Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5339
UUID βάσης δεδομένων: 8d48052a-bd26-4a7c-908e-4c436d8d657b
Όνομα: Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Σωζόμενος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.810,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.460,0 1.000,0 1.000,0 2.350,0
59,8% 9,3% 9,3% 21,7%
Γενικά στατιστικά
Άγιος Σωζόμενος:
1,00
33,00
3,0%
Άγιος Σωζόμενος:
0,00
2,00
0,0%
Άγιος Σωζόμενος:
0,00
43,00
0,0%
Άγιος Σωζόμενος:
0,00
43,00
0,0%
Άγιος Σωζόμενος:
7,00
55,00
12,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Άγιος Σωζόμενος:
425,00
1.563,50
27,2%
Γαίες (αξία)
Άγιος Σωζόμενος:
6.460,00
19.545,00
33,1%
Άγιος Σωζόμενος:
1,00
7,00
14,3%
Άγιος Σωζόμενος:
1,00
39,00
2,6%
Άγιος Σωζόμενος:
50,00
115,00
43,5%
Άγιος Σωζόμενος:
1,00
39,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Σωζόμενος:
1.000,00
2.300,00
43,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Σωζόμενος:
1.000,00
5.165,00
19,4%
Άγιος Σωζόμενος:
2,00
26,00
7,7%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Σωζόμενος:
203,00
817,00
24,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Σωζόμενος:
2.350,00
10.250,00
22,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Σωζόμενος:
10.810,00
37.260,00
29,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 425,00 6.460,00
002   γη με βλάστηση 4 174,00 3.200,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 8,00 400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 8,00 400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 60,00 1.200,00
007   βαμβάκι 1 60,00 1.200,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 60,00 1.200,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 106,00 1.600,00
010   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma-dolab kuyusu) 1 6,00 600,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100,00 1.000,00
012   άλλη χρήση γης 2 1,00 2.010,00
013   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
014   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 2.000,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 250,00 1.250,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 250,00 1.250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 50 1.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 50 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 50 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 1.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 200 1.600,00
002   πρόβατα (agnam) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mehmed Ağa veled-i Osman Hareminin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5339/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό