Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5498
UUID βάσης δεδομένων: 7567b731-1ff5-4cbd-8b04-99e11d25e49d
Όνομα: Λαγουδερά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lagudera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lagoudera
Λαγουδερά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lagoudhera
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.375,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.825,0 715,0 3.485,0 350,0
45,7% 8,5% 41,6% 4,2%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.278,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.461,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.487,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
42,00
2.600,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
90,00
40.883,47
0,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.825,00
1.108.871,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
39,00
1.137,00
3,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.628,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
84,00
4.404,00
1,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.787,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
715,00
51.785,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.485,00
368.475,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.158,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
13.547,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
350,00
230.513,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.375,00
1.759.644,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιακουμής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 775,00
Λευτέρης γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 1.325,00
Μιχαήλ γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 570,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 455,00
Κυριάκος γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 345,00
Κυριακού κόρη του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 165,00
Λενού κόρη του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 165,00
Γιωρκής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 820,00
Χριστόδουλος γιος του Σωτήρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 530,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λαγουδερά (τα) 315,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 42 90,00 3.825,00
002   γη με βλάστηση 42 90,00 3.825,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 4,50 820,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 20,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 20,00
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 8 4,00 800,00
007   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 3 1,50 300,00
008   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 5 2,50 500,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 22 80,50 2.725,00
010   λαχανικό 1 0,50 100,00
011   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 100,00
012   αμπέλι 21 80,00 2.625,00
013   αμπέλι (bağ) 21 80,00 2.625,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 5,00 280,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 4 2,00 75,00
016   κήπος (bağçe) 2 1,00 70,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 2,00 135,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 84 715,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 13 26 260,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 3 30,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 18 180,00
007   ελιά (zeytun 2) 2 5 50,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 11 27 135,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 10 24 120,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 1 3 15,00
011   καρυδιά 14 28 290,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 14 28 290,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 22 3.485,00
002   σπίτι (hane) 16 16 2.610,00
003   τμήμα κτηρίου 5 5 525,00
004   δωμάτιο 5 5 525,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 525,00
006   Μύλοι 1 1 350,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 4 350,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 225,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λαγουδερά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5498/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό