Όνομα: Keushk Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Köşklüçiftlik
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Keushk Chiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Τράχωνας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.266,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
14.548,0 4.000,0 2.640,0 6.078,0
53,4% 14,7% 9,7% 22,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Τράχωνας:
1,00
22,00
4,5%
Τράχωνας:
0,00
0,00
0,0%
Τράχωνας:
1,00
22,00
4,5%
Τράχωνας:
1,00
2,00
50,0%
Τράχωνας:
8,00
31,00
25,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Τράχωνας:
1.230,00
2.508,00
49,0%
Γαίες (αξία)
Τράχωνας:
14.548,00
40.343,00
36,1%
Τράχωνας:
1,00
3,00
33,3%
Τράχωνας:
4,00
25,00
16,0%
Τράχωνας:
200,00
201,00
99,5%
Τράχωνας:
1,00
2,00
50,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
4.000,00
4.010,00
99,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
2.640,00
3.775,00
69,9%
Τράχωνας:
4,00
14,00
28,6%
Ζώα (αριθμός)
Τράχωνας:
626,00
1.132,00
55,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Τράχωνας:
6.078,00
11.328,00
53,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Τράχωνας:
27.266,00
59.456,00
45,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hazret-i şehriyari Mehmed Ağa
Keushk Chiftlik 19.206,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 8 1.230,00 14.548,00
002   γη με βλάστηση 5 515,00 7.110,00
003   1 205,00 4.100,00
004   βαμβάκι 1 205,00 4.100,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 205,00 4.100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 310,00 3.010,00
007   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 100,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 3 210,00 1.010,00
009   2 1,00 6.010,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
011   1 0,00 6.000,00
012   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 6.000,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 714,00 1.428,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 714,00 1.428,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 200 4.000,00
002   ελιές 1 200 4.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 200 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 4 2 2.640,00
002   σπίτι (hane) 2 1 2.300,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 40,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 0 300,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 626 6.078,00
002   πρόβατα (agnam) 1 474 3.792,00
003   βόδι (öküz) 2 2 1.086,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 150 1.200,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 11:50 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Keushk Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5331/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό