Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5335
UUID βάσης δεδομένων: 2a973f5a-7d45-4126-8f8a-83ccedfddd3a
Όνομα: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Στρόβολος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.350,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.750,0 1.000,0 10.000,0 1.600,0
17,9% 6,5% 65,1% 10,4%
Γενικά στατιστικά
Στρόβολος:
1,00
50,00
2,0%
Στρόβολος:
0,00
0,00
0,0%
Στρόβολος:
2,00
78,00
2,6%
Στρόβολος:
3,00
79,00
3,8%
Στρόβολος:
2,00
99,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Στρόβολος:
455,00
2.685,50
16,9%
Γαίες (αξία)
Στρόβολος:
2.750,00
42.530,00
6,5%
Στρόβολος:
1,00
35,00
2,9%
Στρόβολος:
2,00
68,00
2,9%
Στρόβολος:
100,00
239,00
41,8%
Στρόβολος:
4,00
70,00
5,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1.000,00
3.760,00
26,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
10.000,00
18.775,00
53,3%
Στρόβολος:
1,00
38,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Στρόβολος:
200,00
514,00
38,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1.600,00
9.977,00
16,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Στρόβολος:
15.350,00
75.042,00
20,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κληρονόμοι του μέλους του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανώντος İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 15.350,00
Μέλος του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανών İbrahim Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 455,00 2.750,00
002   γη με βλάστηση 2 455,00 2.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5,00 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 5,00 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 5,00 500,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 450,00 2.250,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 450,00 2.250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 100 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 4 10.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 4.000,00
003   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4.000,00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 3 6.000,00
005   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 200 1.600,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 200 1.600,00
003   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, μεσημέρι
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5335/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό