Όνομα: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Στρόβολος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15,350.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2,750.0 1,000.0 10,000.0 1,600.0
17.9% 6.5% 65.1% 10.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Στρόβολος:
1.00
50.00
2.0%
Στρόβολος:
0.00
0.00
0.0%
Στρόβολος:
2.00
78.00
2.6%
Στρόβολος:
3.00
79.00
3.8%
Στρόβολος:
2.00
99.00
2.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Στρόβολος:
455.00
2,685.50
16.9%
Γαίες (αξία)
Στρόβολος:
2,750.00
42,530.00
6.5%
Στρόβολος:
1.00
35.00
2.9%
Στρόβολος:
2.00
68.00
2.9%
Στρόβολος:
100.00
239.00
41.8%
Στρόβολος:
4.00
70.00
5.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1,000.00
3,760.00
26.6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
10,000.00
18,775.00
53.3%
Στρόβολος:
1.00
38.00
2.6%
Ζώα (αριθμός)
Στρόβολος:
200.00
514.00
38.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Στρόβολος:
1,600.00
9,977.00
16.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Στρόβολος:
15,350.00
75,042.00
20.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κληρονόμοι του μέλους του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανώντος İbrahim Ağa
Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 15,350.00
Μέλος του σώματος των αυτοκρατορικών φρουρών Hacı αποθανών İbrahim Ağa
Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği 0.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 455.00 2,750.00
002   γη με βλάστηση 2 455.00 2,750.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 5.00 500.00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 5.00 500.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 5.00 500.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 450.00 2,250.00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 450.00 2,250.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 100 1,000.00
002   ελιές 1 100 1,000.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 100 1,000.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 4 10,000.00
002   σπίτι (hane) 1 1 4,000.00
003   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 4,000.00
004   βοηθητικές κατασκευές 1 3 6,000.00
005   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim bir dolaplık ma-i cari) 1 3 6,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 200 1,600.00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 200 1,600.00
003   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 200 1,600.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, μεσημέρι
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ser-bevvabın-i Dergah-ı Ali Müteveffa Hacı İbrahim Ağa'nın Vereselerinin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5335/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό