Όνομα: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Στρόβολος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.350,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.750,0 1.000,0 10.000,0 1.600,0
17,9% 6,5% 65,1% 10,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Στρόβολος:
1,00
50,00
2,0%
Στρόβολος:
0,00
0,00
0,0%
Στρόβολος:
2,00
78,00
2,6%
Στρόβολος:
3,00
4,00
75,0%
Στρόβολος:
2,00
99,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Στρόβολος:
455,00
1.397,00
32,6%
Γαίες (αξία)
Στρόβολος:
2.750,00
19.000,00
14,5%
Στρόβολος:
1,00
35,00
2,9%
Στρόβολος:
2,00
68,00
2,9%
Στρόβολος:
100,00
180,00
55,6%
Στρόβολος:
4,00
5,00
80,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1.000,00
2.610,00
38,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
10.000,00
11.485,00
87,1%
Στρόβολος:
1,00
38,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Στρόβολος:
200,00
368,00
54,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1.600,00
3.767,00
42,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Στρόβολος:
15.350,00
36.462,00
42,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κληρονόμοι του μέλους του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανώντος İbrahim Ağa
Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 15.350,00
Μέλος του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανών İbrahim Ağa
Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 455,00 2.750,00
002   γη με βλάστηση 2 455,00 2.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 5,00 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 5,00 500,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 450,00 2.250,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 450,00 2.250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 100 1.000,00
002   ελιές 1 100 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 100 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 4 10.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 4.000,00
003   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4.000,00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 3 6.000,00
005   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 200 1.600,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 200 1.600,00
003   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, μεσημέρι
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5335/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό