος του Hasan
Φοίνικας 1.180,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 10 61,50 407,50
002   γη με βλάστηση 6 23,50 202,50
003   4 8,50 127,50
004   καπνά 2 3,00 45,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 2 3,00 45,00
006   βαμβάκι 2 5,50 82,50
007   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,50 82,50
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 15,00 75,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 15,00 75,00
010   2 1,00 20,00
011   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 37,00 185,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 37,00 185,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 19 460,00
002   ελιές 3 19 460,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 19 460,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 3 830,00
002   σπίτι (hane) 6 1 630,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 8 162 1.630,00
002   πρόβατα (agnam) 2 55 440,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
004   αίγες (keçi̇) 2 105 840,00
005   βόδι (öküz) 3 1 250,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φοίνικας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5973/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό