Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5489
UUID βάσης δεδομένων: 5b967dfe-111f-4fcb-ac41-f998fe406217
Όνομα: Καννάβια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kanavya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kannavia
Καννάβια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kannavia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.310,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.180,0 1.725,0 2.890,0 2.515,0
42,1% 14,0% 23,5% 20,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.278,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.461,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.487,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
41,00
2.600,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
97,00
40.883,47
0,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.180,00
1.108.871,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
57,00
1.137,00
5,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.628,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
232,00
4.404,00
5,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.787,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.725,00
51.785,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.890,00
368.475,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.158,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
183,00
13.547,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.515,00
230.513,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
12.310,00
1.759.644,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 990,00
Γιάκος Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 225,00
Σολωμός γιος του Μηλιδώνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 2.140,00
Γιακουμής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 405,00
Αργύρης γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 340,00
Χριστόδουλος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 355,00
Λουίζης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 340,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 685,00
Φίλιππος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 1.095,00
Γιαννής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καννάβια 635,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 97,00 5.180,00
002   γη με βλάστηση 40 96,00 5.100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 50,00
004   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0,25 50,00
005   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0,25 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 87,75 3.800,00
007   λαχανικό 5 2,75 550,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 5 2,75 550,00
009   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 12,00 200,00
010   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 12,00 200,00
011   αμπέλι 21 73,00 3.050,00
012   αμπέλι (bağ) 20 72,50 3.030,00
013   κατεστραμμένο αμπέλι (viran bağ) 1 0,50 20,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 8,00 1.250,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 3 1,50 135,00
016   κήπος (bağçe) 4 4,00 700,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 4 2,00 400,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 1 0,50 15,00
019   άλλη χρήση γης 1 1,00 80,00
020   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 57 232 1.725,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 25 97 970,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 2 20,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 23 93 930,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 20 116 580,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 19 106 530,00
008   αμυγδαλιά (badem 2) 1 10 50,00
009   καρυδιά 10 14 125,00
010   καρυδιές (ceviz eşcarı) 2 2 20,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 8 12 105,00
012   αχλαδιές 1 2 20,00
013   αχλαδιές (eşcar-ı arrmud) 1 2 20,00
014   κυδωνιές 1 3 30,00
015   κυδωνιές (eşcar-ı ayva) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 27 2.890,00
002   σπίτι (hane) 22 22 2.840,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 183 2.515,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 75,00
004   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
005   αίγες (keçi̇) 3 165 1.320,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καννάβια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5489/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό