Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5351
UUID βάσης δεδομένων: 9d39b5d9-7231-4241-b306-26b35e87eeef
Όνομα: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ποταμιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.105,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.625,0 950,0 600,0 930,0
72,8% 10,4% 6,6% 10,2%
Γενικά στατιστικά
Ποταμιά:
1,00
20,00
5,0%
Ποταμιά:
1,00
1,00
100,0%
Ποταμιά:
1,00
29,00
3,4%
Ποταμιά:
1,00
29,00
3,4%
Ποταμιά:
6,00
52,00
11,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ποταμιά:
210,00
1.104,00
19,0%
Γαίες (αξία)
Ποταμιά:
6.625,00
19.985,00
33,1%
Ποταμιά:
3,00
12,00
25,0%
Ποταμιά:
1,00
25,00
4,0%
Ποταμιά:
50,00
87,00
57,5%
Ποταμιά:
1,00
25,00
4,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
950,00
1.360,00
69,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
600,00
3.050,00
19,7%
Ποταμιά:
2,00
29,00
6,9%
Ζώα (αριθμός)
Ποταμιά:
86,00
328,00
26,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
930,00
6.881,00
13,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ποταμιά:
9.105,00
31.276,00
29,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι στην κατοχή των κληρονόμων του Κατίπ Χατζή Χουσεΐν Εφέντη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği 9.105,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 210,00 6.625,00
002   γη με βλάστηση 5 210,00 3.625,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 1 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 80,00 2.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 130,00 1.625,00
007   κήπος (bağçe) 1 3,00 150,00
008   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
009   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
010   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
011   άλλη χρήση γης 1 0,00 3.000,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 50 950,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 2 45 900,00
005   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 25 500,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 85 680,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 85 680,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 85 680,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:05 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5351/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό