Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5499
UUID βάσης δεδομένων: d306e4ec-481f-491f-928d-f89c7bb3a42e
Όνομα: Πολύστυπος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bolistibo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Polystypos
Πολύστυπος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Polystipos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.070,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.605,0 1.330,0 5.550,0 585,0
60,9% 7,0% 29,1% 3,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πολύστυπος (Αυτή η εγγραφή) 15.676 82,20%
Μοναστήρι Manastır 3.394 17,80%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.278,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
42,00
7,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
1.461,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
1.487,00
2,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
2.600,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
196,50
40.883,47
0,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
11.605,00
1.108.871,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
52,00
1.137,00
4,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
1.628,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
147,00
4.404,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
1.787,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.330,00
51.785,00
2,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.550,00
368.475,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.158,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
25,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
585,00
230.513,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
19.070,00
1.759.644,00
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 2.700,00
Γιωρκής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 1.020,00
Μιχαήλ γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 410,00
Κωνσταντής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 420,00
Νικόλας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 1.470,00
Κυριάκος γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 345,00
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 560,00
Μιχαήλ γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 400,00
Κωνσταντής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 255,00
Αδελφός του Κωνσταντή γιου του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πολύστυπος 255,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 69 196,50 11.605,00
002   γη με βλάστηση 68 196,50 9.605,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 24 17,00 3.145,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,00 45,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,00 45,00
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 21 16,00 3.100,00
007   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 3 1,50 300,00
008   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 1 1,00 200,00
009   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 2 1,50 300,00
010   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 1 1,50 250,00
011   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 14 10,50 2.050,00
012   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 149,50 5.000,00
013   αμπέλι 30 149,00 4.985,00
014   αμπέλι (bağ) 30 149,00 4.985,00
015   δημητριακά 1 0,50 15,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 15,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 30,00 1.460,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 5 2,75 110,00
019   κήπος (bağçe) 2 3,25 610,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 2,00 80,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 22,00 660,00
022   άλλη χρήση γης 1 0,00 2.000,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 52 147 1.330,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 6 45,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 6 45,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 18 220,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 50,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 13 170,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 16 41 245,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 4 20,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 12 33 205,00
010   αμυγδαλιά (badem 2) 2 4 20,00
011   καρυδιά 26 82 820,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 26 82 820,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 30 5.550,00
002   σπίτι (hane) 25 25 4.040,00
003   τμήμα κτηρίου 3 3 1.500,00
004   δωμάτιο 3 3 1.500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.500,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 25 585,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 300,00
003   αίγες (keçi̇) 2 20 160,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πολύστυπος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5499/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό