Όνομα: Συριανοχώρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sirkanohorko
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Syrianochori
Συριανοχώρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Syrianokhori
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.482,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
9.926,5 63,0 465,0 2.028,0
79,5% 0,5% 3,7% 16,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
33,00
1.278,00
2,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.461,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
83,00
2.600,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
447,14
24.005,54
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.926,50
661.438,50
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.137,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.628,00
2,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
2.176,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
63,00
31.096,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
465,00
176.755,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.158,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
126,00
9.643,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.028,00
112.902,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
12.482,50
972.741,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Μιχαήλ
Συριανοχώρι 875,00
Παπά Πέτρος γιος του Λουίζου
Συριανοχώρι 1.740,00
Χατζή Νικόλας γιος του Γιαννή
Συριανοχώρι 2.220,00
Χατζή Φίλιππος γιος του Πολύδωρου
Συριανοχώρι 1.938,00
Νικολός γιος του Χατζή Λαζαρή
Συριανοχώρι 150,00
Σάββας γιος του Λουίζου
Συριανοχώρι 200,00
Γιωρκής γιος του Λουίζου
Συριανοχώρι 700,00
Χατζή
Συριανοχώρι 0,00
Ψυχοπαίδι Χατζή
Συριανοχώρι 50,00
Παύλος γιος του Γιωρκή
Συριανοχώρι 90,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 459,89 10.596,50
002   γη με βλάστηση 71 433,89 10.301,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 5,39 1.786,50
004   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 44 5,14 1.774,50
005   κατεστραμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (viran boya tarla) 1 0,25 12,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 26 428,50 8.515,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 75,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 25 428,00 8.440,00
009   άλλη χρήση γης 10 1,00 45,00
010   αλώνι (harman) 10 1,00 45,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 25,00 250,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 25,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 7 63,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 3,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 1 3,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 5 6 60,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 2 1 10,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 3 30,00
007   ελιά (zeytun 2) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 1 465,00
002   σπίτι (hane) 32 1 465,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 32 145 2.298,00
002   πρόβατα (agnam) 9 53 564,00
003   πρόβατα (koyun) 5 38 444,00
004   αγελάδα (inek) 13 8 650,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
008   βόδι (öküz) 6 2 420,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 82 664,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 4 82 664,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Συριανοχώρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5458/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό