Όνομα: Sina Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-ı Tursina
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sina Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κούκλια (Πάφου) (τα)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.990,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.310,0 1.030,0 2.200,0 2.450,0
18,7% 14,7% 31,5% 35,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
72,00
1,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
4,00
25,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
3,00
33,3%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
89,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
155,00
1.270,25
12,2%
Γαίες (αξία)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.310,00
14.675,00
8,9%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2,00
27,00
7,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
3,00
86,00
3,5%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
103,00
143,00
72,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
3,00
14,00
21,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.030,00
1.835,00
56,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2.200,00
11.470,00
19,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
62,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
203,00
1.885,00
10,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2.450,00
27.017,00
9,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
6.990,00
54.662,00
12,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Πυργωτή
Sina Mon. 7.490,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 155,00 1.810,00
002   γη με βλάστηση 2 54,00 1.300,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 4,00 800,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 4,00 800,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 50,00 500,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 50,00 500,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 103 1.030,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 100 1.000,00
004   χαρουπιές 1 3 30,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 2.200,00
002   σπίτι (hane) 1 0 500,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 500,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   Μύλοι 1 2 1.600,00
007   Νερόμυλοι 1 2 1.600,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 2 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 205 2.450,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 200 1.600,00
005   βόδι (öküz) 1 2 500,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 9:59 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Sina Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6000/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό