Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5475
UUID βάσης δεδομένων: 26988d60-b665-4964-9380-aa4aa2125280
Όνομα: Αγγολέμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ankolem
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Angolemi
Αγγολέμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Angolaemi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.713,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.810,0 108,0 3.830,0 6.965,0
47,4% 0,5% 18,5% 33,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.278,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.461,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.487,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
39,00
2.600,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
527,00
40.883,47
1,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.810,00
1.108.871,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.137,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.628,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
4.404,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.787,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
108,00
51.785,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.830,00
368.475,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
20,00
1.158,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
567,00
13.547,00
4,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.965,00
230.513,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
20.713,00
1.759.644,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Muharrem γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 820,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 695,00
Ahmed γιος του Durmuş Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 1.998,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 970,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 1.480,00
Αδελφή του Mehmed γιου του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 160,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 1.220,00
Γυναίκα του Sa'id γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 1.315,00
Sa'id γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 0,00
Hasan γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγολέμι 1.010,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 39 527,00 9.810,00
002   γη με βλάστηση 29 518,00 9.545,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 207,00 5.745,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 1,00 400,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 1,00 400,00
009   βαμβάκι 2 8,00 3.400,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 8,00 3.400,00
011   αμπέλι 2 3,00 120,00
012   αμπέλι (bağ) 2 3,00 120,00
013   δημητριακά 11 195,00 1.825,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 195,00 1.825,00
015   μικτές καλλιέργειες 1 0,50 200,00
016   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 1 0,50 200,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 310,00 3.400,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 11 310,00 3.400,00
019   άλλη χρήση γης 10 9,00 265,00
020   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
021   μάντρα (mandira) 2 1,00 105,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 10 108,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 7 90,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 7 90,00
004   συκιές 1 2 8,00
005   συκιές (eşcar-ı incir) 1 2 8,00
006   χαρουπιές 1 1 10,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 21 3.830,00
002   σπίτι (hane) 20 20 3.780,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 50,00
004   στάβλος (ahir) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 559 4.965,00
002   πρόβατα (agnam) 1 100 800,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 400,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   βόδι (öküz) 1 1 125,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 7 455 3.640,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 7 455 3.640,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγγολέμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5475/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό