Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5385
UUID βάσης δεδομένων: 7139542b-2435-4261-a5e2-b9a43eed4a8d
Όνομα: Πολιτικό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Polidiko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Κυθρέας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Politiko
Πολιτικό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Politiko Tamasos (ancient)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.290,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.102,5 1.294,0 3.110,0 2.784,0
45,9% 9,7% 23,4% 20,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πολιτικό (Αυτή η εγγραφή) 10.407 78,30%
Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği Mustafa Veled-i Hacı Yeğen Ağa Çiftliği 2.884 21,70%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Κυθρέας:
15,00
1.346,00
1,1%
Ναχιγιές Κυθρέας:
1,00
23,00
4,3%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.771,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
17,00
1.778,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
44,00
2.689,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Κυθρέας:
611,75
58.633,43
1,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Κυθρέας:
6.102,50
1.041.522,50
0,6%
Ναχιγιές Κυθρέας:
13,00
868,00
1,5%
Ναχιγιές Κυθρέας:
16,00
1.595,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
65,00
8.499,00
0,8%
Ναχιγιές Κυθρέας:
16,00
1.554,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
1.294,00
152.586,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
3.110,00
324.435,00
1,0%
Ναχιγιές Κυθρέας:
15,00
1.069,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Κυθρέας:
157,00
19.093,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
2.784,00
314.868,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Κυθρέας:
13.290,50
1.833.411,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Μιχαήλ γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 2.160,00
Ανδρέας γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 820,00
Θωμάς γιος του Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 610,00
Παπάς Γιωρκής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 1.497,50
Λουιζής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 979,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 375,00
Φίλιππος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 565,00
Πιερής γιος του παπά Φιλιππή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 520,00
Γιωρκής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 1.250,00
Αβραάμ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολιτικό 745,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 44 611,75 6.102,50
002   γη με βλάστηση 31 486,75 5.222,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 97,50 2.430,00
004   αμπέλι 12 96,00 2.400,00
005   αμπέλι (bağ) 12 96,00 2.400,00
006   δημητριακά 1 1,50 30,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,50 30,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 389,25 2.792,50
009   κήπος (bağçe) 2 2,25 57,50
010   αγροτεμάχιο (tarla) 15 337,00 1.735,00
011   αγροτεμάχιο αρδευόμενο με όμβρια ύδατα (sel suyu ile saki olunur tarla) 1 50,00 1.000,00
012   άλλη χρήση γης 11 10,00 130,00
013   αλώνι (harman) 10 10,00 100,00
014   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 20,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 30,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 115,00 750,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 300,00
018   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 1 15,00 450,00
019   άγονος κήπος (kıraç bağçe tarlası) 1 15,00 450,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 65 1.294,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 65 1.294,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 46 884,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 19 410,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 16 3.110,00
002   σπίτι (hane) 16 16 3.110,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 80,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 350,00
006   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 153 1.784,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 75,00
004   αίγες (keçi̇) 4 33 264,00
005   βόδι (öküz) 3 3 375,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 115 920,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 15 120,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 10, 2019, 2:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πολιτικό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5385/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό