Όνομα: Panayia Manasyou Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Amazko
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Panayia Manasyou Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μονάγρι
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Μονάγρι:
0,00
36,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
1,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
37,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
1,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
88,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Μονάγρι:
0,00
271,75
0,0%
Γαίες (αξία)
Μονάγρι:
0,00
6.337,70
0,0%
Μονάγρι:
0,00
60,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
49,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
185,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
13,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
1.595,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
3.135,00
0,0%
Μονάγρι:
0,00
58,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Μονάγρι:
0,00
254,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
5.143,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μονάγρι:
0,00
15.250,70
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 12:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Panayia Manasyou Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5885/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό