Όνομα: Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι βακουφιού (ισλαμικό φιλανθρωπικόχ ιδρύμα) (çiftlik - evkaf)
Διοικητική υπαγωγή: Μια Μηλιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9,075.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5,200.0 0.0 500.0 3,375.0
57.3% 0.0% 5.5% 37.2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Μια Μηλιά:
1.00
22.00
4.5%
Μια Μηλιά:
0.00
1.00
0.0%
Μια Μηλιά:
0.00
29.00
0.0%
Μια Μηλιά:
0.00
29.00
0.0%
Μια Μηλιά:
3.00
41.00
7.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Μια Μηλιά:
505.00
1,566.00
32.2%
Γαίες (αξία)
Μια Μηλιά:
5,200.00
21,440.00
24.3%
Μια Μηλιά:
0.00
7.00
0.0%
Μια Μηλιά:
1.00
26.00
3.8%
Μια Μηλιά:
0.00
28.00
0.0%
Μια Μηλιά:
1.00
25.00
4.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
0.00
300.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
500.00
3,705.00
13.5%
Μια Μηλιά:
3.00
25.00
12.0%
Ζώα (αριθμός)
Μια Μηλιά:
307.00
1,087.00
28.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
3,375.00
13,005.00
26.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μια Μηλιά:
9,075.00
38,450.00
23.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 505.00 5,200.00
002   γη με βλάστηση 1 4.00 100.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 4.00 100.00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4.00 100.00
005   1 1.00 100.00
006   αλώνι (harman) 1 1.00 100.00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 500.00 5,000.00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 500.00 5,000.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 500.00
002   σπίτι (hane) 1 1 500.00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 3 307 3,375.00
002   άλογο (bargi̇r) 1 4 600.00
003   βόδι (öküz) 1 3 375.00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 300 2,400.00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 300 2,400.00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 10:33 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Sakin-i Lefkoşa der mahalle-i Taht-ı kale Hacı Mehmed veled-i Mehmed Haremeyn Evkafı Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5347/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό