Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6000
UUID βάσης δεδομένων: f560e5b5-8520-4738-a004-91683ae4450c
Όνομα: Sina Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-ı Tursina
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κούκλια (Πάφου) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sina Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.490,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.810,0 1.030,0 2.200,0 2.450,0
24,2% 13,8% 29,4% 32,7%
Γενικά στατιστικά
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
72,00
1,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
4,00
25,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
89,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
155,00
1.992,50
7,8%
Γαίες (αξία)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.810,00
19.675,00
9,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2,00
27,00
7,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
3,00
86,00
3,5%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
103,00
226,00
45,6%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
3,00
96,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.030,00
2.650,00
38,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2.200,00
18.665,00
11,8%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
62,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
205,00
2.174,00
9,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
2.450,00
35.157,00
7,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
7.490,00
76.147,00
9,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Πυργωτή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Sina Mon. 7.490,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 155,00 1.810,00
002   γη με βλάστηση 2 54,00 1.300,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 4,00 800,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 4,00 800,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 50,00 500,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 50,00 500,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 103 1.030,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 100 1.000,00
004   χαρουπιές 1 3 30,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 2.200,00
002   σπίτι (hane) 1 0 500,00
003   σπίτια (haneler) 1 0 500,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
006   Μύλοι 1 2 1.600,00
007   Νερόμυλοι 1 2 1.600,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 2 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 203 1.950,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Sina Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6000/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό