Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5491
UUID βάσης δεδομένων: df787599-0893-475f-8d35-bee55525bb3a
Όνομα: Ορούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Orunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Orounta
Ορούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Orounta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 66.472,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
41.660,0 1.975,0 14.105,0 8.732,0
62,7% 3,0% 21,2% 13,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ορούντα (Αυτή η εγγραφή) 57.302 86,20%
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου Aya Nikola Manastırı 9.170 13,80%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
41,00
1.278,00
3,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
50,00
1.461,00
3,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
53,00
1.487,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
63,00
2.600,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.225,00
40.883,47
3,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
41.660,00
1.108.871,00
3,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
25,00
1.137,00
2,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
52,00
1.628,00
3,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
133,00
4.404,00
3,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
1.787,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.975,00
51.785,00
3,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.105,00
368.475,00
3,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
1.158,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
434,00
13.547,00
3,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.732,00
230.513,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
66.472,00
1.759.644,00
3,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γαβριήλ γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ορούντα 1.588,00
Ιμάμης Hacı Yusuf Efendi γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 5.248,00
Γυναίκα του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Mehmed γιου του Hacı Yusuf Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 490,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Mehmed γιος του Hacı Yusuf Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 0,00
Emir Ahmed γιος του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 2.950,00
Γυναίκα του Emir Ahmed γιου του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 160,00
Γιος του Emir Ahmed γιου του Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 450,00
Emir Mustafa γιος του Emir Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 1.745,00
Γυναίκα του Emir Mustafa γιου του Emir Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 80,00
Emir Hüseyin γιος του Emir Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ορούντα 1.265,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 1.225,00 41.660,00
002   γη με βλάστηση 38 1.199,00 41.120,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 101,00 1.030,00
004   αμπέλι 1 1,00 30,00
005   αμπέλι (bağ) 1 1,00 30,00
006   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 36 1.098,00 40.090,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 34 894,00 38.690,00
010   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
011   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4,00 400,00
012   άλλη χρήση γης 25 26,00 540,00
013   αλώνι (harman) 24 25,00 500,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 25 133 1.975,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 132 1.970,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 19 119 1.840,00
005   ελιά (zeytun 2) 4 10 100,00
006   συκιές 1 1 5,00
007   συκιές (eşcar-ı incir) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 52 56 14.105,00
002   σπίτι (hane) 41 41 9.510,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 15,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 6 15,00
007   Μύλοι 8 8 4.500,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 5 5 650,00
009   Νερόμυλοι 3 3 3.850,00
010   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 2.500,00
011   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.250,00
012   ερειπωμένος χειμερινός νερόμυλος (kış değirmeni-i harab) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 46 424 6.232,00
002   πρόβατα (agnam) 2 21 168,00
003   αγελάδα (inek) 10 12 925,00
004   μουλάρι (katir) 2 2 500,00
005   αίγες (keçi̇) 7 51 624,00
006   βόδι (öküz) 11 13 1.375,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 14 325 2.640,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 13 300 2.440,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:13 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ορούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5491/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό