Όνομα: Θελέτρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Neledra
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Theletra
Θελέτρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Theletra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.375,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.705,0 30,0 2.480,0 3.160,0
32,3% 0,4% 29,6% 37,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
48,00
1.301,00
3,7%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
69,00
1.498,00
4,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
138,00
2.566,00
5,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
422,76
16.584,14
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.705,00
108.773,50
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
709,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
60,00
1.421,00
4,2%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
800,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
8.196,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.480,00
79.627,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.025,00
4,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
185,00
6.228,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.160,00
112.516,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.375,00
306.662,50
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Mustafa
Θελέτρα 265,00
Ala γιος του Mustafa
Θελέτρα 85,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Θελέτρα 465,00
Mehmed γιος του İbrahim
Θελέτρα 525,00
Veli γιος του Hasan
Θελέτρα 25,00
Κόρη του Keleş
Θελέτρα 25,00
Keleş
Θελέτρα 0,00
Παπά Αντωνής γιος του παπά Παυλή
Θελέτρα 385,00
Κόρη του Ανδρέα
Θελέτρα 500,00
Ανδρέας
Θελέτρα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 138 532,26 4.415,00
002   γη με βλάστηση 100 226,76 3.052,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 2,25 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 2,25 225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 2,25 225,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 49 114,50 1.560,00
007   βαμβάκι 10 2,00 60,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 9 1,50 45,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 0,50 15,00
010   αμπέλι 32 22,50 1.050,00
011   αμπέλι (bağ) 32 22,50 1.050,00
012   δημητριακά 7 90,00 450,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 7 90,00 450,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 42 110,01 1.267,50
015   κήπος (bağçe) 6 2,63 270,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 7 90,00 450,00
017   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 28 5,38 427,50
018   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 12,00 120,00
019   άλλη χρήση γης 10 1,00 20,00
020   αλώνι (harman) 10 1,00 20,00
021   αλώνι (harman yeri) 10 1,00 20,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 28 304,50 1.342,50
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 28 304,50 1.342,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 7 60,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 5 50,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 1 10,00
004   ελιά (zeytun 2) 6 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 1 10,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 6 2.830,00
002   σπίτι (hane) 56 2 870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 100,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 1 100,00
005   κατάστημα (dükkan) 1 1 150,00
006   σιδερουργείο (ahenger dükkanı) 1 1 150,00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
008   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
009   Μύλοι 2 2 1.710,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 210,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 41 212 4.320,00
002   πρόβατα (agnam) 4 70 560,00
003   πρόβατα (koyun) 4 70 560,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 4 800,00
005   φοράδα (kisrak) 1 4 800,00
006   αγελάδα (inek) 7 6 600,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 2 120 960,00
009   βόδι (öküz) 26 11 900,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Θελέτρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6056/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό