Όνομα: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ποταμιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.105,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.625,0 950,0 600,0 930,0
72,8% 10,4% 6,6% 10,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ποταμιά:
1,00
20,00
5,0%
Ποταμιά:
1,00
1,00
100,0%
Ποταμιά:
1,00
29,00
3,4%
Ποταμιά:
1,00
2,00
50,0%
Ποταμιά:
6,00
52,00
11,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Ποταμιά:
210,00
682,00
30,8%
Γαίες (αξία)
Ποταμιά:
6.625,00
13.795,00
48,0%
Ποταμιά:
3,00
12,00
25,0%
Ποταμιά:
1,00
25,00
4,0%
Ποταμιά:
50,00
73,00
68,5%
Ποταμιά:
1,00
2,00
50,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
950,00
1.160,00
81,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
600,00
850,00
70,6%
Ποταμιά:
2,00
29,00
6,9%
Ζώα (αριθμός)
Ποταμιά:
86,00
221,00
38,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ποταμιά:
930,00
2.886,00
32,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ποταμιά:
9.105,00
18.691,00
48,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι στην κατοχή των κληρονόμων του Κατίπ Χατζή Χουσεΐν Εφέντη
Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği 9.105,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 210,00 6.625,00
002   γη με βλάστηση 5 210,00 3.625,00
003   1 80,00 2.000,00
004   βαμβάκι 1 80,00 2.000,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 80,00 2.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 130,00 1.625,00
007   κήπος (bağçe) 1 3,00 150,00
008   άλλος βακουφικός κήπος (diğer vakıf bağçe) 1 12,00 600,00
009   ακαλλιέργητο βακουφικό χωράφι (vakıf kıraç tarla) 1 100,00 500,00
010   βακουφικός κήπος (vakıf bağçe tarlası) 1 15,00 375,00
011   1 0,00 3.000,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 50 950,00
002   Σύνολο μουριών 1 5 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 50,00
004   ελιές 2 45 900,00
005   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 25 500,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 86 930,00
002   βόδι (öküz) 1 1 250,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 85 680,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 85 680,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 20, 2020, 12:05 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Müteveffa Katip Hacı Hüseyin Efendinin Vereseleriin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5351/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό