Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5458
UUID βάσης δεδομένων: f4cd27b8-1666-4e2e-838f-d050254ea012
Όνομα: Συριανοχώρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sirkanohorko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Syrianochori
Συριανοχώρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Syrianokhori
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.870,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.859,0 93,0 1.860,0 4.058,0
76,8% 0,4% 7,2% 15,7%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
33,00
1.278,00
2,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.461,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.487,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
83,00
2.600,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
812,69
40.883,47
2,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
19.859,00
1.108.871,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.137,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.628,00
2,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
4.404,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.787,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
93,00
51.785,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.860,00
368.475,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.158,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
245,00
13.547,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.058,00
230.513,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
25.870,00
1.759.644,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 875,00
Παπά Πέτρος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 1.740,00
Χατζή Νικόλας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 2.220,00
Χατζή Φίλιππος γιος του Πολύδωρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 1.938,00
Νικολός γιος του Χατζή Λαζαρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 150,00
Σάββας γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 200,00
Γιωρκής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 700,00
Χατζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 0,00
Ψυχοπαίδι Χατζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 50,00
Παύλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Συριανοχώρι 90,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 812,69 19.859,00
002   γη με βλάστηση 71 777,69 19.394,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 21,19 5.449,00
004   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 45 21,19 5.449,00
005   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 44 20,94 5.437,00
006   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 756,50 13.945,00
008   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 75,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 25 756,00 13.870,00
010   άλλη χρήση γης 10 10,00 215,00
011   αλώνι (harman) 10 10,00 215,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 25,00 250,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 25,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 10 93,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 3,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 1 3,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 5 9 90,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 2 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   ελιά (zeytun 2) 2 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 1.860,00
002   σπίτι (hane) 32 32 1.860,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 244 3.808,00
002   πρόβατα (agnam) 9 88 724,00
003   πρόβατα (koyun) 5 53 444,00
004   αγελάδα (inek) 13 19 1.475,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
008   βόδι (öküz) 5 5 545,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 132 1.064,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 4 132 1.064,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συριανοχώρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5458/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό