Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5449
UUID βάσης δεδομένων: 09c33304-d6b1-4539-af38-e70c1bb5f538
Όνομα: Μόρφου (του)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Amorfa
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (karye - nefs)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Morfou
Μόρφου (του)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Morphou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 281.055,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
178.792,5 6.650,0 58.480,0 37.133,0
63,6% 2,4% 20,8% 13,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μόρφου (του) (Αυτή η εγγραφή) 171.762 61,11%
Agios Mamas Nefs-i Amordafa'da Kain Manastır 8.445 3,00%
Τσιφλίκι Ντερβίς Εφέντη Derviş Efendi Çiftliği 26.709 9,50%
Arif Bey ve Said Efendi Çiftliği Arif Bey ve Said Efendi Çiftliği 72.350 25,74%
Μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα Araka Manastırı 1.790 0,64%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
224,00
1.278,00
17,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
42,00
9,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
268,00
1.461,00
18,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
269,00
1.487,00
18,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
228,00
2.600,00
8,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.605,26
40.883,47
21,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
178.792,50
1.108.871,00
16,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
91,00
1.137,00
8,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
234,00
1.628,00
14,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
422,00
4.404,00
9,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
236,00
1.787,00
13,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.650,00
51.785,00
12,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
58.480,00
368.475,00
15,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
139,00
1.158,00
12,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.949,00
13.547,00
14,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
37.133,00
230.513,00
16,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
281.055,50
1.759.644,00
16,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed Kethüda γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 2.640,00
Ορφανό (αρσ.) του Mehmed Kethüda γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 350,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 2.287,50
Emetullah κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 40,00
Μουεζίνης (ιερωμένος που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 1.920,00
Γυναίκα του μουεζίνη (ιερωμένου που καλεί τους Μουσουλμάνους για προσευχή) Hasan γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 60,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 1.585,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 75,00
Ορφανά του Ahmed γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 1.787,50
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρφου (του) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 228 8.605,26 178.792,50
002   γη με βλάστηση 218 8.586,26 178.332,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 3,50 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 3,50 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 3,50 200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 71 357,51 17.752,50
007   λαχανικό 2 4,50 300,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 4,50 300,00
009   βαμβάκι 4 181,50 8.850,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 150,00 7.500,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 31,50 1.350,00
012   αμπέλι 1 5,00 150,00
013   αμπέλι (bağ) 1 5,00 150,00
014   δημητριακά 8 132,25 1.465,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 118,00 1.180,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 14,25 285,00
017   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 56 34,26 6.987,50
018   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 55 33,76 6.975,00
019   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με ριζάρι (hali boya tarlası) 1 0,50 12,50
020   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 145 8.225,25 160.380,00
021   κήπος (bağçe) 1 0,25 25,00
022   πλούσιο αγροτεμάχιο (mamur tarla) 1 500,00 15.000,00
023   αγροτεμάχιο (tarla) 140 6.795,00 136.055,00
024   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 3 930,00 9.300,00
025   άλλη χρήση γης 9 13,00 340,00
026   αλώνι (harman) 8 11,00 240,00
027   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
028   μάντρα (mandira) 1 2,00 100,00
029   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 6,00 120,00
030   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 91 422 6.650,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 19 43,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 19 43,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 61 319 6.130,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 58 301 5.920,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 2 40,00
009   συκιές 20 52 277,00
010   συκιές (şecere-i incir) 1 1 20,00
011   συκιές (eşcar-ı incir) 17 49 247,00
012   συκιές (incir eşcarı) 1 1 5,00
013   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5,00
014   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 14 70,00
015   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 13 65,00
016   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
017   καρυδιά 1 8 80,00
018   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 8 80,00
019   χαρουπιές 1 10 50,00
020   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 234 236 58.480,00
002   σπίτι (hane) 223 223 32.410,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 350,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 8 8 1.820,00
005   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 380,00
006   ερειπωμένο σπίτι (virane hane) 1 1 45,00
007   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα και αυλή (hane ma' sundurma ve havlı) 2 2 185,00
008   ευρωπαϊκού τύπου σπίτι (frenk hane) 1 1 120,00
009   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 500,00
010   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
011   καφενείο (kahve hane) 1 1 500,00
012   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
013   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
014   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
015   δωμάτιο 1 1 500,00
016   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
017   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 170,00
018   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
019   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 1 150,00
020   βοηθητικές κατασκευές 1 1 3.500,00
021   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
022   Μύλοι 4 4 21.300,00
023   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
024   Νερόμυλοι 3 3 21.000,00
025   μύλος με τρεχούμενο νερό (değirmen ma-yı cari) 1 1 15.000,00
026   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (asyab (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 5.000,00
027   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 100 1.908 27.353,00
002   πρόβατα (agnam) 11 329 2.896,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 20 24 1.815,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   αίγες (keçi̇) 10 166 1.328,00
008   βόδι (öküz) 31 59 7.230,00
009   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 30 3.000,00
010   μη εξημερωμένο βόδι και αγελάδα (hergele öküz ve inek) 1 30 3.000,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 25 1.298 10.384,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 21 1.062 8.496,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 4 236 1.888,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:38 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μόρφου (του). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5449/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό