Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5885
UUID βάσης δεδομένων: 05cd8c96-12b9-4b7a-b436-89a72f7ea07c
Όνομα: Panayia Manasyou Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Amazko
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μονάγρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Panayia Manasyou Mon.
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Μονάγρι:
0,00
36,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
1,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
37,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
37,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
88,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μονάγρι:
0,00
647,00
0,0%
Γαίες (αξία)
Μονάγρι:
0,00
12.657,70
0,0%
Μονάγρι:
0,00
60,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
49,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
428,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
61,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
3.160,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
6.060,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
58,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Μονάγρι:
0,00
333,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
12.353,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
34.230,70
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 12:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Panayia Manasyou Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5885/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό