Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5331
UUID βάσης δεδομένων: e9c76c75-a56d-41d1-9d8f-727db7ad83e5
Όνομα: Keushk Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Köşklüçiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Τράχωνας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Keushk Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.266,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.548,0 4.000,0 2.640,0 6.078,0
53,4% 14,7% 9,7% 22,3%
Γενικά στατιστικά
Τράχωνας:
1,00
22,00
4,5%
Τράχωνας:
0,00
0,00
0,0%
Τράχωνας:
1,00
22,00
4,5%
Τράχωνας:
1,00
22,00
4,5%
Τράχωνας:
8,00
31,00
25,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Τράχωνας:
1.230,00
2.681,00
45,9%
Γαίες (αξία)
Τράχωνας:
14.548,00
43.773,00
33,2%
Τράχωνας:
1,00
3,00
33,3%
Τράχωνας:
4,00
25,00
16,0%
Τράχωνας:
200,00
202,00
99,0%
Τράχωνας:
3,00
4,00
75,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
4.000,00
4.020,00
99,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
2.640,00
5.235,00
50,4%
Τράχωνας:
4,00
14,00
28,6%
Ζώα (αριθμός)
Τράχωνας:
626,00
1.137,00
55,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
6.078,00
12.203,00
49,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Τράχωνας:
27.266,00
65.231,00
41,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hazret-i şehriyari Mehmed Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Keushk Chiftlik 19.206,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 1.230,00 14.548,00
002   γη με βλάστηση 5 515,00 7.110,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 205,00 4.100,00
004   βαμβάκι 1 205,00 4.100,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 205,00 4.100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 310,00 3.010,00
007   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 100,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 3 210,00 1.010,00
009   άλλη χρήση γης 2 1,00 6.010,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
011   υποδομή σχετική με νερό 1 0,00 6.000,00
012   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 6.000,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 714,00 1.428,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 714,00 1.428,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 200 4.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 200 4.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 200 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 3 2.640,00
002   σπίτι (hane) 2 2 2.300,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 0 300,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 624 5.578,00
002   πρόβατα (agnam) 1 474 3.792,00
003   βόδι (öküz) 1 0 586,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 11:50 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Keushk Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5331/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό